An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه
۷ مارس ۲۰۲۲

ایالات متحده متعهد است از طریق استفاده منطقی از ابزارهای ضد تروریسم و ​​تعامل سازنده با شرکای خود، با فعالیت‌های تروریستی در مناطقی از سوریه که تحت کنترل قرار ندارند، مقابله کند.

در راستای این تعهد، وزارت امور خارجه «کتیبه التوحید و الجهاد» (کی‌تی‌جی) را بنا بر نسخه اصلاح شده فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به عنوان یک «تروریست جهانی به طور ویژه معین‌شده» (اس‌دی‌جی‌تی) تعیین می‌کند. این گروه افزون بر تعیین شدن به عنوان یک «تروریست جهانی به طور ویژه معین‌شده»، به فهرست تحریم‌های ۱۲۶۷/۱۹۸۹/۲۲۵۳/۲۶۱۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه داعش و القاعده اضافه شده است. این امر همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را ملزم می‌‌کند که در مورد این گروه مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت مسافرت، و تحریم تسلیحاتی را اجرا کنند.

«کتیبه التوحید و الجهاد» که وابسته به القاعده است عمدتاً در استان ادلب، سوریه، به همراه «هیئت تحریرالشام» فعالیت می‌کند و با سایر گروه‌های تروریستی تعیین‌شده مانند «کتیبه الامام البخاری» و گروه «جهاد اسلامی» همکاری دارد. «کتیبه التوحید و الجهاد» علاوه بر مشارکت در فعالیت‌های تروریستی در سوریه مسئول اجرای حملات خارجی – مانند حمله مترو سن پترزبورگ در آوریل ۲۰۱۷ که منجر به کشته شدن ۱۴ مسافر و زخمی شدن ۵۰ تن دیگر شد و همچنین انفجار خودروی انتحاری در سفارت چین در بیشکک، قرقیزستان، در اوت ۲۰۱۶ که سه نفر را مجروح کرد – نیز بوده است.

در نتیجه تعیین شدن به عنوان «تروریست جهانی به طور ویژه معین‌شده» همه اموال و منافع در اموال «کتیبه التوحید و الجهاد» در حوزه اختیارات قضایی ایالات متحده مسدود می‌شود و افراد آمریکایی به طور کلی از انجام هرگونه معامله با آن منع می‌شوند. آن دسته از موسسه‌های مالی خارجی که آگاهانه تراکنش مهمی را از جانب این گروه انجام می‌دهند یا چنین تراکنشی را تسهیل می‌کنند نیز ممکن است مشمول تحریم‌های ایالات متحده قرار گیرند.

تعیین افراد و گروه‌های تروریستی آنها را افشا و منزوی می‌کند و مانع از دسترسی آنها به منابع مورد نیازشان برای اجرای حملات می‌شود. افزون بر این، این تعیین‌ها می‌توانند به اقدامات سایر سازمان‌های ایالات متحده و دولت‌های دیگر در راستای اجرای قانون کمک کنند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/terrorist-designation-of-katibat-al-tawhid-wal-jihad/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future