An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۱۴ نوامبر ۲۰۲۲

متن بیانیه زیر توسط جوزپ بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا، آنتونی جی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده، و جیمز کِلِوِرلی وزیر امور خارجه بریتانیا، منتشر شده است.

آغاز متن:

جهان با چالش‌های حاد در زمینه غذا و تغذیه مواجه است. جنگ، تغییرات آب و هوایی، و تأثیرات ماندگار کووید-۱۹ پیامدهای مخربی بر سیستم‌های غذایی محلی و جهانی و افراد متکی به آنها داشته است. تجاوز بی‌دلیل روسیه به اوکراین این چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌ها را به میزان قابل توجهی بدتر کرده است.

اتحادیه اروپا، ایالات متحده، و بریتانیا، در کنار دیگر اعضای گروه۷ و شرکای بین‌المللی ما، در خط مقدم تلاش‌های جهانی برای مقابله با ناامنی غذایی قرار دارند. این ناامنی بر زندگی میلیون‌ها نفر در کشورهای در حال توسعه اثر گذاشته و هزینه زندگی را در کشورهای خود ما بالا برده است.

ما همیشه به صراحت گفته‌ایم که هدف تحریم‌های ما ماشین جنگی روسیه، و نه بخش‌های غذا یا کود، است. به همین منظور ما به فعالان این صنعت و شرکای‌مان اطلاعات شفافی را ارائه کرده‌ایم. این شامل انتشار مجوز بریتانیا و همچنین مجوز کلی «۶بی» ایالات متحده، و نیز دستورالعمل به‌روز و دقیق اتحادیه اروپا است. این مقررات روشن می‌کند که بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های ترابری، و دیگر دست‌اندرکاران می‌توانند به انتقال مواد غذایی و کودهای روسی به سایر جهان ادامه دهند.

ما از شرکای جهانی‌مان و دست‌اندرکاران صنایع و خدمات درگیر در تجارت کشاورزی می‌خواهیم که به این مقررات توجه داشته باشند، بر اساس آنها عمل کنند، برای برطرف کردن نیاز شدید مواد غذایی و کود این محصولات را از اوکراین و روسیه به دیگر نقاط جهان منتقل کنند، و به ارتقای دسترسی غذا برای همه ادامه دهند.

ما یک بار دیگر از همه کشورها می‌خواهیم از طرح غلات دریای سیاه پشتیبانی کنند. ما از طرف‌های این طرح نیز می‌خواهیم که ضمن تمدید دوره آن، مقیاس آن را افزایش دهند تا این نیاز برآورده شود. و ما بار دیگر بر پشتیبانی‌مان از دیگر تلاش‌های سازمان ملل متحد برای تسهیل دسترسی به غذا و کود در بازارهای جهانی تاکید می‌کنیم.

به طور کلی، ما در تعهد و عزم‌مان برای رسیدگی به ناامنی غذایی متحد هستیم. ما تلاش می‌کنیم که نیازهای بشردوستانه را برآورده کنیم، جریان غذا و کودها را برقرار نگه داریم، بودجه اضطراری را فراهم کنیم، تاب‌آوری را افزایش دهیم، و روند گذار به سامانه‌های غذایی پایدار را به منظور مقاومت در برابر چالش‌های آینده شتاب بخشیم. ما به همراه شرکای‌مان برای بسیج جامعه بین‌المللی به طرق مختلف از جمله از طریق «گروه واکنش بحران جهانی» (جی‌سی‌آر‌جی) در زمینه غذا، انرژی، و امور مالی تحت رهبری سازمان ملل متحد، ائتلاف جهانی گروه۷ در زمینه امنیت غذایی (جی‌آی‌اف‌اس) و نقشه راه – فراخوان اقدام و خطوط همبستگی تحت رهبری اتحادیه اروپا – اقدام می‌کنیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/joint-statement-on-global-food-security/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future