An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۱۸ ژانویه ۲۰۲۲

ایالات متحده سه تسهیل‌کننده مالی مرتبط با حزب‌الله و شرکت مسافرتی آنها در لبنان را تحریم می‌کند. ما این اقدام را در همبستگی با مردم لبنان، که امنیت و حاکمیت ملی آنها همچنان مورد تهدید فعالیت‌های فسادآمیز و بی‌ثبات‌کننده حزب‌الله قرار دارد، انجام می‌دهیم.

این افراد به نام‌های عادل دیاب، علی محمود داعون، و جهاد سالم علامه، و شرکت «دارالسلام برای سفر و گردشگری» تحت نسخه اصلاح‌شده فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ که تروریست‌ها، رهبران، و مقامات گروه‌های تروریستی، و حامیان تروریست‌ها یا اقدامات تروریستی را هدف قرار می‌‌دهد، تحریم می‌شوند.

در حالی که مردم لبنان از یک بحران اقتصادی تاریخی رنج می‌برند، حزب‌الله به فعالیت‌های غیرقانونی و ثروت‌اندوزی به بهای زیان دیدن مردم لبنان، ادامه می‌دهد. روشن است که حزب‌الله و همدستانش بیش از آن که به فکر منافع مردم لبنان باشند، به دنبال پیشبرد منافع خود و حامی خود، یعنی ایران، هستند. برای اطلاعات بیشتر در مورد اقدام امروز، لطفاً به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری مراجعه کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/sanctioning-hizballah-financiers-in-lebanon/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future