An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

گزاره‌برگ:
تعامل دیپلماتیک ایالات متحده با هم‌پیمانان و شرکای اروپایی در آستانه گفت‌وگوها با روسیه

کاخ سفید
۱۰ ژانویه ۲۰۲۲

«ما کاملا نسبت به اصل هیچ چیز درباره اوکراین بدون اوکراین [نخواهد بود] متعهد هستیم، درست همان‌گونه که کاملا نسبت به اصل هیچ چیز درباره اروپا بدون اروپا [نخواهد بود] متعهد هستیم.»

تونی بلینکن، وزیر امور خارجه، ۷ ژانویه ۲۰۲۲

ایالات متحده همراه با هم‌پیمانان و شرکایش بر آمادگی خود برای تحمیل هزینه‌های چشمگیر به روسیه، چنان‌چه آن کشور دست به اقدامات نظامی بیشتر علیه اوکراین بزند، تاکید کرده است. ما در عین حال تاکید کرده‌ایم که ترجیح ما تنش‌زدایی از طریق دیپلماسی است. ایالات متحده قبل از مذاکرات با روسیه اصول روشنی را تعیین کرده است. نخست، ما بدون حضور اروپا نسبت به هیچ چیزی درباره اروپا متعهد نخواهیم شد. دوم، هر بحثی باید متقابل باشد. سوم، پیشرفت واقعی تنها در شرایط تنش‌زدایی امکان‌پذیر است.

ایالات متحده پس از رایزنی‌های گسترده و در حالی که با هم‌پیمانان و شرکای اروپایی‌مان، از جمله اوکراین بسیار همسو بود، به تعاملات دیپلماتیک این هفته با روسیه – در «گفت‌وگوی ثبات راهبردی دوجانبه»، شورای ناتو-روسیه، و سازمان امنیت و همکاری در اروپا (اُآی‌سی‌ای) – وارد شد. پرزیدنت بایدن در هفته‌های اخیر با رهبران سراسر اروپا صحبت کرده است. مقامات دولت ایالات متحده – از جمله در شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری، وزارت انرژی، و آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده – بارها با همتایان اروپایی‌شان تعامل داشته‌اند.

نکات برجسته هماهنگی نزدیک دولت بایدن با هم‌پیمانان و شرکا در هفته‌های اخیر شامل موارد زیر است:

· پرزیدنت بایدن با ۱۶ تن از رهبران اروپایی برای بحث پیرامون مسائل امنیتی اروپا و به وجود آوردن یک رویکرد هماهنگ و فراگیر در دو سوی اقیانوس اطلس صحبت کرده است.

· بلینکن، وزیر امور خارجه، بیش از ۲۴ مورد تماس و جلسه را با رهبران خارجی و وزیران امور خارجه به منظور بحث پیرامون واکنش هماهنگ ما نسبت به تقویت نظامی روسیه در امتداد مرز اوکراین داشته است. افزون بر این، او در نشست‌های وزیران جی۷، ناتو، و سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت کرده و با رهبران اتحادیه اروپا و اوکراین تعامل داشته است.

· [لوید] آستن، وزیر دفاع، با هشت تن از همتایان اروپایی خود درباره مسائل امنیت در اروپا و اقدامات بی‌ثبات‌کننده روسیه در منطقه صحبت کرده است. میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، نیز به همین ترتیب با رهبران نظامی در سراسر اروپا تعامل داشته است.

· سالیوان، مشاور امنیت ملی، هماهنگی گسترده‌ای را با همتایان اروپایی خود انجام داده و در این راستا ده‌ها بار با همتایان دوجانبه در سراسر اروپا – از اتحادیه اروپا گرفته تا ترکیه و فنلاند و رومانی – تماس گرفته است. او همچنین تماس‌هایی را در قالب‌های چندجانبه، از جمله با کشورهای شمال اروپا، متحدان سمت شرقی، و فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان و بریتانیا، برگزار کرده است. او همچنین به طور منظم با همتای اوکراینی خود در تماس بوده است.

