An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۲۴ مارس ۲۰۲۲

جنگ رئیس‌جمهوری پوتین همچنان ترس و وحشت و رنج گسترده را بر مردم اوکراین تحمیل می‌کند. هم‌زمان دومای دولتی روسیه به استفاده از قدرت قانون‌گذاری خود برای هدف قرار دادن ناراضیان داخلی و مخالفان سیاسی، مختل کردن جریان آزاد اطلاعات، و محدود کردن حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین شهروندان روسیه بهره‌برداری می‌کند. ایالات متحده امروز ۳۲۸ عضو دومای دولتی روسیه تحریم می‌کند. این تعداد علاوه بر ۱۲ عضوی است که در روز ۱۱ مارس تحریم شده بودند. این اعضا از نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین توسط کرملین، از جمله از طریق معاهده‌هایی که استقلال خودخوانده مناطق تحت کنترل نیابتی‌های روسیه در شرق اوکراین – یعنی دو منطقه به اصطلاح «جمهوری خلق دونتسک» (دی‌ان‌آر) و «جمهوری خلق لوهانسک» (ال‌ان‌آر) – را به رسمیت می‌شناسد، پشتیبانی کردند.

ایالات متحده همچنین کلیت دومای روسیه، و نیز هرمان گرف، رئیس شربانک و از متحدان نزدیک پوتین، را تحریم می‌کند. اقدامات امروز مطابق با فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ انجام می‌شود. این فرمان به اعمال تحریم علیه روسیه به دلیل فعالیت‌های خارجی مضرش مجوز می‌دهد. این اقدامات مکمل تلاش‌های مستمر هم‌پیمانان و شرکای ما برای پاسخگو کردن عاملان این جنگ انتخابی خلاف وجدان علیه اوکراین و مردم آن است.

ما به عنوان بخشی از این اقدام، چندین تن از خواص روسیه از جمله دارایی‌ها و اعضای خانواده‌های‌شان، را نیز هدف قرار می‌دهیم. این امر مشخصا ۱۷ عضو هیئت مدیره «پی‌جی‌اس‌سی سوکوم‌بانک» را، که یک نهاد تحریم شده است، شامل می‌شود. نام این مدیران ارشد به فهرست رو به افزایش افراد مرتبط با نهادهای مالی مسدودشده روسی، که اکنون تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته‌اند، افزوده می‌شود. علاوه بر این، اُاُاُ ولگا گروپ به دلیل فعالیت در بخش خدمات مالی اقتصاد فدراسیون روسیه بار دیگر تحریم می‌شود. در نتیجه، گنادی نیکولایویچ تیمچنکو، مالک اُاُاُ ولگا گروپ، نیز به همراه اُاُاُ ترانس‌اویل که تیمچنکو مالک آن است، مجدداً تحریم خواهند شد. النا پترونا تیمچنکو و ناتالیا براونینگ، همسر و دختر تیمچنکو، به همراه کسنیا گنادونا فرانک، از اعضای هیئت مدیره اُاُاُ ترانس‌اویل،‌ و گلب سرگیوویچ فرانک، همسر او، نیز تحریم خواهند شد.

افزون بر این، ایالات متحده برای اعمال هزینه‌های شدیدتر بر تأسیسات دفاعی روسیه اقداماتی را در دست انجام دارد. این شامل تحریم چندین نهاد مرتبط با امور دفاعی و یک فرد وابسته به آن است. یکی از اجزای مهم اقدام امروز تحریم آن دسته از شرکت‌های دفاعی روسیه است که بخشی از پایگاه صنایع دفاعی روسیه محسوب می‌شوند و جنگ‌افزارهای مورد استفاده در جنگ تجاوزگرانه روسیه را تولید کرده‌اند. اقدام امروز با قطع ارتباط ده‌ها شرکت دفاعی روسیه از سیستم مالی ایالات متحده، تأثیر عمیق و بلندمدتی را بر پایگاه صنایع دفاعی روسیه خواهد گذاشت. ما تامین‌کنندگان تلاش‌های جنگی روسیه و به نوبه خود زنجیره تامین آن را هدف قرار می‌دهیم و به این کار ادامه خواهیم داد.

ایالات متحده به همراه شرکا و هم‌پیمانان خود، قصد دارد قلب توانایی روسیه برای درگیر شدن در جنگ و تجاوزگری علیه کشورهای دیگر، از جمله اوکراین، را هدف قرار دهد. تا زمانی که پوتین به این جنگ بدون تحریک قبلی علیه اوکراین پایان ندهد، ما به اعمال هزینه بر آنها ادامه خواهیم داد. ما از نزدیک‌ترین افراد به پوتین می‌خواهیم که این جنگ بی‌رحمانه را که سبب مرگ خلاف وجدان صدها غیرنظامی، از جمله کودکان و ایجاد بزرگترین فاجعه انسانی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون شده است، متوقف و علناً آن را محکوم کنند.

در همین حال، ما همچنان از اوکراین پشتیبانی خواهیم کرد و این کار را از جمله از طریق ارائه ۸۰۰ میلیون دلار دیگر کمک‌های امنیتی انجام خواهیم داد. به این ترتیب مجموع کمک‌های امنیتی تعهد شده توسط ایالات متحده به اوکراین طی دو هفته گذشته به یک میلیارد دلار و مجموعا از ماه مارس گذشته به بیش از ۲ میلیارد دلار می‌رسد. ایالات متحده به تنهایی بزرگترین کشور اهداکننده کمک‌های بشردوستانه به اوکراین است. ما در کنار مردم دلاور اوکراین که در دفاع از کشورشان در برابر تجاوزگری کرملین شهامت و عزمی راسخ را از خود به نمایش گذاشته‌اند، ایستاده‌ایم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اقدام امروز، خواهشمند است به گزاره‌برگ وزارت امور خارجه و بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری مراجعه کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/sanctioning-additional-members-of-russias-duma-russian-elites-bank-board-members-and-defense-entities/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future