An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بازخوانی
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه، مطلب زیر را ارائه کرده است:

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، امروز با هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد، گفت‌وگو کرد. او در این گفت‌وگو حمایت قاطع ایالات متحده از تلاش‌های فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای تمدید و گسترش آتش‌بس یمن، که با میانجیگری سازمان ملل متحد برقرار شده  و روز ۲ اکتبر منقضی می‌شود، ابراز کرد. وزیر امور خارجه ایالات متحده یادآور شد که پس از هشت سال جنگ، این آتش‌بس بهترین فرصت یمن برای صلح در سال‌های اخیر را فراهم کرده است و کمک‌های به شدت مورد نیاز یمنی‌ها و طولانی‌ترین دوره آرامش نسبی را به آنها ارائه می‌دهد. او تعهد تزلزل‌ناپذیر ایالات متحده را نسبت به تلاش‌های صلح یمن ابراز کرد. او همچنین مراتب پشتیبانی ایالات متحده از یک راه‌حل پایدار برای این مناقشه را که به یمنی‌ها اجازه می‌دهد آینده خود را از طریق یک فرآیند سیاسی فراگیر تحت رهبری یمنی‌ها که پاسخگوی درخواست‌های مردم برای اجرای عدالت، پاسخگویی، و پایان دادن به مداخله خارجی باشد، اعلام کرد. آقای بلینکن بار دیگر تاکید کرد که اگر طرف‌های درگیر در یمن صلح را برگزینند و این یکشنبه آتش‌بس را تمدید کنند، ایالات متحده آماده است که برای پشتیبانی از صلح و بهبود یمن با جامعه بین‌المللی همکاری کند.

وزیر امور خارجه ایالات متحده نسبت به اقدامات اخیر حوثی‌ها که از رسیدن منافع به دست آمده از آتش‌بس به میلیون‌ها یمنی جلوگیری می‌کنند، ابراز نگرانی کرد. او یادآور شد که ما از حوثی‌ها خواسته‌ایم ضمن متوقف کردن این اقدامات، از تازه‌ترین پیشنهاد سازمان ملل متحد پشتیبانی کنند. آقای بلینکن از رهبری دولت جمهوری یمن در اجرای آتش‌بس، از جمله تعهد آن دولت نسبت به پرداختن حقوق کارمندان دولت، مانند پرستاران و آموزگارانی که سال‌ها حقوق دریافت نکرده‌اند، گسترش آزادی جا‌به‌جایی، و اطمینان یافتن از جریان آزاد سوخت در سراسر یمن استقبال کرد.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-un-special-envoy-for-yemen-hans-grundberg-2/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future