· دولت بایدن در تماس دائمی با مقامات اوکراینی است. طی چند هفته گذشته، پرزیدنت بایدن دو بار با پرزیدنت زلنسکی گفت‌وگو کرده است. بلینکن، وزیر امور خارجه، دو بار با پرزیدنت زلنسکی و دو بار با کولبا، وزیر امور خارجه [اوکراین]، حرف زده است. سالیوان، مشاور امنیت ملی، هفت بار با یرمک، رئیس اداره ریاست جمهوری، صحبت کرده است. میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، چهار بار با سپهبد زالوژنی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، صحبت کرده است. افزون بر این، مقامات ارشد وزارت امور خارجه و وزارت دفاع مرتبا با همتایان اوکراینی خود تعامل داشته‌اند.

· با توجه به نگرانی‌های امنیتی متحدان شرقی ناتو، دولت بایدن – از جمله تماس‌های دوجانبه و نیز در قالب «بخارست۹» (بی۹) توسط پرزیدنت بایدن، وزیر امور خارجه بلینکن، مشاور امنیت ملی سالیوان، و دیگر مقامات دولت – در پی رایزنی‌های نزدیک با آنها بوده است.

· دولت بایدن به همکاری تنگاتنگ با اتحادیه اروپا ادامه می‌دهد. پرزیدنت بایدن میزبان فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، بود. وزیر امور خارجه بلینکن با میشل رئیس شورای اروپا و بورل نماینده عالی اروپا، گفت‌وگو کرد. مقامات ارشد وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی تماس‌ها و جلسه‌های متعددی را از جمله در بروکسل با همتایان خود در اتحادیه اروپا داشته‌اند. دولت از «نتیجه‌گیری‌‌های شورای اروپا در دسامبر ۲۰۲۱» که آمادگی اتحادیه اروپا را برای اعمال پیامدهای اقتصادی شدید در صورت تجاوز بیشتر روسیه علیه اوکراین بیان می‌کرد، استقبال کرد. مقامات وزارت خزانه داری، وزارت امور خارجه، و شورای امنیت ملی به تعامل با همتایان خود در اتحادیه اروپا با هدف هماهنگی واکنش‌های تحریمی‌مان ادامه می‌دهند.

· دولت بایدن علاوه بر رایزنی‌های گسترده در ناتو، با شرکای ناتو – از جمله گرجستان، که قربانی تجاوز روسیه بوده و نیز سوئد و فنلاند – به منظور بحث پیرامون دیدگاه‌های آنها درباره امنیت اروپا در تعامل بوده است.

· مقامات ارشد دولت همچنان در تماس مرتب با همتایان خود هستند. علاوه بر تعاملات ذکر شده در زیر، ده‌ها فقره تماس نیز توسط جان فاینر قائم مقام مشاور امنیت ملی، ویکتوریا نولند معاون وزیر امور خارجه، کارن دانفراید دستیار وزیر امور خارجه در امور اروپا و اوراسیا، و دیگر مقامات در سراسر دولت ایالات متحده گرفته شده است. جولین اسمیت و مایکل کارپنتر، سفیران ما در ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا که به تازگی تأیید شده‌اند، نیز با همتایان خود از نزدیک همکاری کرده‌اند.

مروری بر تعاملات دیپلماتیک

در زیر فهرست مشروحی از رایزنی‌های انجام شده توسط دولت بایدن پیش از گفت‌و‌گوها با روسیه ارائه شده است. این یک فهرست کامل یا جامع نیست؛ چرا که تماس‌ها و جلسه‌های گسترده‌ای در همه سطوح دولت‌ها و سازمان‌های متعدد وجود داشته است. اما این، تعهد دولت را نسبت به همکاری تنگاتنگ با هم‌پیمانان و شرکا به نمایش می‌گذارد.

