An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
گزاره‌برگ
۱۵ مارس ۲۰۲۳

عدم پایبندی روسیه به پیمان «استارت نو» و ادعای تعلیق این پیمان، اقداماتی تاسف‌بار و غیرمسئولانه است. پایبندی متقابل به «استارت نو» امنیت ایالات متحده، هم‌پیمانان و شرکای ما، روسیه، و جهان را تقویت می‌کند. تعلیق پیمان «استارت نو» توسط روسیه از نظر قانونی فاقد اعتبار است. در نتیجه، روسیه همچنان مطابق این پیمان موظف است به تعهداتش پایبند بماند. ایالات متحده همچنان آماده همکاری سازنده با روسیه برای اجرای کامل این پیمان است. در زیر حقایقی در مورد وضعیت فعلی این پیمان آمده است:

حقیقت: روسیه می‌تواند به سادگی عدم پایبندی آشکار کنونی خود به پیمان «استارت نو» را جبران کند

        •   عدم پایبندی روسیه واضح است:

        •   روسیه اجازه انجام بازرسی را نمی‌دهد. این پیمان هر یک از طرفین را ملزم می‌کند سالانه اجازه دهند ۱۸ بازرسی انجام شود. این بازرسی‌ها ثبات هسته‌ای را تقویت می‌کند و به هر دو طرف اطمینان می‌دهد که محدودیت‌های این پیمان در مورد جنگ‌افزارهای هسته‌ای رعایت می‌شود.

        •   روسیه به رغم درخواست‌های مکرر ایالات متحده از ملاقات در هیئت اجرایی این پیمان، یعنی «کمیسیون مشورتی دوجانبه» (بی‌سی‌سی) خودداری می‌کند. این پیمان هر دو طرف را ملزم می‌کند که در «کمیسیون مشورتی دوجانبه» ملاقات کنند. این امر همچنین یکی از عناصر مهم ثبات هسته‌ای است و کانالی را برای کارشناسان فراهم می‌کند تا در بحث‌های سازنده شرکت کنند و مسائل فنی مربوط به اجرای این پیمان را به شیوه‌ای سودمند حل و فصل کنند.

        •   روسیه ارائه اعلان‌هایی را که تحت این پیمان اجباری است، متوقف کرده است. این پیمان از هر یک از طرفین می‌خواهد داده‌ها و اعلان‌هایی را، از جمله در مورد وضعیت و حرکت نیروهای هسته‌ای خود، ارائه کنند. پایبندی متقابل به این تعهدات یکی از عناصر مهم ثبات هسته‌ای است و شفافیت و قابلیت پیش‌بینی قابل توجهی را در مورد نیروهای هسته‌ای راهبردی فراهم می‌کند.

        •   عدم پایبندی روسیه بقای این پیمان را تهدید می‌کند. در حالی که مطابق ارزیابی ایالات متحده روسیه در سال ۲۰۲۲ فعالیت قابل‌توجهی بالاتر از محدودیت‌های پیمان انجام نداده است، اقدام روسیه در خودداری از صدور اجازه بازرسی‌ها و عدم ارائه اعلان‌ها، توانایی ایالات متحده برای ارزیابی استقرار هسته‌ای روسیه را کاهش می‌دهد.

        •   روسیه می‌تواند با از سرگیری فعالیت‌هایی که سال‌ها تحت این پیمان انجام داده است – یعنی میزبانی از بازرسی‌ها، حضور در جلسه «کمیسیون مشورتی دوجانبه»، و ارائه اعلان‌ها و داده‌ها – عدم رعایت خود را به سادگی جبران کند.

حقیقت: هیچ چیز از انجام بازرسی در خاک ایالات متحده توسط روسیه ممانعت نمی‌کند

        •   از زمان کاهش محدودیت‌های مرتبط با کووید، ایالات متحده برای روسیه کاملاً روشن کرده است که ما آماده میزبانی از بازرسان روسی هستیم.

        •   روسیه همه موارد مورد نیاز برای انجام بازرسی در قلمرو ایالات متحده را در اختیار دارد و ایالات متحده از یک تیم بازرسی روسی بر اساس مفاد این پیمان استقبال می‌کند.

        •   بازرسان روسی روادیدهای مورد نیاز را در اختیار دارند، هواپیماهای روسی که در پیمان مشخص شده‌اند از مسیرهای هوایی مناسب برای انتقال بازرسان به ایالات متحده برخوردارند، بازرسان همچنین می‌توانند از پروازهای تجاری برای رسیدن به خاک ایالات متحده استفاده کنند، و هیچ‌گونه تحریمی که مانع از استفاده روسیه از حق کامل بازرسی خود شود وجود ندارد.

