An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه مطبوعاتی
۲۷ ژوئن ۲۰۲۲

متن بیانیه زیر از سوی دولت های ایالات متحده آمریکا، بحرین، مصر، اسرائیل، مراکش و امارات متحده عربی منتشر شده است.

متن شروع:

علاوه بر اجلاس نگب که در ماه مارس سال جاری در شهر سده بوکر اسرائیل برگزار شد و در آن تصمیم گرفته شد چارچوبی برای همکاری های منطقه ای (مجمع نگب) تشکیل شود، دولت های بحرین، مصر، اسرائیل، مراکش، و امارات متحده عربی، و ایالات متحده نیز به نمایندگی از مقامات ارشد وزارت خارجه مربوطه خود، نشست افتتاحیه کمیته راهبری مجمع نگب را در منامه، بحرین در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲ برگزار کردند. هدف اصلی کمیته هماهنگی بیشتر تلاش های جمعی و پیشبرد چشم انداز مشترک برای منطقه است. در این زمینه، ما یک سند چارچوبی را برای مجمع نگب ترسیم کردیم که اهداف مجمع و روش‌های کاری ساختار چهار بخشی آن را مشخص می‌کند: نشست وزرای امور خارجه، ریاست‌ مجمع، کمیته راهبری و گروه‌های کاری.

این نشست نشان دهنده قدرت روابط ما، تعهد مشترک ما به همکاری و فرصت های مهمی است که با بهبود روابط بین اسرائیل و همسایگانش باز می شود و نشان می دهد که با همکاری یکدیگر برای غلبه بر چالش های مشترک چه چیزی می توان به دست آورد. شرکت کنندگان همچنین تاکید کردند که این روابط می تواند برای ایجاد حرکت در روابط اسرائیل و فلسطین، به سمت حل و فصل مناقشه اسرائیل و فلسطین و به عنوان بخشی از تلاش ها برای دستیابی به یک صلح عادلانه، پایدار و همه جانبه، مهار شود.

کمیته راهبری در مورد تعیین رؤسا برای هر یک از شش گروه کاری که توسط وزیران در اجلاس نقف راه اندازی شده بود به بحث و گفتگو پرداختند. گروه های کاری قرار است به طور منظم در طول سال تشکیل جلسه دهند تا ابتکاراتی را به پیش ببرند که یکپارچگی، همکاری و توسعه منطقه ای را به نفع مردم منطقه و در حوزه های مختلف تشویق می کند، از جمله طرح هایی که اقتصاد فلسطین را تقویت می کند و کیفیت زندگی فلسطینی ها را بهبود می بخشد. انتظار می رود که روسای گروه کاری به طور منظم پیشرفت را به کمیته راهبری گزارش دهند. رؤسای گروه های کاری، با اجماع اعضا، می توانند از شرکت کنندگان غیرعضو دعوت کنند تا در ابتکارات خاصی شرکت کنند که مشارکت آنها به طور مستقیم بر روی هدف اعلام شده تاثیر مثبت می گذارد.

گروه های کاری به شرح زیر است:

        •   انرژی پاک

        •   آموزش و همزیستی

        •   امنیت آب و غذا

        •   سلامت

        •   امنیت منطقه ای

        •   گردشگری

نشست وزرای امور خارجه که قرار است سالانه تشکیل شود، هیئت مدیره اصلی مجمع خواهد بود. اسرائیل تا زمان نشست بعدی وزیران به عنوان رئیس مجمع نقف عمل می کند.

کمیته راهبری تاکید کرد که همکاری عمیق‌تر و درک بهتر میان کشورهای ما برای موفقیت منطقه بزرگ‌تر ضروری است.

ما مشتاقانه منتظر نشست بعدی وزیران مجمع نقف در اواخر سال جاری هستیم، که قبل از آن جلسه دیگری از کمیته راهبری در اسرائیل برگزار می شود.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/negev-forum-steering-committee-joint-statement/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future