تعامل‌ها با اوکراین

· ۱۰ نوامبر: دیدار سالیوان، مشاور امنیت ملی، با کولبا، وزیر امور خارجه، و یرمک، رئیس اداره ریاست جمهوری اوکراین

· ۱۰ نوامبر: جلسه کمیسیون مشارکت راهبردی در واشنگتن با حضور وزیر امور خارجه بلینکن و کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین

· ۱۸ نوامبر: دیدار آستن، وزیر دفاع آمریکا، با رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین

· ۱۹ نوامبر: تماس میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، با سپهبد زالوژنی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین

· ۲۲ نوامبر: تماس میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، با سپهبد زالوژنی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین

· ۲۶ نوامبر: تماس سالیوان، مشاور امنیت ملی، با یرمک، رئیس اداره ریاست جمهوری اوکراین

· ۲ دسامبر: دیدار وزیر امور خارجه بلینکن با کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین

· ۲ دسامبر: تماس سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، با یرمک، رئیس اداره ریاست جمهوری اوکراین

· ۶ دسامبر: تماس وزیر امور خارجه بلینکن با زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین

· ۹ دسامبر: تماس پرزیدنت بایدن با زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین

· ۱۱ دسامبر: سفر کرن دانفراید، دستیار وزیر امور خارجه در امور اروپا و اوراسیا، به اوکراین

· ۱۳ دسامبر: تماس میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، با سپهبد زالوژنی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین

· ۱۷ دسامبر: تماس سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، با یرمک، رئیس اداره ریاست جمهوری اوکراین

· ۲۳ دسامبر: تماس سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، با یرمک، رئیس اداره ریاست جمهوری اوکراین

· ۳۰ دسامبر: تماس سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، با یرمک، رئیس اداره ریاست جمهوری اوکراین

· ۲۹ دسامبر: تماس وزیر امور خارجه بلینکن با زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین

· ۲ ژانویه: تماس پرزیدنت بایدن با زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین

· ۵ ژانویه: تماس دانفراید، دستیار وزیر امور خارجه، با یرمک، رئیس اداره ریاست جمهوری اوکراین

· ۷ ژانویه: وزیر امور خارجه بلینکن با کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین

· ۱۰ ژانویه: تماس میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، با سپهبد زالوژنی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین

تعامل با ناتو

· ۱۶ نوامبر: تماس میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، با دریاسالار بائر، رئیس کمیته نظامی ناتو

· ۱۷ نوامبر: هاینس، مدیر اطلاعات ملی، با متحدان ناتو در بروکسل دیدار می‌کند

· ۳۰ نوامبر تا ۱ دسامبر: وزیر امور خارجه بلینکن در نشست وزیران ناتو شرکت می‌کند

· ۳۰ نوامبر: دیدار وزیر امور خارجه بلینکن با استولتنبرگ، دبیر کل ناتو

· ۶ دسامبر: جلسه مجازی میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، با کمیته نظامی ناتو

· ۸ دسامبر: تماس وزیر امور خارجه بلینکن با استولتنبرگ، دبیر کل ناتو

· ۱۶ دسامبر: نشست شورای آتلانتیک شمالی و بیانیه درباره اوکراین

· ۱۵ تا ۱۶ دسامبر: دانفراید، دستیار وزیر امور خارجه، در بروکسل با متحدان ناتو رایزنی می‌کند

· ۲۳ دسامبر: تماس وزیر امور خارجه بلینکن با استولتنبرگ، دبیر کل ناتو

· ۳۱ دسامبر: تماس وزیر امور خارجه بلینکن با استولتنبرگ، دبیر کل ناتو

· ۶ ژانویه: تماس شرمن، قائم مقام وزیر امور خارجه، با جوآنا، معاون دبیرکل ناتو

· ۷ ژانویه: وزیر امور خارجه بلینکن در نشست وزیران خارجه ناتو شرکت می‌کند

تعامل با اتحادیه اروپا

· ۱۰ نوامبر: دیدار پرزیدنت بایدن در واشنگتن با فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا

