An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۴ فوریه ۲۰۲۱

متن بیانیه زیر توسط آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، و ژان-ایو لو دریان، وزیر خارجه فرانسه، به مناسبت سپری شدن شش ماه از حادثه بندر بیروت، منتشر شده است.

آغاز متن:

شش ماه پس از انفجار ۴ اوت که در بندر بیروت روی داد و صدها مورد تلفات و آسیب‌های چشمگیر از خود به جای گذاشت، فرانسه و ایالات متحده بار دیگر بر پشتیبانی کامل و صریح خود از مردم لبنان تأکید می‌کنند.

فرانسه و ایالات متحده همچنان به ارائه کمک‌های فوری به مردم لبنان – از جمله پشتیبانی در زمینه‌های بهداشت، آموزش، مسکن، و غذا – ادامه خواهند داد. این همان‌ کاری است که ما از زمان آن انفجار از جمله به همراه سازمان ملل، شرکای‌مان، و جامعه مدنی لبنان در کنفرانس‌های پشتیبانی ۹ اوت و ۲ دسامبر، انجام داده‌ایم.

فرانسه و ایالات متحده همچنین انتظار دارند که تحقیقات مربوط به دلایل آن انفجار به سرعت به نتیجه برسد. دستگاه قضایی لبنان باید با شفافیت و بدون هرگونه مداخله سیاسی کار کند.

سپری شدن شش ماه از این رویداد فاجعه‌بار، مؤید اهمیت این نیاز فوری و حیاتی است که طرف‌های ذینفع لبنانی باید سرانجام به تعهداتی که مبنی بر تشکیل یک دولت معتبر و مؤثر و هموار کردن راه برای اجرای اصلاحات لازم مطابق با آرمان‌های مردم لبنان داده‌اند، عمل کنند. انجام این اقدامات واقعی، برای مشارکت فرانسه، ایالات متحده، و شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی‌شان جهت ارائه پشتیبانی ساختاری مضاعف و بلندمدت از لبنان کاملاً حیاتی است.

پایان متن.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/joint-statement-by-the-secretary-of-state-of-the-united-states-of-america-and-the-foreign-minister-of-france-on-lebanon/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future