An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید 
۲۲ اکتبر ۲۰۲۳ 

جوزف آر. بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا؛ جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا؛ امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه؛ اولاف شولتس، صدراعظم آلمان؛ جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا؛ و ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا امروز درباره مناقشه جاری میان اسرائیل و سازمان تروریستی حماس صحبت کردند. این رهبران بار دیگر بر پشتیبانی خود از اسرائیل و حق این کشور در دفاع از خود در برابر تروریسم تأکید ورزیدند و پایبندی به قوانین بین‌المللی بشردوستانه، از جمله پشتیبانی از غیرنظامیان را خواستار شدند. آنها ضمن استقبال از آزادی دو گروگان، درخواست کردند که همه گروگان‌های باقی‌مانده فوراً آزاد شوند. آنها متعهد شدند که برای پشتیبانی از اتباع خود در منطقه، به ویژه کسانی که مایل به ترک غزه هستند، هماهنگی نزدیک داشته باشند.  

این رهبران ضمن استقبال از اعلام خبر رسیدن نخستین کاروان‌های بشردوستانه به فلسطینی‌های نیازمند در غزه، متعهد شدند که به هماهنگی با شرکای‌شان در منطقه به منظور اطمینان یافتن از دسترسی پایدار و ایمن به خوراک، آب، مراقبت‌های پزشکی، و دیگر کمک‌های ضروری برای برطرف کردن نیازهای بشردوستانه ادامه دهند. این رهبران همچنین متعهد شدند که به هماهنگی تنگاتنگ دیپلماتیک، از جمله با شرکای کلیدی در منطقه با هدف جلوگیری از گسترش درگیری، حفظ ثبات در خاورمیانه، و تلاش برای دستیابی به یک راه حل سیاسی و صلح پایدار ادامه دهند.  


مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/22/joint-statement-on-israel-2/  

این ترجمه‌ جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست. 

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future