An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۱۶ فوریه ۲۰۲۳

مقامات ارشد ایالات متحده و اعضای شورای همکاری خلیج فارس روز ۱۵ فوریه ۲۰۲۳ در مقر شورای همکاری خلیج فارس در ریاض یک جلسه «کارگروه ایران» را تشکیل دادند. این کارگروه بر همکاری دیرینه میان ایالات متحده و اعضای شورای همکاری خلیج فارس و عزم مشترک‌مان برای کمک به امنیت و ثبات منطقه در چارچوب همکاری راهبردی شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده تاکید کرد.

ایالات متحده و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تداوم سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده ایران – از جمله پشتیبانی آن از تروریسم و به‌کارگیری موشک‌های پیشرفته، جنگ‌افزارهای سایبری، و سامانه‌های هواپیمای بدون سرنشین و گسترش آن‌ها در منطقه و سراسر جهان – را محکوم کردند. ایران و نیروهای نیابتی و شرکایش در حملات‌شان به غیرنظامیان، زیرساخت‌های حیاتی، و کشتیرانی دریایی بین‌المللی از این جنگ‌افزارهای ایرانی استفاده کرده‌اند.

ایالات متحده و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مراتب نگرانی شدید خود را از تعمیق همکاری دوسویه نیروهای نظامی ایران با عوامل حکومتی و غیرحکومتی، از جمله ارائه مستمر جنگ‌افزارهای متعارف، موشک‌های پیشرفته، و سامانه‌های هواپیمای بدون سرنشین پهپاد به حوثی‌ها را، که درگیری در یمن طولانی‌تر و فاجعه انسانی در آنجا را وخیم‌تر کرده است، مطرح کردند. ایالات متحده و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تأکید کردند که اقدام ایران در گسترش مداوم جنگ‌افزارها به عوامل حکومتی و غیرحکومتی یک تهدید امنیت جدی برای منطقه و سراسر جهان به شمار می‌رود.

ایالات متحده و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنین تاکید کردند که پیشرفت‌های هسته‌ای ایران، که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ثبت و مستند شده و مهمترین آنها تولید اورانیوم به‌شدت غنی شده است، هیچ‌گونه هدف غیرنظامی معتبری ندارد و تنش‌های منطقه‌ای و جهانی را به شدت افزایش می‌دهد. آنها از ایران خواستند که بلافاصله مسیرش را تغییر دهد، اقدامات هسته‌ای تحریک‌‌آمیزش را متوقف کند، به دیپلماسی واقعی بپردازد، و با تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ذرات مواد هسته‌ای یافت شده در محل‌های از قبل اعلام نشده در ایران، مطابق تعهدات پادمانی ایران، به طور کامل همکاری کند. ایالات متحده بار دیگر بر تعهد رئیس‌جمهوری بایدن به ممانعت از دستیابی ایران به جنگ‌افزار هسته‌ای تاکید کرد.

ایالات متحده و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تعهدشان را در رابطه با گسترش مشارکت‌های دفاعی و قابلیت همکاری مشترک برای افزایش توانایی‌هایشان به منظور محدود کردن توان ایران در اجرای فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده و بازدارندگی از اجرای اقدامات تجاوزگرانه‌اش در آینده بیان کردند. آنها بار دیگر تاکید کردند که به نظرشان دیپلماسی همچنان مسیر ارجح برای مقابله با سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده و تشدید اقدامات هسته‌ای ایران به نحوی پایدار است. آنها همچنین تاکید کردند که رهبران ایران می‌توانند گزینه بهتری را انتخاب کنند؛ گزینه‌ای که به ایجاد منطقه‌ای امن‌تر و باثبات‌تر کمک خواهد کرد و به نفع مردم ایران خواهد بود.

آنها از جامعه بین‌المللی خواستند همه قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که انتقال جنگ‌افزارها و مواد مرتبط را ممنوع و از پاسخگویی در این زمینه اطمینان حاصل می‌کند، اجرا کنند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/joint-statement-by-the-united-states-and-gulf-cooperation-council-members-on-iran/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future