An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۳۰ اوت ۲۰۲۲
یادداشت رسانه‌ای

متن بیانیه زیر به وسیله گروه رؤسای منع گسترش گروه۷ – کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا – منتشر شده است.

آغاز متن:

گروه رؤسای منع گسترش گروه۷ بیانیه مورخ ۱۰ اوت ۲۰۲۲ وزیران امور خارجه گروه۷ را که در پشتیبانی از تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ارتقای ایمنی و امنیت هسته‌ای نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در اوکراین صادر شد، یادآور می‌شود.

گروه رؤسای منع گسترش جی‌۷ از بابت تهدید جدی ایمنی و امنیت این تأسیسات در نتیجه تداوم کنترل تأسیسات هسته‌ای اوکراین توسط نیروهای مسلح روسیه عمیقاً نگران است. این اقدامات خطر یک حادثه یا اتفاق هسته‌ای را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و مردم اوکراین، کشورهای همسایه، و جامعه بین‌المللی را به خطر می‌اندازد. فدراسیون روسیه باید بی‌درنگ نیروهای خود را از درون مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی اوکراین بیرون ببرد و به خاک و حاکمیت ملی اوکراین احترام بگذارد. ما بار دیگر تأیید می‌کنیم که نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا و برقی که تولید می‌کند به درستی به اوکراین تعلق دارد و تأکید می‌کنیم که تلاش روسیه برای قطع این نیروگاه از شبکه برق اوکراین غیرقابل قبول خواهد بود. ما تأکید می‌کنیم که نباید از نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا برای فعالیت‌های نظامی یا ذخیره‌سازی مواد نظامی استفاده شود.

گروه رؤسای منع گسترش جی‌۷ از مأموریت تحت هدایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به ایمنی، امنیت، و پادمان هسته‌ای در مورد نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا که گروسی، مدیرکل آژانس، روز ۲۹ اوت ۲۰۲۲ اعلام کرد، استقبال می‌کند. ما همچنین از تلاش‌های گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در ارائه پشتیبانی لازم از این مأموریت استقبال می‌کنیم. ما همچنان تأکید می‌کنیم که این دیدار باید به گونه‌ای باشد که به حاکمیت کامل اوکراین بر خاک خود احترام گذاشته شود.

ما بر پشتیبانی کامل و بی‌وقفه خود از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید می‌کنیم. کارکنان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید بتوانند به‌موقع، در ایمنی، و بدون مانع به همه تأسیسات هسته‌ای در اوکراین دسترسی داشته باشند و مستقیماً و بدون مداخله با پرسنل اوکراینی مسئول بهره‌برداری از این تأسیسات تعامل کنند. این پرسنل هم باید اجازه داشته باشند بدون تهدید یا فشار، وظایف‌شان را انجام دهند. کارکنان آژانس باید بتوانند اطلاعات مربوط به همه عناصر فنی لازم در رابطه با ایمنی و امنیت هسته‌ای در این تأسیسات را به دست آورد. ایمنی همه کسانی که این تلاش‌ها را اجرا می‌کنند باید برای تقویت ایمنی هسته‌ای، امنیت، و پادمان‌ها در اوکراین مورد توجه قرار گیرد.

ما بار دیگر بر اهمیت «هفت رکن ایمنی و امنیت هسته‌ای» که توسط گروسی، مدیر کل آژانس، تبیین شده است، به عنوان موضوعی با اهمیت و فوریت ویژه برای نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین تأکید می‌کنیم و از آژانس در کمک به تسهیل اجرای این ارکان در اوکراین با هدف حفظ ایمنی و پشتیبانی از امنیت تأسیسات هسته‌ای آنها، پشتیبانی می‌کنیم.

ما قصد داریم به پشتیبانی مالی و فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از جمله از طریق طرح کمک فنی برای اوکراین، در تلاش‌های آن کشور برای تضمین ایمنی و امنیت هسته‌ای و اعمال پادمان‌ها برای نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین، ادامه دهیم.

ما نگرانی شدید خود را از بابت فعالیت‌های مخرب سایبری اخیر علیه شرکت انرژی هسته‌ای اوکراین ابراز می‌کنیم. ما همچنین قصد داریم به پشتیبانی از امنیت سایبری در اوکراین ادامه دهیم.

ما، به عنوان بنیان‌گذاران مشارکت جهانی به رهبری جی۷، بیش از ۲۰ سال با اوکراین برای ارتقای ایمنی و امنیت تأسیسات هسته‌ای این کشور همکاری کرده‌ایم. بنابراین، ما در زمینه پشتیبانی از تلاش‌های بین‌المللی با هدف حفظ این تأسیسات و کمک به اوکراین در مقابله با خطرات جدی برای ایمنی و امنیت تأسیسات هسته‌ای اوکراین در نتیجه جنگ تجاوزکارانه روسیه، مسئولیت ویژه‌ای داریم.

ما قصد داریم از فرصت «طرح مشارکت جهانی جی۷» و نشست «مشارکت جهانی» در برلین در اکتبر ۲۰۲۲ برای دعوت کردن از نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور تشریح زمینه‌های احتمالی پشتیبانی از تلاش‌های آژانس استفاده کنیم. ما همچنین قصد داریم به طرح موضوع ایمنی و امنیت هسته‌ای در اوکراین در مجامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از جمله در نشست‌های آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نشست‌های کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ادامه دهیم.

ما از این بابت که روسیه در کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (ان‌پی تی) مانع از حصول اجماع شد، عمیقا متأسف هستیم. روسیه از پذیرش مسئولیت وضعیت وخیم در مورد پادمان‌ها، ایمنی، و امنیت تأسیسات هسته‌ای اوکراین خودداری کرد. این را نمی‌توان به عنوان عملی از سر حسن نیت تلقی کرد. همه کشورهای دیگر عضو ان‌پی‌تی از نتیجه پیش‌نویس پشتیبانی کردند. این پیش‌نویس اگرچه به تصویب نرسید، اما طرحی استوار را برای پیشرفت در هر سه رکن ان‌پی‌تی ارائه می‌کند.

پایان متن


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/g7-non-proliferation-directors-group-on-nuclear-safety-and-security-at-the-zaporizhzhya-nuclear-power-plant/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future