An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا
بیانیه مطبوعاتی
۲۶ اکتبر ۲۰۲۲

چهل روز از جان باختن مهسا امینی ۲۲ ساله در بازداشتگاه به اصطلاح «پلیس اخلاق» ایران می‌گذرد و ما نیز به همراه خانواده او و مردم ایران این روز را به سوگ می‌نشینیم و تأمل می‌کنیم.

ایالات متحده به پشتیبانی از مردم ایران و تضمین پاسخگو کردن کسانی که مسئول سرکوب وحشیانه اعتراضات سراسری جاری در ایران هستند، متعهد است. ما امروز، اقدامی مشترک میان وزارتخانه‌های امور خارجه و خزانه‌داری را اعلام می‌کنیم که به موجب آن ۱۴ فرد و سه نهاد بنا بر پنج اختیار قانونی مختلف تحریم می‌شوند. این نشان‌دهنده تعهد ما به استفاده کردن از همه ابزارهای مناسب برای پاسخگو گردن تمامی سطوح حکومت ایران است.

ما مشخصاً، شش تن از مقامات حکومت ایران را که در رابطه با موارد جدی نقض حقوق بشر مسئول یا شریک هستند، تحریم می‌کنیم: هدایت فرزادی، سید حشمت‌الله حیات‌الغیب، حیدر پسندیده، مراد فتحی، مرتضی پیری، و محمدحسین خسروی. آنها در سیستم زندان‌های ایران، از جمله در زندان اوین و استان‌های سیستان و بلوچستان و کردستان، و غیره سمت‌های ارشد ریاستی دارند. ایالات متحده همچنین حسین مدرس خیابانی، استاندار استان سیستان و بلوچستان، را به دلیل نقش او در نظارت بر واکنش خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی علیه معترضان مسالمت‌جو تحریم می‌کند. این افراد بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۵۵۳ تحریم می‌شوند.

ایالات متحده همچنین سه نفر را که فعالانه در سمت‌های فرماندهی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه) خدمت می‌کنند، به دلیل واکنش‌های وحشیانه‌شان به اعتراضات در ایران تحریم می‌کند. محمد کاظمی، عباس نیل‌فروشان، و احمد شفاهی در سمت‌های رهبری ارشد سپاه بوده‌اند و مسئولیت مستقیمی در سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و دستگیری معترضان مسالمت‌جو، از جمله در استان سیستان و بلوچستان داشته‌اند. این افراد به دلیل به دلیل اقدام یا ادعای اقدام مستقیم یا غیرمستقیم برای سپاه پاسداران، بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۵۵۳ تحریم می‌شوند.

ایالات متحده دو نهاد دست‌اندرکار سانسور، رصد، و فعالیت‌های سایبری مخرب علیه مردم ایران را تحریم می‌کند. آکادمی راوین، یک مؤسسه آموزشی که در زمینه امنیت سایبری و آموزش هکرها تخصص دارد، به وزارت اطلاعات ایران در ارائه آموزش و جذب نیروها کمک کرده است. هکرهایی که در آکادمی راوین آموزش دیده‌اند در اخلال مستقیم ارتباطات افرادی که علیه رژیم ایران اعتراض می‌کنند، مشارکت داشته‌اند. سید مجتبی مصطفوی و فرزین کریمی، دو عضو وزارت اطلاعات ایران که مشترکاً آکادمی راوین را تأسیس کرده‌اند، بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۶۰۶ افراد به دلیل اقدام یا ادعای اقدام مستقیم یا غیرمستقیم برای آکادمی راوین تحریم می‌شوند. افزون بر این، شرکت سهامی خاص «سامانه‌گستر سحاب‌پرداز» بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ به دلیل همکاری با حکومت ایران برای رصد مردم ایران و محدود کردن دسترسی به بسترهای رسانه‌های اجتماعی خارجی تحریم می‌شود.

ما همچنین محمدرضا میرحیدری، فرمانده و رئیس پلیس ایران در استان اصفهان، را بر اساس بند ۷۰۳۱(سی) «قانون تخصیص بودجه وزارت امور خارجه، عملیات خارجی، و برنامه‌های مرتبط ۲۰۲۲»، به دلیل مشارکت در نقض فاحش حقوق بشر، به ویژه رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز با معترضان مسالمت‌جو در جریان اعتراضات نوامبر ۲۰۲۱ در اصفهان، ایران، تحریم می‌کنیم. در نتیجه اقدام امروز، میرحیدری از شرایط ورود به ایالات متحده برخوردار نیست.

سرانجام، مطابق با بخش ۱۰۶ «قانون مقابله با دشمنان ایالات متحده از طریق تحریم‌ها سال ۲۰۱۷»، ما تحریم‌هایی را بر دو فرد و یک نهاد که در قتل‌های فراقانونی، شکنجه، و دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین‌المللی علیه افراد در ایران مشارکت کرده‌اند، اعمال می‌کنیم. بنا بر گزارش‌ها، چندین فقره نقض حقوق بشر در زندان بوشهر روی داده است و محمدرضا استاد در زمان وقوع این موارد نقض فاحش حقوق بشر در این زندان رئیس آنجا بوده است. محمدرضا میرحیدری فرمانده و رئیس نیروی انتظامی استان اصفهان است. او در یک عملیات که در نوامبر ۲۰۲۱ برای سرکوب معترضان مسالمت‌جو انجام شد، فرمانده بود و بر بدرفتاری با معترضان نظارت می‌کرد.

ایالات متحده نسبت به تلاش برای ترویج عدالت و پاسخگویی در زمینه موارد تخلف و نقض حقوق بشر در ایران متعهد است. ما همچنان به یافتن راه‌هایی برای پشتیبانی از مردم ایران در زمانی که آنها برای دفاع از حقوق انسانی و آزادی‌های بنیادین‌شان به شکلی مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند، ادامه خواهیم داد. ما با این کار، به تحمیل هزینه بر افراد و نهادهایی که در ایران در سرکوب وحشیانه مردم ایران مشارکت می‌کنند، ادامه خواهیم داد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/designation-of-iranian-officials-and-entities-connected-to-ongoing-protest-repression-censorship-and-prison-abuses/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future