An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲

در روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ ما، سران دولت‌های هند، اسرائیل، امارات متحده عربی، و ایالات متحده، به منظور تشکیل نخستین جلسه رهبران گروه «آی۲یو۲» گردهم آمدیم. هدف از این گروه‌بندی منحصربفرد به خدمت گرفتن شادابی جوامع و روحیه کارآفرینی ما به منظور مقابله با برخی از بزرگترین چالش‌های فراروی جهان، با تمرکز ویژه بر سرمایه‌گذاری‌های مشترک و طرح‌های تازه در زمینه آب، انرژی، ترابری، فضا، سلامت، و امنیت غذایی است.

ما در نظر داریم سرمایه و تخصص بخش خصوصی را با هدف نوسازی زیرساخت‌ها، پیشبرد مسیرهای توسعه کربن پایین برای صنایع‌مان، بهبود شرایط سلامت عمومی و دسترسی به واکسن‌ها، ارتقاء ارتباط فیزیکی میان کشورها در منطقه خاورمیانه، ایجاد راه‌حل‌های جدید برای بازیافت زباله به طور مشترک، بررسی فرصت‌های تامین مالی مشترک، متصل کردن شرکت‌های نوپا با سرمایه‌گذاری‌های «آی۲یو۲»، و ترویج توسعه فناوری‌های حساس نوظهور و سبز، ‌و در عین حال تضمین امنیت غذایی و انرژی کوتاه‌مدت و بلندمدت، بسیج کنیم.

ما بر حمایت‌مان از توافق‌های ابراهیم و دیگر توافقنامه‌های صلح و عادی‌سازی با اسرائیل تاکید می‌کنیم. ما از فرصت‌های اقتصادی ناشی از این تحولات تاریخی، برای پیشرفت همکاری اقتصادی در خاورمیانه و جنوب آسیا، و به‌ویژه به منظور ترویج سرمایه‌گذاری پایدار در میان شرکای «آی۲یو۲»، استقبال می‌کنیم. ما همچنین از دیگر گروه‌بندی‌های جدید کشورها، از جمله مجمع «نگب» برای همکاری‌های منطقه‌ای، که مشارکت‌های بی‌مانند هر یک از کشورهای شریک را بازمی‌شناسد، استقبال می‌کنیم. از جمله این مشارکت‌ها توانایی اسرائیل برای ایفای نقش به عنوان یک قطب نوآوری جهت متصل کردن شرکای جدید و نیمکره‌ها به منظور مقابله راهبردی با چالش‌های بسیار بزرگی است که هیچ کشوری نمی‌تواند آنها را به تنهایی مدیریت کند.

نشست افتتاحیه امروز رهبران «آی۲یو۲» بر بحران امنیت غذایی و انرژی پاک متمرکز بود. این رهبران راه‌های نوآورانه‌ای را برای اطمینان یافتن از نظام‌های تولید و عرضه بلندمدت و متنوع‌تر مواد غذایی که بتواند شوک‌های غذایی جهانی را بهتر مدیریت کند، مورد بحث قرار دادند.

به این منظور، رهبران «آی۲یو۲» طرح‌های زیر را مورد تأکید قرار دادند:

امنیت غذایی: امارات متحده عربی – جایگاه آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (آی‌آرای‌ان‌آی) و میزبان «سی‌اُپی۲۸» در سال ۲۰۲۳ – مبلغ دو میلیارد دلار آمریکا را برای توسعه مجموعه‌ای از پارک‌های غذایی یکپارچه با برخورداری از فناوری‌های هوشمند اقلیمی به منظور کاهش ضایعات و فساد مواد غذایی، محافظت از آب شیرین، و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در سراسر هند سرمایه‌گذاری خواهد کرد. هند زمین‌های مناسب برای این پروژه را ارائه می‌دهد و ادغام کشاورزان در این پارک‌های غذایی را تسهیل می‌کند. از بخش‌های خصوصی ایالات متحده و اسرائیل برای ارائه تخصص خود و راه‌حل‌های نوآورانه‌ای که به پایداری کلی پروژه کمک می‌کند، دعوت خواهد شد. این سرمایه‌گذاری‌ها به حداکثر رساندن برداشت محصول، و در نتیجه به مقابله با ناامنی غذایی در جنوب آسیا و خاورمیانه کمک خواهد کرد.

انرژی پاک: گروه «آی۲یو۲» یک پروژه انرژی تجدیدپذیر ترکیبی را در ایالت گجرات هند پیش خواهد برد. این پروژه متشکل از ۳۰۰ مگاوات ظرفیت بادی و خورشیدی است که با یک سامانه ذخیره انرژی باتری تکمیل می‌شود. آژانس تجارت و توسعه ایالات متحده تأمین مالی مطالعه امکان‌سنجی برای این پروژه ۳۳۰ میلیون دلاری را بر عهده دارد. شرکت‌های مستقر در امارات در حال بررسی فرصت‌ها برای فعالیت به عنوان شرکای مهم در زمینه دانش و سرمایه‌گذاری هستند. اسرائیل و ایالات متحده قصد دارند با امارات و هند همکاری کنند تا فرصت‌های بخش خصوصی را برجسته سازند. شرکت‌های هندی مشتاق هستند که در این پروژه مشارکت کنند و در هدف هند برای دستیابی به ظرفیت ۵۰۰ گیگاوات سوخت غیرفسیلی تا سال ۲۰۳۰ نقش داشته باشند. این گونه پروژه‌ها از پتانسیل تبدیل هند به یک قطب جهانی برای زنجیره‌های تامین جایگزین در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار هستند.

این رهبران عزم خود را برای بهره‌برداری از بازارهای تثبیت شده به منظور ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه‌تر، فراگیرتر، و مبتنی بر علم به منظور افزایش امنیت غذایی و سامانه‌های غذایی پایدار ابراز کرده‌اند. این رهبران همچنین از تمایل هند برای پیوستن به ایالات متحده، امارات متحده عربی، و اسرائیل در طرح «ماموریت نوآوری کشاورزی برای اقلیم» استقبال کردند. آنها تأیید کردند که این اقدامات تنها گام‌های اولیه از یک مشارکت راهبردی بلندمدت برای ترویج طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی است که جابه‌جایی مردم و کالاها در نیمکره‌ها را بهبود می‌بخشد و پایداری و تاب‌آوری را از طریق مشارکت‌های علمی و فناوری افزایش می‌دهد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/14/joint-statement-of-the-leaders-of-india-israel-united-arab-emirates-and-the-united-states-i2u2/ 

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future