An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲

وزیران امور خارجه کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، و ایالات متحده و نماینده عالی اتحادیه اروپا متن بیانیه زیر را منتشر کرده‌اند.

آغاز متن

ما وزیران امور خارجه کشورهای گروه۷ – کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، و نماینده عالی اتحادیه اروپا – جنگ تجاوزگرانه روسیه علیه اوکراین و نقض مستمر حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، و استقلال اوکراین را یک‌صدا و با شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کنیم.

تلاش‌های پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، برای الحاق مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون، و زاپوریژیا به قلمرو فدراسیون روسیه نقطه حضیض بی‌سابقه‌ای در اقدامات روسیه برای نقض آشکار قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود و نمونه دیگری از نقض غیرقابل قبول حاکمیت ملی اوکراین، منشور ملل متحد، و اصول و تعهدهای مورد توافق قانون نهایی هلسینکی و منشور پاریس، از سوی روسیه است.

ما هرگز این ملحق کردن‌های ادعایی و «همه‌پرسی‌های» ساختگی را، که به زور اسلحه انجام شده است، به رسمیت نخواهیم شناخت.

ما بار دیگر از همه کشورها درخواست می‌کنیم که جنگ تجاوزگرانه روسیه و تلاش آن برای تصاحب یک سرزمین با توسل به زور را به صراحت محکوم کنند. ما از سراسر جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که توسعه‌طلبی وحشیانه روسیه، تلاش‌هایش برای انکار وجود اوکراین به‌عنوان یک کشور مستقل، و نقض آشکار هنجارهای بین‌المللی را، که متضمن صلح، امنیت، و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی همه کشورها است، محکوم کند.

ما بر روسیه و نیز بر افراد و نهادهایی که در داخل و خارج از روسیه از این نقض قوانین بین‌المللی پشتیبانی سیاسی یا اقتصادی می‌کنند، هزینه‌های اقتصادی بیشتری را تحمیل خواهیم کرد. ما در پشتیبانی از حق اوکراین برای دفاع از خود در برابر جنگ تجاوزگرانه روسیه و حق غیرقابل انکار اوکراین برای بازپس‌گیری قلمروش از روسیه، ثابت‌قدم هستیم.

ما بار دیگر لفاظی‌های هسته‌ای غیرمسئولانه روسیه را محکوم می‌کنیم. این لفاظی‌ها ما را از پشتیبانی از اوکراین، تا هر زمان که لازم باشد، منحرف یا منصرف نخواهد کرد.

روسیه باید جنگ تجاوزکارانه‌اش را بی‌درنگ متوقف کند، همه نیروها و تجهیزات نظامی خود را از اوکراین بیرون ببرد، و به استقلال، حاکمیت ملی، و تمامیت ارضی اوکراین در مرزهای به رسمیت شناخته شده خود، احترام بگذارد. ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون، و زاپوریژیا و همچنین کریمه، بخش‌هایی جدایی‌ناپذیر از اوکراین هستند.

پایان متن


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://ru.usembassy.gov/g7-foreign-ministers-statement-on-the-illegal-annexation-of-sovereign-ukrainian-territory/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future