An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۲۵ اکتبر ۲۰۲۲

امروز در واشنگتن دی سی، مقامات ارشد غیرنظامی و نظامی ایالات متحده و اسرائیل نخستین جلسه دوجانبه حضوری «گروه سیاسی-نظامی» (جی‌ام‌پی‌جی) از زمان آغاز همه‌گیری کووید را برگزار کردند. ایالات متحده و اسرائیل هر دو اذعان دارند که جهان در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. این امر فقط مختص منطقه خاورمیانه، جایی که اسرائیل شاهد پیشرفت‌های بی‌سابقه در روابطش با شرکای منطقه‌ای بوده، ‌نیست. بلکه جهان نیز برای تقویت اوکراین در شرایطی که آن کشور از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود دفاع می‌کند، گرد‌ هم آمده است. گفت‌وگوی امروز فرصتی را برای بحث درباره موضوعات مورد علاقه و بررسی مشترک و فرصت‌های متقابل سودمند فراهم آورد و هم‌زمان بر بر پایبندی مداوم ایالات متحده نسبت به امنیت اسرائیل، از جمله از طریق تعهدش برای جلوگیری از دستیابی ایران به یک سلاح هسته‌ای و پشتیبانی از قابلیت‌های اسرائیل برای مقابله با هر گونه تهدید کنونی و آینده تأکید کرد.

درک شولت، مشاور وزارت امور خارجه ایالات متحده، به همراه مقامات ارشد دفاتر امور سیاسی-نظامی و خاور نزدیک، دفتر وزیر دفاع در امور سیاست‌گذاری، و سازمان همکاری امنیت دفاعی، پذیرای یک هیأت اسراییلی به ریاست سرلشکر (بازنشسته) عمیر اشل، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل، بودند. در این دیدار مدیر بخش سیاست‌گذاری و سیاسی-نظامی، سفیر اسرائیل در ایالات متحده، قائم‌مقام امور راهبردی در وزارت امور خارجه، و نمایندگان ارشد وزارت دفاع اسرائیل، آقای اشل را همراهی می‌کردند.

تعامل امروز که به منزله گفت‌وگوی اصلی امنیتی و سیاسی-نظامی وزارت امور خارجه با اسرائیل محسوب می‌شود، فرصتی را برای هر دو هیأت ایجاد کرد تا با هم در مورد تقویت همکاری‌های امنیتی در چارچوب تحولات پویای منطقه‌ای و جهانی با هدف تقویت ثبات منطقه بحث و گفت‌وگو کنند. هر دو هیأت ضمن اذعان به افزایش میزان خشونت در کرانه باختری، بر اهمیت تنش‌زدایی به منظور کاهش درگیری‌ها و تنش‌ها هم‌زمان با نبرد قاطعانه با تروریسم تأکید کردند.

تمرکز «گروه سیاسی-نظامی» امسال بر فرصت‌های فزاینده برای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و پشتیبانی ایالات متحده از تقویت نیروهای اسرائیل برای مقابله با نگرانی‌های مشترک منطقه‌ای، تأثیرات رقابت راهبردی در سطوح منطقه‌ای و جهانی، صادرات دفاعی، و دیگر ملاحظات سیاست خارجی قرار داشت. مدیر کل اشل و مشاور شولت هر دو بر همکاری بی‌سابقه و شراکت راهبردی آهنین میان ایالات متحده و اسرائیل تأکید کردند. آنها همچنین بر تهدیدات هسته‌ای و منطقه‌ای ایران، فرصت‌های ایجاد شده در نتیجه پیمان‌های ابراهیم و همکاری رو به رشد میان نیروهای دفاعی اسرائیل و وزارت دفاع ایالات متحده در شرایطی که فرماندهی مرکزی ایالات متحده رهبری توسعه عملیاتی همکاری نظامی را در دست دارد، متمرکز شدند. مشاور شولت و مدیر کل اشل بر تعهد مشترک به یک تهدید نظامی معتبر به منظور بازدارندگی ایران تایید کردند. مدیر کل اشل از پشتیبانی و مشارکت پایدار دولت ایالات متحده در تضمین برتری کیفی نظامی اسرائیل تقدیر کرد.

مجمع «گروه سیاسی-نظامی» برای مدت نزدیک به چهار دهه، یعنی از زمان شکل‌گیری آن در سال ۱۹۸۳، زمانی که رئیس‌جمهوری ریگان و شامیر، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، تشکیل آن را اعلام کردند، نقش مهمی در تقویت بیشتر روابط امنیتی میان دو کشور ایفا کرده است. «گروه سیاسی-نظامی» نشان‌دهنده تعهد تزلزل‌ناپذیر ایالات متحده به امنیت اسرائیل، از جمله پشتیبانی از توانایی اسرائیل برای حفظ برتری نظامی کیفی در قابلیت نظامی متعارف، است. ایالات متحده به امنیت اسرائیل متعهد است و بزرگترین تعهد کمک‌های امنیتی ایالات متحده در تاریخ، یعنی یادداشت تفاهم ۲۰۱۶ در مورد کمک‌های امنیتی به اسرائیل، نشان‌دهنده این تعهد آهنین است.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/joint-statement-of-the-48th-u-s-israel-joint-political-military-group/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future