An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه مطبوعاتی
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
۱۸ اکتبر ۲۰۲۳

توسعه، تهیه و تکثیر موشک و فناوری موشکی توسط ایران همچنان یکی از بزرگترین چالش های تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی است. ما شاهد تأثیر وحشتناک ارائه موشک و پهپاد های ایران به سازمان های تروریستی و نیروهای نیابتی ستیزه جو هستیم که مستقیماً امنیت اسرائیل و شرکای ما در خلیج فارس را تهدید می کند. ما شاهد نتایج مخرب انتقال پهپاد های کشنده ایران به روسیه جهت هدف قرار دادن زیرساخت های غیرنظامی حیاتی و کشتن غیرنظامیان در اوکراین هستیم. ما روی رسیدگی به فعالیت های بی ثبات کننده اشاعه هسته ای ایران، به ویژه موشک و پهپاد های این کشور و تهدیداتی که برای جهان ایجاد می کنند، متمرکز هستیم.

امروز، در حالی که محدودیت های سازمان ملل بر فعالیت های موشکی ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل منقضی می گردد، ایالات متحده بر تعهد خود به استفاده از هر ابزار موجود جهت مقابله با توسعه، تهیه و تکثیر پهپاد های موشکی و سایر تسلیحات خطرناک توسط ایران، تأکید مجدد می نماید. این ابزارها شامل تحریم، کنترل صادرات، تعامل دیپلماتیک، همکاری با صنایع خصوصی و وضع ممنوعیت های مقتضی و پیش بینی شده توسط قانون است، اما به همین محدود نمی شود. ما و شرکایمان همچنین به ابراز نگرانی های خود در سازمان ملل ادامه خواهیم داد و از ایران می خواهیم که در قبال تأثیرات بی ثبات کننده اشاعه تسلیحاتی خود، پاسخگو باشد.

امروز، ایالات متحده به عنوان بخشی از تلاش های دیرینه خود جهت مقابله با فعالیت های موشکی و سایر رفتارهای بی ثبات کننده ایران، اقدامات جدیدی را انجام می دهد. در حالی که ایالات متحده پیش از این همه نهاد ها و افراد مشمول در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را تحریم نموده است، امروز، ما تحریم های بیشتری را علیه افراد و نهادهای مرتبط با فعالیتهای موشکی، پهپادی و تسلیحاتی ایران، از جمله فعالیت های مرتبط با روسیه، جمهوری خلق چین، ونزوئلا، و نقاط دیگر جهان، اعمال می نماییم. علاوه بر این، با هماهنگی وزارت های بازرگانی، دادگستری و خزانه داری، ما دستورالعمل های عمومی جدیدی را برای صنایع خصوصی در خصوص تدارک موشکی ایران و تحریم های ایالات متحده و محدودیت های صادراتی مربوطه صادر می کنیم.

امروز، گروه بزرگی متشکل از ۴۷ کشور در ابتکار امنیتی اشاعه به ما پیوستند تا تعهد مشترک خود را در اتخاذ کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از عرضه، فروش یا انتقال قطعات، مواد، تجهیزات، کالا، و فناوری مرتبط با موشک های بالستیک توسط ایران اعلام نماییم. علاوه بر این، ما به طور کامل از تصمیم اتحادیه اروپا جهت حفظ محدودیت های هسته ای، تسلیحات متعارف و موشکی مربوط به ایران حمایت می کنیم.

ایالات متحده مدت ها پیش از اعمال محدودیت های شورای امنیت سازمان ملل متحد، جهت ایجاد اخلال در برنامه موشکی ایران تلاش کرده است. تا زمانی که ایران تهدیدی برای امنیت و ثبات در منطقه خاورمیانه و سراسر جهان باشد، با استفاده از هر ابزاری که در اختیار داریم به این تلاش ها ادامه خواهیم داد.

اقدامات امروز بر اساس فرمان های اجرایی ۱۳۳۸۲، ۱۳۹۴۹، ۱۴۰۲۴، و ۱۳۲۲۴ صورت گرفته است. جهت اطلاعات بیشتر درباره اقدامات امروز، به گزاره برگ در مورد تحریم وزارت امور خارجه، راهنمای صنایع، بیاینه مشترک ابتکار امنیتی اشاعه، و بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه داری مراجعه نمایید.


مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/the-united-states-commitment-to-countering-iranian-weapons-development-and-proliferation/

این ترجمه جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future