An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه مطبوعاتی
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
۱۸ اکتبر ۲۰۲۳

حملات هولناکی که تروریست‌های حماس روز ۷ اکتبر علیه غیرنظامیان در اسرائیل انجام دادند، جهان را حیرت‌زده کرده است. ایالات متحده پشتیبانی بی‌قید و شرط خود را از مردم اسرائیل در شرایطی که آنها این دوران فاجعه‌بار را پشت سر می‌گذارند، ابراز کرده است. ما همچنان به محکوم کردن این اقدامات تروریستی، که به کشته شدن شمار زیادی از افراد و از هم پاشیدن خانواده‌ها منجر شد، ادامه می‌دهیم.

ایالات متحده امروز تحریم‌هایی را علیه ۱۰ تن از اعضا، عوامل، و تسهیل‌کنندگان مالی اصلی گروه تروریستی حماس در غزه و مکان‌های دیگر وضع می‌کند. این افراد از حماس و دیگر سازمان‌های تروریستی پشتیبانی کرده‌اند و حماس را قادر ساخته‌اند که تروریسم بی‌رحمانه خود را اجرا کند و اقداماتی مانند حمله وحشیانه به اسرائیل را انجام دهد.

اقدامات امروز، تروریست‌های حماس و شبکه حمایتی آنها، و نه فلسطینیان، را هدف قرار می‌دهد. حماس به تنهایی مسئول قتل‌عامی است که شبه‌نظامیانش علیه مردم اسرائیل اجرا کرده‌اند و این گروه باید همه گروگان‌هایی را که تحت بازداشت خود دارد، بی‌درنگ آزاد کند. ایالات متحده از مختل کردن فعالیت‌های تروریستی حماس با استفاده همه ابزارهایی که در اختیارش است، دست نخواهد کشید.

این تحریم‌های وزارت خزانه‌داری تحت نسخه اصلاح‌شده فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ اعمال شده است. این فرمان اجرایی تروریست‌ها، سازمان‌های تروریستی، رهبران، و مقامات گروه‌های تروریستی و کسانی را که از تروریست‌ها یا اقدامات تروریستی پشتیبانی می‌کنند، هدف قرار می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این تحریم‌ها به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری مراجعه کنید.


مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/designating-hamas-operatives-and-financial-facilitators/

این ترجمه جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future