An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۲۷ ژانویه ۲۰۲۲

متن بیانیه زیر توسط دولت‌های ایالات متحده آمریکا و نروژ به مناسبت جلسه گفت‌و‌گو درباره وضعیت افغانستان در اسلو پایتخت نروژ منتشر شده است.

آغاز متن:

نمايندگان ويژه و فرستادگان ويژه اتحاديه اروپا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، نروژ، بريتانيا، و ايالات متحده در ۲۴ ژانويه ۲۰۲۲ به منظور گفت‌و‌‌گو پیرامون وضعيت افغانستان، از جمله در جلساتی با نمايندگان طالبان و فعالان جامعه مدنی، در اسلو دیدار كردند. فرستادگان ویژه و نمایندگان ویژه:

۱. ضمن تمرکز بر فوریت رسیدگی به بحران انسانی در افغانستان، بر لزوم برداشتن گام‌های ضروری برای کمک به کاهش درد و رنج افغانستانی‌‌ها در سراسر آن کشور تاکید کردند. شرکت‌کنندگان با اذعان به انجام اقداماتی برای تسهیل دسترسی زنان و مردان فعال در امور بشردوستانه، ضمن ابراز نگرانی از این که هنوز موانع خاصی وجود دارد بر اهمیت رفع سریع همه شروط و موانع در مسیر ارسال کمک‌های بشردوستانه تاکید کردند.

۲. اهمیت احترام به حقوق بشر و نیاز مبرم به یک نظام سیاسی فراگیر و با نمایندگی به منظور تضمین ثبات و آینده صلح آمیز برای افغانستان را مطرح کردند.

3. از طالبان خواستند که برای جلوگیری از افزایش نگران‌کننده موارد نقض حقوق بشر، از جمله بازداشت‌های خودسرانه (شامل بازداشت‌های اخیر فعالان حقوق زنان)، ناپدید شدن اجباری، سرکوب رسانه‌ها، قتل‌های فراقانونی، شکنجه، و ممنوعیت آموزش، اشتغال، و آزادی سفر کردن زنان و دختران بدون داشتن همراه مرد، اقدامات بیشتری انجام دهند.

۴. ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به غیبت دختران در مدارس متوسطه و محدودیت دسترسی آنها به این مدارس در بسیاری از مناطق کشور، بر اهمیت آموزش عالی برای زنان و همچنین فرصت‌های شغلی برای آنها در همه زمینه‌ها تأکید کردند. شرکت‌کنندگان با استقبال از وعده‌های علنی طالبان مبنی بر این که هنگام بازگشایی مدارس سراسر کشور در ماه مارس همه زنان و دختران می‌توانند در تمام سطوح (ابتدایی، متوسطه، و دانشگاه) به تحصیلات دسترسی داشته باشند، بر نیاز به آمادگی‌های عملی، بودجه‌ای، و فنی برای اطمینان از محقق شدن این مسئله تأکید کردند.

۵. بار دیگر بر انتظارمان مبنی بر پایبندی طالبان به تعهدات‌شان در زمینه مبارزه با تروریسم و ​​قاچاق مواد مخدر تاکید کردند.

۶. اشاره کردند که دولت‌های ما در حال توسعه عملیات امدادی، کمک به جلوگیری از زوال خدمات اجتماعی، و پشتیبانی از احیای اقتصاد افغانستان هستند. شرکت‌کنندگان اهمیت افزایش نقدینگی و پشتیبانی از بخش بانکی برای کمک به ثبات اقتصاد افغانستان را یادآور شدند. شرکت‌کنندگان همچنین بر تهیه یک راهبرد شفاف و درست برای بازگرداندن اعتماد به بخش مالی تاکید کردند.

۷. تصریح کردند که دیدارهای آنها با طالبان به هیچ‌وجه به معنای شناسایی رسمی یا مشروعیت بخشیدن به دولت موقت اعلام شده توسط طالبان در سپتامبر ۲۰۲۱ نیست.

۸. با استقبال از به‌روز‌رسانی‌های زنان و عوامل جامعه مدنی و نمایندگان طالبان در مورد وضعیت گفت‌و‌گوهای آنها در ۲۳ ژانویه، ابراز امیدواری کردند که طالبان به پیگیری نگرانی‌های مطرح شده توسط دیگر افغانستانی‌ها بپردازد. شرکت‌کنندگان همچنین تاکید کردند که منبع مشروعیت داخلی هرگونه حکومت آینده افغانستان، خود مردم افغانستان خواهند بود.

۹. با دقت و با نگرانی به ارزیابی‌های زنان افغانستانی و دیگر بازیگران عرصه جامعه مدنی از وضعیت کنونی افغانستان، از جمله فضای حقوق بشر (به ویژه حقوق زنان)، و همچنین توصیف‌های ارائه شده در زمینه چالش‌های اقتصادی و اجتماعی جدی که کشور با آن مواجه است، گوش فرادادند.

۱۰. از نروژ برای میزبانی گرم این جلسات مهم سپاسگزاری کردند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/u-s-europe-joint-statement-on-afghanistan/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future