An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
اداره امور سیاسی-نظامی
برای انتشار فوری ۵ آوریل ۲۰۲۱
گزاره‌برگ
بیستمین نسخه «راه رفتن ایمن روی زمین»:
رهبری جهانی ایالات متحده در پاکسازی مین و از بین بردن جنگ‌افزارهای متعارف

ایالات متحده بزرگترین پشتیبان مالی تلاش‌های جهانی برای از بین بردن جنگ‌افزارهای متعارف است؛ تلاش‌هایی که از طریق مقابله با خطرات ناشی از مین‌های زمینی و مهمات منفجرنشده برای انسان‌ها در کشورهایی که جنگ در آنها به پایان رسیده است، صلح و امنیت بین‌المللی را تقویت می‌کند. ما همچنین با کشور‌های جهان همکاری می‌کنیم تا در دسترس بودن جنگ‌افزارهای کوچک و سبک و مهماتی را که اضافی هستند، به خوبی محافظت نشده‌اند، یا به هر دلیل در معرض خطر هستند، کاهش دهیم.

اقدام امروز در انتشار بیستمین نسخه «راه رفتن ایمن روی زمین»، که گزارش سالانه وزارت خارجه است و در آن دستاوردهای برنامه از بین بردن جنگ‌افزارهای متعارف ایالات متحده به طور خلاصه بیان شده است، بر تعهد پایدار ایالات متحده به ایمن‌تر کردن جوامعی که جنگ در آنها به پایان رسیده است تأکید می‌کند و زمینه را برای بهبود و توسعه آنها مساعد می‌سازد.

· ایالات متحده از سال ۱۹۹۳ بیش از چهار میلیارد دلار برای پاکسازی ایمن مین‌های زمینی و جنگ‌افزارهای انفجاری جنگی و نیز ایمن کردن و از بین بردن ایمن سلاح‌های کوچک، جنگ‌افزارهای سبک، و مهمات اضافی در بیش از ۱۰۰ کشور سرمایه‌گذاری کرده است. به این ترتیب ایالات متحده بزرگترین پشتیبان مالی از بین بردن جنگ‌افزارهای متعارف در جهان بوده است. ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ با تخصیص بیش از ۲۵۹ میلیون دلار، تلاش‌های مربوط به از بین بردن جنگ‌افزارهای متعارف در ۴۹ کشور جهان را تأمین مالی کرده است.

· ایالات متحده به منظور جلوگیری از رسیدن سلاح‌ها به دست تروریست‌ها و سایر عوامل بی‌ثبات‌کننده، برنامه‌های مدیریت ذخیره در سراسر جهان را که با هدف کاهش جنگ‌افزارها و مهمات در معرض خطر و بهبود بخشیدن به امنیت ذخیره آنها انجام می‌شود، تأمین مالی کرده است.

· دولت ایالات متحده از طریق برنامه انهدام جنگ‌افزارهای متعارف، برای انهدام بیش از ۳۹ هزار سامانه پدافند هوایی همراه‌ (ساپه همراه) – موشک‌هایی که با قرار دادن موشک‌‌انداز روی شانه فرد پرتاب می‌شوند – که اضافی هستند یا به خوبی محافظت نشده‌اند و اگر به شکل نامناسبی از آنها نگهداری شود تهدیدی جدی برای هوانوردی غیرنظامی جهانی به شمار می‌آیند، با کشورهای شریک و سازمان‌های بین‌المللی همکاری کرده است.

· نیروی واکنش سریع ما (کیوآراف) برای کمک به کشورها بر مبنای وضعیت اضطراری و واکنش اولیه، هم برای جلوگیری از یک رویداد انفجاری فاجعه‌بار در یک انبار اسلحه و مهمات و هم برای مدیریت پیامدهای چنین انفجاری، از انعطاف‌پذیری مناسب برخوردار است.

· ارتباط پیش‌دستانه با جامعه از طریق برنامه‌های «آموزش خطرهای مواد منفجره» از به وجود آمدن آسیب‌دیدگی‌های بی‌شمار جلوگیری کرده است. در همین حال، برنامه «امداد فرد نجات‌یافته» که توسط ایالات متحده تأمین مالی می‌شود، به افراد آسیب دیده بر اثر مین‌های زمینی و مهمات منفجر نشده خدمات ضروری پزشکی و توان‌بخشی ارائه کرده است.

· وزارت خارجه با همکاری وزارت دفاع و آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده، به کشورهای بی‌شماری کمک کرده است که خود را «عاری از مین» اعلام کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر یا درخواست نسخه چاپی «راه رفتن ایمن روی زمین» خواهشمند است با اداره امور سیاسی-نظامی، دفتر امور کنگره و عمومی، به نشانی pm-cpa@state.gov تماس بگیرید و ما را در توییتر به نشانی @StateDeptPM دنبال کنید. این گزارش همچنین در تمارنمای وزارت خارجه به نشانی https://www.state.gov/to-walk-the-earth-in-safety/ موجود است.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/to-walk-the-earth-in-safety-20th-edition-u-s-global-leadership-in-landmine-clearance-and-conventional-weapons-destruction/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future