An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
۲۷ اکتبر ۲۰۲۳

ایالات متحده امروز هشت فرد کلیدی را به دلیل پشتیبانی از حماس، و همچنین مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) را که در تأمین مالی و آموزش حماس نقش دارند، تحت تحریم قرار می‌دهد. شماری از این افراد و نهادهایی که امروز تحریم شده‌اند نقش اساسی را در تسهیل دور زدن تحریم‌ها توسط شرکت‌های وابسته به حماس ایفا کرده‌اند.

افزون بر این، ایالات متحده یک نهاد را به دلیل ارتباط با تروریست‌های جهانی به طور ویژه تعیین‌شده که در منطقه فعال هستند – از جمله حماس، جهاد اسلامی فلسطینی، و بنیاد شهید ایران، تحریم می‌کند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت امور خارجه آمریکا برای ارائه اطلاعات در رابطه با برخی فعالیت‌ها و رهبران حماس میلیون‌ها دلار پاداش در نظر گرفته است.

ایالات متحده به از بین بردن شبکه‌هایی که از تأمین مالی حماس پشتیبانی می‌کنند، و نیز به مقابله با پشتیبانی ایران از تروریسم در منطقه و سراسر جهان متعهد است. ما به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر خود برای جلوگیری و بازدارندگی از فعالیت‌های تروریستی حماس، به همکاری با شرکای‌مان برای جلوگیری از دسترسی حماس به نظام مالی بین‌المللی ادامه خواهیم داد.

وزارت خزانه‌داری این اقدامات را به موجب نسخه اصلاح شده فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ در رابطه با اقدام یا ادعای اقدام مستقیم یا غیرمستقیم برای یا از جانب حماس، جهاد اسلامی فلسطینی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و/یا بنیاد شهید – نهادهایی که خودشان به موجب فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ تحریم شده‌اند – و یا قرار داشتن تحت مالکیت/کنترل/مدیریت آنها، یا برای ارائه کمک یا حمایت عمده، یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی، یا فناوری به آنها یا عرضه کالا یا خدمات به آنها، انجام داده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این تحریم‌ها به بیانیه مطبوعاتی  وزارت خزانه‌داری مراجعه کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/designating-individuals-and-entities-with-ties-to-terrorist-organizations/

این ترجمه جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future