An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۲۶ فوریه ۲۰۲۳

متن زیر بازتاب‌دهنده بیانیه مشترک صادرشده پس از نشست امروز در عقبه اردن است:

مقامات ارشد اردنی، مصری، اسرائیلی، فلسطینی، و آمریکایی امروز، ۲۶ فوریه ۲۰۲۳ به دعوت پادشاهی اردن هاشمی در عقبه اردن دیدار کردند.

شرکت‌کنندگان پس از گفت‌و‌گوهای فراگیر و صریح موارد زیر را اعلام کردند:

۱. دو طرف (طرف‌های فلسطینی و اسرائیلی) بر پایبندی‌شان به همه توافق‌های پیشین میان خود و تلاش برای رسیدن به صلح عادلانه و پایدار تأکید کردند. آنها بار دیگر بر ضرورت پایبندی به تنش‌زدایی در میدان و جلوگیری از خشونت بیشتر تاکید کردند.

۲. هر پنج طرف بر اهمیت حفظ بدون تغییر وضعیت تاریخی موجود در اماکن مقدس اورشلیم در حرف و عمل اذعان دارند و در این رابطه بر قیمومیت هاشمی / نقش ویژه اردن تأکید می‌کنند.

۳. دولت اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی آمادگی و تعهد مشترک‌شان را برای انجام تلاش‌های فوری به منظور پایان دادن به اقدامات یک‌جانبه برای یک دوره ۳ تا ۶ ماهه تایید کردند. این شامل تعهد اسرائیل به توقف بحث درباره هرگونه شهرک‌سازی جدید به مدت ۴ ماه و توقف صدور مجوز هرگونه پاسگاه به مدت ۶ ماه است.

۴. هر پنج طرف توافق کردند که بار دیگر در ماه مارس در شرم الشیخ برای دستیابی به اهداف فوق‌الذکر گرد هم آیند.

۵. شرکت‌کنندگان همچنین توافق کردند که به منظور رسیدگی به مسائل باقی‌مانده، اقدامات اعتمادسازی و تقویت اعتماد متقابل را از طریق گفت‌و‌گوی مستقیم دنبال کنند. دو طرف با حسن نیت برای بر عهده گرفتن مسئولیت‌ها و تقویت اعتماد متقابل از این طریق تلاش خواهند کرد.

۶. اردن، مصر، و ایالات متحده این تفاهم‌ها را پیشرفت بزرگی برای برقراری مجدد و تعمیق روابط میان دو طرف می‌دانند و متعهد می‌شوند که در صورت نیاز، به اجرای آن کمک و آن را تسهیل کنند.

۷. شرکت‌کنندگان بر اهمیت اجلاس عقبه، که اولین اجلاس از این دست در چند سال گذشته است، تاکید کردند. آنها توافق کردند که بر اساس این فرمول به جلسات‌شان ادامه دهند، شتاب حرکتی مثبت را حفظ کنند، و این توافق را به سمت روند سیاسی گسترده‌تری که به صلح عادلانه و پایدار بیانجامد، گسترش دهند.

۸. شرکت‌کنندگان از اردن برای سازماندهی و میزبانی این نشست و نیز برای تلاش‌هایش به منظور اطمینان یافتن از نتایج مثبت آن، سپاسگزاری کردند. آنها همچنین از پشتیبانی مصر و نقش اساسی و مشارکت فعال آن سپاسگزاری کردند.

آنها همچنین ضمن سپاسگزاری از نقش مهم ایالات متحده در تلاش برای دستیابی به تفاهم‌هایی که امروز منجر به این توافق شد، بر نقش ضروری آن در تلاش برای جلوگیری از وخیم شدن اوضاع و نیز برای یافتن افق‌هایی برای صلح تاکید کردند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/aqaba-joint-communique/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future