· ۱۷ نوامبر: جلسات هاینس، مدیر اطلاعات ملی، با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل

· ۱ دسامبر: دیدار فاینر، قائم مقام مشاور امنیت ملی، با سانینو، دبیر کل سرویس اقدام خارجی اروپا

· ۲ دسامبر: دیدار شرمن، قائم مقام وزیر امور خارجه، با سانینو، دبیر کل سرویس اقدام خارجی اروپا

· ۸ دسامبر: تماس وزیر امور خارجه بلینکن با میشل، رئیس شورای اروپا

· ۱۵ تا ۱۶ دسامبر: دانفراید، دستیار وزیر امور خارجه، با شرکای اتحادیه اروپا در بروکسل رایزنی می‌کند

· ۲۲ دسامبر: تماس وزیر امور خارجه بلینکن با بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا

· ۶ ژانویه: تماس شرمن، قائم مقام وزیر امور خارجه، با سانینو، دبیر کل سرویس اقدام خارجی اروپا

· ۸ ژانویه: تماس وزیر امور خارجه بلینکن با بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا

تعامل با سازمان امنیت و همکاری اروپا

· ۲ دسامبر: وزیر امور خارجه بلینکن به نشست وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا در استکهلم، سوئد، می‌پیوندد

· ۳۰ دسامبر: تماس شرمن، قائم مقام وزیر امور خارجه، با اشمید، دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا

· ۷ ژانویه: تماس شرمن، قائم مقام وزیر امور خارجه، با اشمید، دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا

تعامل با «بخارست ۹» (بی‌۹) و متحدان شرق ناتو

· ۲۴ نوامبر: تماس سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، با سولوچ، رئیس دفتر امنیت ملی لهستان

· ۲۵ نوامبر: هیکس، قائم مقام وزیر دفاع آمریکا، در نشست وزیران دفاع «بی۹» سخنرانی می‌کند

· ۳۰ نوامبر: دیدار وزیر امور خارجه بلینکن با لویتس رئیس جمهوری لتونی، رینکویچ وزیر امور خارجه لتونی، کارینز نخست وزیر لتونی

· ۳۰ نوامبر: تماس آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، با بلاشژاک، وزیر دفاع ملی لهستان

· ۳۰ نوامبر: تماس سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، با اوپریسور، مشاور امنیتی ریاست جمهوری رومانی

· ۸ دسامبر: ملاقات میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، با ژنرال آندرژیچژاک، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح لهستان

· ۹ دسامبر: تماس پرزیدنت بایدن با رهبران «بی۹»

· ۱۳ دسامبر: دیدار آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، با دکتر آنوشاوسکاچ، وزیر دفاع ملی لیتوانی. فاینر، قائم مقام مشاور امنیت ملی، نیز با دکتر آنوشاوسکاچ، وزیر دفاع ملی لیتوانی،‌ دیدار کرد.

· ۱۶ دسامبر: تماس سالیوان، مشاور امنیت ملی با همتایان خود در «بی۹»

· 17 دسامبر: تماس وزیر امور خارجه بلینکن با پتکوف، نخست وزیر بلغارستان

· ۲۱ دسامبر: تماس وزیر امور خارجه بلینکن با سیمونایت، نخست وزیر لیتوانی

· ۲۷ دسامبر: تماس سالیوان، مشاور امنیت ملی، با سلوچ، رئیس دفتر امنیت ملی، و کوموچ، رئیس دفتر سیاست بین‌الملل لهستان

· ۲۸ دسامبر: تماس وزیر امور خارجه بلینکن با رائو، وزیر امور خارجه لهستان

· ۳ ژانویه: تماس وزیر امور خارجه بلینکن با وزیران امور خارجه «بی۹»

· ۷ ژانویه: تماس آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، با پابریکس، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع لتونی

تعامل با متحدان و شرکای دو سوی اقیانوس اطلس

· ۹ تا ۱۳ نوامبر: هریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، برای دیدار با مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، به آن کشور رفت. او همچنین با دیگر رهبران اروپایی از جمله میشل رئیس شورای اروپا، مرکل صدراعظم آلمان، دراگی نخست وزیر ایتالیا، میتسوتاکیس نخست وزیر یونان، و سانچز رئیس جمهوری اسپانیا، تعامل کرد.

