An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
۲ مارس ۲۰۲۳

ایالات متحده متعهد است که صادرات انرژی ایران را به میزان چشمگیری کاهش دهد و تسهیل‌کنندگان بازرگانی نفت و پتروشیمی ایران را تحریم خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا امروز بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ شش نهاد فعال در زمینه ترابری یا فروش فرآورده‌های نفتی یا فرآورده‌های پتروشیمی ایران و نیز ۲۰ شناور را، به عنوان دارایی‌ها یا منافع در دارایی‌های این نهادها، تحریم می‌کند.

این وزارتخانه مشخصا یک شرکت مستقر در ویتنام به نام «شرکت سهامی نفت و گاز و مستغلات گلدن لوتوس» را بر اساس بند ۳(اِی)(آی‌آی) فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ به دلیل مشارکت آگاهانه در یک تراکنش چشمگیر برای ترابری فرآورده‌های نفتی از ایران، تحت تحریم قرار می‌دهد.

این وزارتخانه همچنین سه نهاد را بر اساس بند ۳(اِی)(آی‌آی‌آی) فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ به دلیل مشارکت آگاهانه در یک تراکنش قابل توجه برای ترابری فرآورده‌های پتروشیمی از ایران، تحت تحریم قرار می‌دهد:

شرکت مدیریت کشتی گلوبال مارین با مسئولیت محدود مستقر در جمهوری خلق چین
شرکت کشتیرانی شانگهای ژوان‌ران با مسئولیت محدود مستقر در جمهوری خلق چین
شرکت مدیریت سوئدی اس‌اِی مستقر در امارات متحده عربی

این وزارتخانه نهادهای زیر را نیز که در ایران مستقر هستند بر اساس بند ۳(اِی)(آی‌آی) فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ به دلیل مشارکت آگاهانه در یک تراکنش قابل توجه برای فروش فرآورده‌های پتروشیمی از ایران، تحت تحریم قرار می‌دهد:

شرکت پتروشیمی شیراز، و
شرکت پتروشیمی بوشهر

این وزارتخانه ۲۰ شناور را به عنوان اموال مسدودشده این نهادهای تحریم‌شده، تحریم می‌کند.

شناورهای مرتبط با «شرکت سهامی نفت و گاز و مستغلات گلدن لوتوس»:
نفتکش موتوری دلفین (آی‌ام‌اُ ۹۰۵۲۳۳۱)
نفتکش موتوری لورن (آی‌ام‌اُ ۹۲۴۹۶۸۵)
شناور موتوری گلدن بریج (آی‌ام‌اُ ۹۲۱۸۳۰۱)
شناور موتوری گلدن فینیکس (آی‌ام‌اُ ۹۲۲۴۷۹۰)
نفتکش موتوری آمیاس (آی‌ام‌اُ ۹۳۴۲۷۸۶)
نفتکش موتوری جامائیکا (آی‌ام‌اُ ۹۲۳۰۰۹۸)
شناور موتوری گلدن لایت ۰۹ (آی‌ام‌اُ ۹۴۴۵۰۵۷)
نفتکش موتوری گس کتر (آی‌ام‌اُ ۹۲۵۰۵۰۵۷)

شناورهای مرتبط با شرکت مدیریت سوئدی اس‌اِی:
شناور موتوری رایزینگ ایگل (آی‌ام‌اُ ۹۰۷۳۶۷۲)
شناور موتوری رایزینگ فالکن (آی‌ام‌اُ ۹۱۰۵۳۹۶)
شناور موتوری رایزینگ هریر (آی‌ام‌اُ ۹۱۲۲۲۹۱)
شناور موتوری کتل فورس (آی‌ام‌اُ ۹۱۷۵۹۰۱)
شناور موتوری هرکول (آی‌ام‌اُ ۹۵۵۸۵۱۷)
شناور موتوری گلادیاتور (آی‌ام‌اُ ۷۶۲۱۰۱۱)

شناورهای مرتبط با شرکت کشتیرانی شانگهای ژوان‌ران:
نفتکش موتوری یونگ شیانگ ۲۹ (آی‌ام‌اُ ۸۷۴۴۱۰۷)
نفتکش موتوری فوراور ریچ (آی‌ام‌اُ ۹۲۰۳۹۲۸)
نفتکش موتوری یونگ شین (آی‌ام‌اُ ۹۲۳۹۳۰)
نفتکش موتوری ژوان نینگ (آی‌ام‌اُ ۹۳۴۹۰۹۵)
نفتکش موتوری لیانگ شنگ (آی‌ام‌اُ ۹۵۲۶۶۹۳)
نفتکش موتوری فول استار (آی‌ام‌اُ ۹۷۷۳۳۰۱)

همزمان با این اقدامات، اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (اوفک) «مجوز عمومی اُ ایران» را صادر می‌کند. این مجوز عمومی کاهش تدریجی و تراکنش‌های محدود ایمنی و زیست‌محیطی با برخی شناورهای خاص را که یک یا چند نهاد تحریم‌شده بالا در آنها دارای منافع هستند، تا ساعت ۱۲:۰۱ بامداد ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ به وقت شرق آمریکا مجاز می‌کند. برای جزئیات بیشتر «مجوز عمومی اُ ایران» و همچنین پرسش‌های متداول ۱۱۱۹ و ۱۱۲۰ را مشاهده کنید.

در نتیجه اقدامات امروز همه دارایی‌ها و منافع در دارایی‌های تحریم‌شدگان که در ایالات متحده باشد یا در اختیار یا کنترل افراد آمریکایی باشد می‌بایست مسدود و به اوفک گزارش شود. افزون بر این، هر کس تراکنش‌هایی را انجام دهد که شامل نهادها و کشتی‌های تحریم‌شده باشد، در معرض خطر تحریم‌های ایالات متحده قرار می‌گیرد.

این تحریم‌ها بر تلاش‌های بی‌وقفه ما برای اجرای تحریم‌های‌مان علیه ایران، تاکید می‌کند. ما در اقدام علیه کسانی که سعی می‌کنند تحریم‌های ما را دور بزنند، تردید نخواهیم کرد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/designating-iran-sanctions-evaders

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future