وزارت امور خارجه ایالات متحده  
بیانیه مطبوعاتی 
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده 
۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ 

وزارت امور خارجه ایالات متحده آزاتبک اوموربکوف، معروف به قصاب بوچا، سرهنگ نیروهای مسلح فدراسیون روسیه را به دلیل دست داشتن در نقض فاحش حقوق بشر، به ویژه کشتار غیرقانونی غیرنظامیان غیرمسلح اوکراینی در آندریوکا، اوکراین تحریم کرد. این وزارتخانه همچنین دنیل فرولکین، سرجوخه گارد نیروهای مسلح فدراسیون روسیه را به دلیل دست داشتن در نقض فاحش حقوق بشر، یعنی قتل فراحقوقی یک غیرنظامی اوکراینی غیرمسلح در آندریوکا، تحریم کرده است. در نتیجه اقدام امروز، اوموربکوف، فرولکین، و اعضای نزدیک خانواده آنها فاقد شرایط ورود به ایالات متحده شده‌اند.  

سرهنگ اوموربکوف در دوره زمانی که نیروهای روسیه شهر آندریوکا در اوکراین را تحت کنترل داشتند، افسر فرمانده تیپ ۶۴ تفنگ‌دار موتوری مجزای روسیه بود. اوموربکوف بعداً این تیپ را به بوچا، اوکراین هدایت کرد. وزارت امور خارجه به این نتیجه رسیده است که تیپ ۶۴ تفنگ‌دار موتوری مجزا در آن جا غیرنظامیان را کشت، ضرب و جرح و تکه تکه کرد، سوزاند، و اعدامهای ساختگی انجام داد. پس از افشای روایت‌های وحشیگری‌های این تیپ، کرملین با صدور بیانیه‌ای واکنش نشان داد. بنا بر این بیانیه پوتین، رئیس‌جمهوری فدراسیون روسیه به تیپ ۶۴ تفنگ‌دار موتوری مجزا نشان‌های افتخار اعطا کرده و وزارت دفاع روسیه ضمن ارتقاء اوموربکوف، رهبری او را مورد ستایش قرار داده است. 

گزارشهای مربوط به دست داشتن اموربکوف و فرولکین در نقض فاحش حقوق بشر، همان‌گونه که سازمانهای غیردولتی و تحقیقات مستقل مستند کرده‌اند، جدی و معتبر است. ایالات متحده با تحریم علنی اموربکوف و فرولکین، بر تعهد خود به پشتیبانی از حقوق بشر، اذعان به بیعدالتی که قربانیان و بازماندگان متحمل شده‌اند، و ترویج پاسخگو کردن کسانی که مسئول نقض حقوق بشر هستند، تأکید میکند. 

ایالات متحده به ارتقای پاسخگویی در رابطه با موارد آزار و اذیت و جنایات روسیه علیه مردم اوکراین متعهد است. ما به استفاده از همه راههای مناسب به منظور پیگیری عدالت برای اوکراین ادامه خواهیم داد. ما تا هر زمانی که طول بکشد، از مبارزه اوکراین برای حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، و حاکمیت قانون، پشتیبانی می‌کنیم. 


مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/designation-of-russias-military-officials-due-to-involvement-in-gross-violations-of-human-rights-against-civilians-in-ukraine/  

این ترجمه‌ جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست. 

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future