An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
۱۰ اکتبر ۲۰۲۳

رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا امروز پس از تماس خود بیانیه مشترک زیر را منتشر کردند:

ما – مکرون رئیس جمهوری فرانسه، شولتز صدراعظم آلمان، ملونی نخست وزیر ایتالیا، سوناک نخست وزیر بریتانیا، و بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده – امروز ضمن اعلام پشتیبانی راسخ و یکپارچه خود از کشور اسرائیل، حماس و اقدامات هولناک تروریستی آن را به صراحت محکوم می‌کنیم.

ما تصریح می‌کنیم که اقدامات تروریستی حماس فاقد هرگونه توجیه و مشروعیت است و باید به طور جهانی محکوم شود. هیچ توجیهی برای تروریسم وجود ندارد. جهان در روزهای اخیر با وحشت شاهد اقدام تروریست‌های حماس در کشتار خانواده‌ها در خانه‌های‌شان، قتل عام بیش از ۲۰۰ جوان در زمان لذت بردن از یک جشنواره موسیقی، و ربایش زنان، کودکان، و کل اعضای خانواده‌ها – که اکنون به عنوان گروگان نگهداری می‌شوند – بوده است.

کشورهای ما از تلاش‌های اسرائیل برای دفاع از خود و مردمش در برابر چنین جنایاتی پشتیبانی خواهند کرد. ما همچنین تأکید می‌کنیم که این لحظه‌ای نیست که هیچ یک از دشمنان اسرائیل بخواهد از این حملات برای امتیازگیری استفاده کند.

همه ما آرمان‌های مشروع فلسطینی‌ها را به رسمیت می‌شناسیم و از میزان برابر عدالت و آزادی برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، به طور یکسان، پشتیبانی می‌کنیم. اما اشتباه نکنید: حماس نماینده آن آرمان‌ها نیست و چیزی جز ترور و خونریزی بیشتر به مردم فلسطین ارائه نمی‌دهد.

ما با هم به عنوان هم‌پیمانان، و به عنوان دوستان مشترک اسرائیل، در روزهای آینده یکپارچه و هماهنگ خواهیم ماند تا اطمینان یابیم که اسرائیل قادر است از خودش دفاع کند و در نهایت شرایط را برای ایجاد یک منطقه خاورمیانه صلح‌آمیز و یکپارچه مهیا کند.


مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/09/joint-statement-on-israel/ 

این ترجمه جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future