An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۳ مارس ۲۰۲۲

نمایندگان اتحادیه عرب، مصر، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، عراق، اردن، نروژ، قطر، عربستان سعودی، ترکیه، بریتانیا، و ایالات متحده روز ۳ مارس در واشنگتن دی.سی برای گفت‌وگو درباره بحران جاری در سوریه دیدار کردند.

آغاز متن:

ما نسبت به پیگیری یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت که از حقوق و کرامت همه مردم سوریه محافظت کند، متعهد می‌مانیم. در حالی در آستانه یازدهمین بزرگداشت قیام مسالمت‌آمیز مردم سوریه در روز ۱۵ مارس نزدیک می‌شویم، به تداوم رنج مردم سوریه که غیرقابل قبول است و باید پایان یابد، اذعان می‌کنیم. ما همچنان خواستار برقراری آتش‌بس سراسری و احترام گذاشتن به قوانین بشردوستانه بین‌المللی هستیم و بر اهمیت دسترسی بلامانع به کمک‌های بشردوستانه نجات‌بخش از همه طرق، از جمله از طریق صدور دوباره مجوز انتقال کمک‌های بشردوستانه برون‌مرزی – که برای آن هیچ جایگزینی وجود ندارد – و نیز کمک‌های درون‌مرزی و پروژه های بازیابی اولیه منطبق با قطعنامه ۲۵۸۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تاکید می‌کنیم. ما بر پشتیبانی‌مان از وحدت و تمامیت ارضی سوریه و تعهدمان نسبت به مبارزه علیه همه انواع و مظاهر تروریسم تأکید کردیم.

ما از گزارش گیر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد، استقبال کردیم و تلاش‌های او برای ایجاد حرکت، از جمله از طریق روند گام به گام، بر اساس پشتیبانی نیرومندمان از پیشبرد یک راه حل سیاسی جامع و فراگیر بنا بر قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد، و اجرای همه جوانب آن، را مورد تقدیر قرار دادیم. ما خواستار نتایج مشخص از هفتمین دور نشست آینده کمیته قانون اساسی در ماه مارس هستیم. ما به اعمال فشار برای پاسخگویی، به ویژه برای جدی‌ترین جنایاتی که در سوریه به وقوع پیوسته است، از جمله استفاده از جنگ‌افزارهای شیمیایی، و نیز فشار برای آزادی افرادی که خودسرانه بازداشت شده‌اند و شمارش کامل افراد ناپدیدشده، ادامه خواهیم داد. ما از تلاش‌های جاری برای پیگرد جنایات انجام شده در سوریه استقبال کردیم. ما خواستار آن شدیم که تا زمانی که مردم سوریه بتوانند داوطلبانه، با ایمنی و کرامت، و مطابق با معیارهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به خانه خود بازگردند، از پناهجویان سوری و کشورهای میزبان آنها به طور مستمر پشتیبانی شود.

پایان متن.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/joint-statement-of-the-syria-special-envoy-meeting/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future