An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده 
دفتر سخنگو 
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده 
بیانیه مطبوعاتی 
۶ مارس ۲۰۲۳ 

در حالی که ایالات متحده و جهان به دنبال زمین‌لرزه‌های ماه گذشته به کمک مردم سوریه آمده‌اند، ما می‌دانیم که رنج انسانی این مردم از مدتها پیش از این فاجعه طبیعی جریان داشته است. این ماه مصادف با دوازدهمین سالگرد آغاز جنگ در سوریه است. رژیم اسد طی این جنگ جنایات بیشماری را مرتکب شده است؛ جنایاتی که برخی از آنها در سطح جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت محسوب می‌شود. یکی از این جنایات، قتل عامی است که روز ۱۶ آوریل ۲۰۱۳ در یکی از محلههای دمشق به نام التضامن روی داد و در جریان آن امجد یوسف، از افسران اطلاعات نظامی رژیم اسد، دست کم ۴۱ غیرنظامی غیرمسلح را به قتل رساند. شواهد ویدیویی این قتل‌ها، که با سنگدلی و روشمند انجام شده‌اند، برای نخستین بار در سال ۲۰۲۲ پس از تحقیقات طولانی و فراگیر توسط پژوهشگران مستقل در دسترس عموم قرار گرفت. ما امروز اقداماتی را برای ارتقاء پاسخگویی در قبال این جنایت انجام می‌دهیم. 

وزارت امور خارجه ایالات متحده استوار امجد یوسف از اداره اطلاعات نظامی سوریه را بر اساس بند ۷۰۳۱(سی) قانون «تخصیص بودجه وزارت امور خارجه، عملیات خارجی، و برنامه‌های مرتبط سال ۲۰۲۳» به دلیل دست داشتن در نقض فاحش حقوق بشر، به ویژه قتلهای فراقانونی، تحریم می‌کند. در نتیجه اقدام امروز، یوسف و همسرش عنان وصوف و نیز اعضای نزدیک خانواده آنها صلاحیت ورود به ایالات متحده را ندارند. 

ایالات متحده قربانیان و بازماندگان قتل عام التضامن و قربانیان بسیاری از کشتارهای گروهی دیگری را که رژیم اسد انجام داده است به یاد میآورد و گرامی می‌دارد. تصاویر این قتل عام، همراه با کشتار و اذیت و آزار مستمر سوری‌های بی‌شمار، یادآور تکان‌دهنده این نکته است که در غیاب پیشرفتی پایدار به سوی رسیدن به یک راه‌حل سیاسی، کشورها نباید روابط‌شان با رژیم اسد را عادی‌سازی کنند. ایالات متحده از رژیم اسد می‌خواهد که همه موارد اذیت و آزار و نقض حقوق بشر، از جمله قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌های اجباری، و شکنجه، را متوقف کند. 

ما به پشتیبانی از تلاش‌های تحت هدایت سوریه و تلاش‌های بین‌المللی به منظور اطمینان یافتن از وجود پیامدهایی برای نقض مداوم حقوق بشر در سوریه ادامه خواهیم داد. پشتیبانی ما از سوری‌های دلاوری که همچنان جان‌شان را برای پاسخگو کردن رژیم اسد به خطر می‌اندازند، متزلزل نخواهد شد و ما از هیچ اقدامی در جهت اجرای عدالت برای قربانیان و بازماندگان این جنایات و ارتقاء پاسخگو کردن مسئولان آن، از جمله رژیم اسد و هم‌پیمانانش، فروگذار نخواهیم کرد. پاسخگویی و عدالت در قبال جنایات، تخلفات، و آزار و اذیت‌های انجام شده علیه مردم سوریه، برای برقراری صلح باثبات، عادلانه، و پایدار در سوریه و منطقه ضروری است. 


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/designation-of-syrian-military-official/  

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future