· ۲۹ نوامبر: تماس وزیر امور خارجه بلینکن با لینهارت، وزیر امور خارجه اتریش

· ۳۰ نوامبر: دیدار وزیر امور خارجه بلینکن با وزیران امور خارجه چهارگانه (کواد) ترانس آتلانتیک (دوسوی اقیانوس اطلس)

· ۱ دسامبر: دیدار وزیر امور خارجه بلینکن با چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه

· ۶ دسامبر: تماس پرزیدنت بایدن با مکرون رئیس جمهوری فرانسه، مرکل صدراعظم وقت آلمان، دراگی نخست وزیر ایتالیا، جانسون نخست وزیر بریتانیا

· ۶ دسامبر: تماس وزیر امور خارجه بلینکن با میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان

· ۷ دسامبر: تماس پرزیدنت بایدن با مکرون رئیس جمهوری فرانسه، مرکل صدراعظم وقت آلمان، دراگی نخست وزیر ایتالیا، جانسون نخست وزیر بریتانیا

· ۷ دسامبر: فاینر، قائم مقام مشاور امنیت ملی، پس از تماس پرزیدنت بایدن با رئیس جمهوری پوتین، با سفیران متحدان و شرکای اروپایی تماس گرفت

· ۸ دسامبر: تماس میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، با ژنرال بورکهارد، رئیس ستاد دفاعی فرانسه

· ۹ دسامبر: دیدار وزیر امور خارجه بلینکن با هویتفلت، وزیر امور خارجه نروژ

· ۱۰ دسامبر: تماس پرزیدنت بایدن با شولز، صدراعظم آلمان

· ۱۱ دسامبر: دیدار وزیر امور خارجه بلینکن با دی مایو، وزیر امور خارجه ایتالیا

· ۱۱ دسامبر: دیدار وزیر امور خارجه بلینکن با بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان

· ۱۱ دسامبر: ملاقات وزیر امور خارجه بلینکن با تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا

· ۱۳ دسامبر: فاینر قائم مقام مشاور امنیت ملی، آدیمو قائم مقام وزیر خزانه‌داری، و شرمن قائم مقام وزیر امور خارجه، با همتایان پنج‌گانه دیدار کردند.

· ۱۴ دسامبر: تماس میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، با دریاسالار سر راداکین، رئیس ستاد نیروهای دفاعی بریتانیا

· ۱۵ دسامبر: دیدار دوجانبه آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، با آناند، وزیر دفاع ملی کانادا

· ۱۷ دسامبر: تماس آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، با لامبرشت، وزیر دفاع فدرال آلمان

· ۲۰ دسامبر: دیدار وزیر امور خارجه بلینکن با لوگار، وزیر امور خارجه اسلوونی

· ۲۲ دسامبر: تماس میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، با ژنرال بورکهارد، رئیس ستاد نیروهای دفاعی فرانسه

· ۲۳ دسامبر: تماس میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، با دریاسالار سر راداکین، رئیس ستاد دفاعی بریتانیا

· ۲۳ دسامبر: تماس وزیر امور خارجه بلینکن با تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا

· ۲۹ دسامبر: تماس وزیر امور خارجه بلینکن با وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا

· ۳۰ دسامبر: فاینر، قائم مقام مشاور امنیت ملی، پس از تماس پرزیدنت بایدن با پرزیدنت پوتین، با سفیران متحدان و شرکای اروپایی تماس گرفت.

