An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
بیانیه مطبوعاتی
۲ اوت ۲۰۲۲

در حالی که اوکراینی‌ها به دفاع شجاعانه از میهن‌شان در برابر جنگ وحشیانه رئیس جمهوری پوتین ادامه می‌دهند، خواص نزدیک به حکومت روسیه شرکت‌های عظیم درآمدزایی را اداره می‌کنند و هزینه زندگی مجلل خود در خارج از روسیه را تامین می‌کنند. امروز، ایالات متحده اقدامات بیشتری را انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که کرملین و حامیانش تاثیرات ترکیبی واکنش ما به جنگ تجاوزکارانه و غیرعقلانی کرملین را احساس می‌کنند.

وزارت امور خارجه ایالات متحده بر اساس فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ الیگارش‌ها، نهادهای دولتی، و مقامات نامشروع روسیه را تحریم می‌کند. این وزارتخانه سه الیگارش به نام‌های دیمیتری الکساندرویچ پمپیانسکی، آندری ایگوروویچ ملنیچنکو، و الکساندرنوم آناتولوویچ پونومارنکو را تحریم می‌کند. افزون بر این، این وزارتخانه شرکت سهامی لیزینگ ترابری دولتی و چهار شرکت متبوع آن را تحریم می‌کند. وزارت امور خارجه چهار فرد و یک نهاد را که با همکاری روسیه به طور غیرقانونی در خاک اوکراین فعالیت دارند، تعیین می‌کند. شماری از این اهداف توسط هم‌پیمانان و شرکا تحریم شده‌اند و به این ترتیب، نظام تحریم‌های ما همسوتر می‌شود.

ما همچنین با تحریم ۲۴ نهاد دفاعی و مرتبط با فناوری روسیه بنا بر فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴، هزینه‌های بیشتری را بر ماشین جنگی روسیه تحمیل می‌کنیم. روسیه به طور نظام‌مند بر بهره‌برداری از تحقیقات و نوآوری‌های فناوری پیشرفته به منظور پیشبرد قابلیت‌های جنگی مسکو متمرکز شده است. این همان قابلیت‌های دفاعی است که ارتش روسیه در حملات شریرانه‌اش از آنها برای هدف قرار دادن مراکز جمعیتی اوکراین استفاده می‌کند و این حملات به مرگ غیرنظامیان، از جمله کودکان، می‌انجامد. اقدامات ما برخی از مهم‌ترین مؤسسه‌های تحقیق و توسعه مرتبط با دفاع روسیه، تولیدکنندگان نیمه‌رساناها، و مؤسسه‌های رایانه‌ای و الکترونیکی پیشرفته را هدف قرار می‌دهد. این اقدامات باعث می‌شود که صنایع دفاعی و فناوری پیشرفته روسیه منزوی‌تر و مشارکت آنها در ماشین جنگی مسکو محدود‌تر شود.

افزون بر این، وزارت امور خارجه در حال انجام اقداماتی برای اعمال محدودیت‌های روادیدی بر برخی افراد در رابطه با جنگ روسیه در اوکراین است. این امر ۸۹۳ مقام فدراسیون روسیه، از جمله اعضای شورای فدراسیون و ارتش، را به دلیل تهدید یا نقض حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی اوکراین دربر‌می‌گیرد. این امر همچنین ۳۱ تن از مقامات دولتی خارجی را که برای حمایت از الحاق ادعایی روسیه به منطقه کریمه اوکراین و در نتیجه تهدید یا نقض حاکمیت اوکراین اقدام کرده‌اند، شامل می‌شود.

سرانجام، وزارت خزانه‌داری نیز امروز بنا بر فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴، تحریم‌هایی را علیه خواص مرتبط با کرملین، یک شرکت عمده چند‌ملیتی، و یک عملیات تحریم‌گریزی اعمال، و همچنین یک قایق تفریحی را به عنوان بخشی از اموال مسدود شده شناسایی می‌کند. این خواص و کسب‌وکارها در بخش‌های اقتصادی که درآمد چشمگیری را برای رژیم روسیه، از جمله از منابع خارج از آن کشور، به وجود می‌آورند، فعال هستند.

ایالات متحده در پشتیبانی خود از مردم دلاور اوکراین تزلزل نخواهد داشت و به تلاش برای پاسخگو کردن رئیس‌جمهوری پوتین و اطرافیانش، که اقداماتشان رنج و ویرانی بسیار عظیمی را در اوکراین رقم زده است، ادامه خواهد داد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اقدامات امروز، خواهشمند است به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری و گزاره‌برگ وزارت امور خارجه مراجعه کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/imposing-additional-costs-on-russia-for-its-continued-war-against-ukraine-3/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future