حقیقت: ایالات متحده همچنان به طور کامل پیمان «استارت نو» را رعایت می‌کند

        •   روسیه ادعا کرده است که رویه‌های تبدیلی که ایالات متحده برای «موشک‌های بالستیک پرتاب‌شده از زیردریایی» (اس‌ال‌بی‌ام) و بمب‌افکن‌های سنگین بی-۵۲اچ به کار می‌برد، با تعهدات ایالات متحده تحت پیمان «استارت نو» سازگار نیست.

        •   این ادعاها نادرست است.

        •   رویه‌های تبدیلی که ایالات متحده برای «موشک‌های بالستیک پرتاب‌شده از زیردریایی» و بمب‌افکن‌های سنگین به کار می‌برد، سبب می‌شود که اقلام تبدیل‌شده در به‌کارگیری جنگ‌افزارهای هسته‌ای ناتوان شوند.

        •   ایالات متحده درست همان‌گونه که این پیمان ایجاب می‌کند، رویه‌ها را اعلام کرده و نشان داده است و اقلام تبدیل‌شده را برای روسیه به نمایش گذاشته است.

        •   مطابق این پیمان روسیه حق دارد برای تأیید نتایج تبدیل‌ها، اقلام تبدیل‌شده را – که ایالات متحده در روسیه به نمایش گذاشته است – بررسی کند. انجام دادن یا ندادن این کار به روسیه بستگی دارد.

        •   همان‌گونه که روسیه علناً اذعان کرده است، ایالات متحده از الزامات این پیمان فراتر رفته و با تبدیل کردن پرتابگرهای «موشک‌های بالستیک پرتاب‌شده از زیردریایی» نگرانی‌های روسیه را برطرف کرده است. هر دو طرف پس از کار دقیق و سازنده به یک تفاهم متقابل در مورد اقدامات داوطلبانه بیشتر برای برطرف کردن این نگرانی‌ها دست یافتند. ایالات متحده از بازرسی‌های روسیه استقبال می‌کند؛ بازرسی‌هایی که طی آن روسیه می‌تواند از این اقدامات بهره‌برداری کند.

        •   اتهامات روسیه مبنی بر عدم پایبندی ایالات متحده تلاش‌های بی‌اساسی برای منحرف کردن توجهات از اقدامات خود روسیه است و مبنای قانونی معتبری را برای تعلیق پیمان توسط روسیه فراهم نمی‌کند.

حقیقت: ایالات متحده همچنان آماده است که درباره نگرانی‌های مربوط به پایبندی ایالات متحده و روسیه و سایر موضوعات مربوط به اجرای پیمان دیدار و گفت‌و‌گو کند.

        •   ایالات متحده برای همکاری سازنده با روسیه در جلسه «کمیسیون مشورتی دوجانبه»، که قرار بود در نوامبر ۲۰۲۲ برگزار شود، آماده بود. اما روسیه آن را به طور ناگهانی لغو کرد. برخلاف ادعای روسیه، تمام موضوعاتی که روسیه برای گفت‌و‌گو مشخص کرده بود در دستور کار قرار داشت.

        •   ما امروز هم همچنان برای تعامل سازنده آماده‌ایم. چنین تعاملی عنصری مهم برای ثبات هسته‌ای است.

واقعیت: جنگ روسیه در اوکراین مبنای معتبری برای عدم پایبندی روسیه به پیمان «استارت نو» فراهم نمی‌کند.

        •   واکنش نیرومندانه ایالات متحده و جهان به تهاجم بی‌دلیل روسیه به اوکراین، روسیه را از مسئولیت خود در انجام تعهدات قانونی خود تحت پیمان «استارت نو» مبرا نمی‌کند.

        •   عدم پایبندی روسیه و تعلیق ادعایی پیمان «استارت نو» ایالات متحده را از ادامه پشتیبانی کامل از اوکراین باز نخواهد داشت. آن موضوع واقعیتی است که به منافع این پیمان و توانایی روسیه برای ادامه مشارکت در آن ارتباطی ندارد.

        •   فعالیت‌های بازرسی «استارت نو» ‌امنیت روسیه را تهدید نمی‌کند. این پیمان ابزارهایی را برای هر دو طرف فراهم می‌آورد تا از ایمنی و امنیت تأسیسات بازرسی شده اطمینان یابند.

        •   ثبات هسته‌ای به ویژه در زمان بحران اهمیت دارد و ایالات متحده به تلاش برای حفظ آن ادامه خواهد داد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر خواهشمند است با AVC Press به نشانی AVC-Press-DL@state.gov تماس بگیرید یا به اداره کنترل، تأیید، و انطباق جنگ‌افزاری مراجعه کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/russian-noncompliance-with-and-invalid-suspension-of-the-new-start-treaty/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future