An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
برای انتشار فوری
۲۷ ژانویه ۲۰۲۱

امروز، ما به همراه مردم کشورهای سراسر جهان، روز جهانی یادبود هولوکاست را با به یاد آوردن شش میلیون یهودی و نیز مردمان رومنی و سینتی، اسلاوها، کم‌توانان، اعضای جامعه دگرباشان (ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+)، و بسیاری دیگر که در جریان شوآه توسط نازی‌ها و همدستان‌شان به قتل رسیدند، گرامی می‌داریم. ما هرگز نباید حقیقت آن چه را که در سراسر اروپا روی داد فراموش کنیم و یا ترس و وحشتی را که به دلیل آموزه‌های نفرت و تفرقه بر انسان‌های همنوع ما روا داشته شده است، نادیده بگیریم.

من نخستین بار زمانی که به صحبت‌های پدرم سر میز شام گوش می‌کردم، از رویدادهای وحشتناک هولوکاست اطلاع پیدا کردم. آن شور و حرارتی که او ابراز می‌کرد و می‌گفت که ما می‌بایست برای جلوگیری از کارزار قتل‌عام سازمان‌یافته نازی‌ها تلاش بیشتری می‌کردیم، در تمام زندگی همراه من مانده است. به همین دلیل است که من فرزندانم را برای بازدید از داخائو به آلمان بردم و به همین خاطر است که امیدوارم همین کار را برای تک تک نوه‌هایم نیز انجام دهم – تا آنها هم خودشان ببینند که چگونه آینده میلیون‌ها [انسان] در نتیجه نفرت کنترل‌نشده، نابود شد و تا عمق وجودشان احساس و درک کنند که وقتی مردم روی‌شان را برمی‌گردانند و اقدام نمی‌کنند، چه اتفاقی می‌تواند رخ دهد.

ما باید تاریخ هولوکاست را به نوادگان‌مان و نوادگان نوادگان‌مان انتقال دهیم تا به عهد «دیگر هرگز» عمل کنیم. ما این‌گونه می‌توانیم از نسل‌کشی‌های آینده جلوگیری کنیم. به یاد آوردن قربانیان، قهرمانان، و درس‌های هولوکاست، به ویژه امروز و زمانی که صدای منکران هولوکاست و کسانی که می‌خواهند اهمیت آن را به حداقل برسانند، در گفتمان عمومی بلندتر شده است، اهمیت بیشتری دارد. اما جایی برای تردید در واقعیت‌ها وجود ندارد و هر یک از ما باید هوشیار بمانیم و بر ضد بازخیزی موج یهودستیزی، و دیگر گونه‌های تعصب و عدم رواداری، اینجا در خانه و در سراسر جهان، حرف بزنیم.

ترس و وحشتی که ما در شارلوتزویل در سال ۲۰۱۷ – یعنی زمانی که ملی‌گرایان سفیدپوست و نئونازی‌ها همان اظهارات مسموم یهودستیزانه‌ای که طی سال‌های دهه ۱۹۳۰ در اروپا شنیده می‌شد را بیان می‌کردند – دیدیم و شنیدیم، دلیل شرکت من در رقابت ریاست جمهوری بود. من امروز بار دیگر به این حقیقت ساده که جلوگیری از نسل‌کشی‌های آینده هم وظیفه اخلاقی ما است و هم یک موضوع مهم ملی و جهانی است، متعهد می‌شوم.

هولوکاست یک رویداد تصادفی در تاریخ نبود. هولوکاست به این دلیل روی داد که شمار زیادی از دولت‌ها با خونسردی قوانین، سیاست‌ها، و رفتارهای برخاسته از نفرت را اتخاذ و اجرا کردند، تا همه اعضای گروه‌هایی از انسان‌ها را بد و غیرنسانی جلوه دهند، و بسیاری از افراد نیز در سکوت نظاره‌گر بودند. سکوت، همدستی است. همان‌گونه که تام لنتوس، دوست فقید من و یک نجات‌یافته هولوکاست، بارها به ما یادآوری کرد:‌ «روکش تمدن، بسیار نازک است. ما پاسداران آن هستیم و هرگز نمی‌توانیم آرام بگیریم.»

وقتی نفرت کنترل نشود، و وقتی نظام نظارت و توازن در دولت و جامعه، که پاسدار آزادی‌های بنیادین است، ناپدید شود، این می‌تواند به خشونت و جنایت‌های گسترده بیانجامد. ایالات متحده همچنان قهرمان عدالت‌خواهی برای نجات‌یافتگان هولوکاست و بازماندگان آنها باقی خواهد ماند. ما نسبت به کمک کردن برای ساختن جهانی که در آن درس‌های هولوکاست آموزش داده می‌شود و در آن جان همه انسان‌ها ارزش دارد، متعهد هستیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/27/statement-by-president-joseph-r-biden-jr-on-international-holocaust-remembrance-day/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future