· ۳۱ دسامبر: تماس وزیر امور خارجه بلینکن با دی مایو، وزیر امور خارجه ایتالیا

· ۳۱ دسامبر: تماس وزیر امور خارجه بلینکن با جولی، وزیر امور خارجه کانادا

· ۳ ژانویه: تماس وزیر امور خارجه بلینکن با چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه

· ۴ ژانویه: تماس شرمن، قائم مقام وزیر امور خارجه، با دندیاس، وزیر امور خارجه یونان

· ۵ ژانویه: دیدار وزیر امور خارجه بلینکن با بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان

· ۵ ژانویه: تماس آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، با والاس، وزیر دفاع بریتانیا

· ۵ ژانویه: تماس شرمن، قائم مقام وزیر امور خارجه، با بائو، وزیر امور خارجه و جهانی اسپانیا

· ۶ ژانویه: تماس شرمن، قائم مقام وزیر امور خارجه، با همتایان فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، و بریتانیایی

· ۷ ژانویه: تماس نولاند، معاون وزیر امور خارجه، با ون در پلاس، مدیر کل امور سیاسی هلند

تعامل با شرکای ناتو (گرجستان، فنلاند، سوئد)

· ۱ تا ۲ دسامبر: دیدار وزیر امور خارجه بلینکن با اندرسون، نخست وزیر سوئد، و لینده، وزیر امور خارجه سوئد

· ۹ دسامبر: دیدار شرمن، قائم مقام وزیر امور خارجه، با آنتونن، وزیر امور خارجه دائم فنلاند

· ۱۳ دسامبر: تماس پرزیدنت بایدن با نینیستو، رئیس جمهوری فنلاند

· ۱۵ دسامبر: ملاقات میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، با ژنرال بیدن، فرمانده عالی نیروهای مسلح سوئد

· ۴ ژانویه: تماس سالیوان، مشاور امنیت ملی، با همتایان نوردیک

· ۵ ژانویه: تماس شرمن، قائم مقام وزیر امور خارجه، با زالكالیانی، وزیر امور خارجه گرجستان

· ۷ ژانویه: دیدار شرمن، قائم مقام وزیر امور خارجه، با لینده وزیر امور خارجه سوئد. فاینر قائم مقام مشاور امنیت ملی نیز با وزیر لینده دیدار کرد.

رایزنی‌های آینده با متحدان و شرکای دو سوی اقیانوس اطلس

· ۱۰ ژانویه: اسمیت، سفیر ایالات متحده در ناتو، به همراه هم‌پیمانان و اوکراین در کمیسیون ناتو-اوکراین شرکت خواهد کرد

· ۱۱ ژانویه: شرمن، قائم مقام وزیر امور خارجه، با استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، دیدار خواهد کرد

· ۱۱ ژانویه: شرمن، قائم مقام وزیر امور خارجه، در نشست شورای آتلانتیک شمالی درباره گفت‌و‌گوی ثبات راهبردی در ژنو به متحدان ناتو توضیحاتی را ارائه خواهد کرد

· ۱۱ ژانویه: شرمن، قائم مقام وزیر امور خارجه، در شورای کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا توضیحاتی را به سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه خواهد کرد

· ۱۱ ژانویه: شرمن، قائم مقام وزیر امور خارجه، با زیبرت، ریاست کابینه رئیس کمیسیون اروپا، و سانینو، دبیر کل سرویس اقدام خارجی اروپا، دیدار خواهد کرد

· ۱۲ ژانویه: شرمن، قائم مقام وزیر امور خارجه، هیأت نمایندگی ایالات متحده در شورای ناتو-روسیه را رهبری خواهد کرد

· ۱۳ ژانویه: کارپنتر، سفیر ایالات متحده در سازمان امنیت و همکاری اروپا، در نشست شورای دائمی این سازمان درباره روسیه و اوکراین شرکت خواهد کرد


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/10/fact-sheet-u-s-diplomatic-engagement-with-european-allies-and-partners-ahead-of-talks-with-russia/ 

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future