An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بازخوانی
۱۵ فوریه ۲۰۲۲

مطلب زیر توسط ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه، ارائه شده است:

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، امروز با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت‌وگو کرد. آقای بلینکن بر تعهد ایالات متحده نسبت به ادامه پیگیری یک راه‌ حل دیپلماتیک برای بحرانی که مسکو ایجاد کرده است، تاکید کرد. وی گفت که ایالات متحده منتظر دریافت پاسخ کتبی روسیه به اسناد ایالات متحده و ناتو است؛ اسنادی که ماه گذشته با مسکو به اشتراک گذاشته شد و در آن، زمینه‌های مشخصی برای بحث در رابطه با امنیت اروپا با هماهنگی هم‌پیمانان و شرکای ما پیشنهاد شده است. او به بیانیه وزیر امور خارجه روسیه مبنی بر این که این [پاسخ] طی روزهای آینده ارسال خواهد شد، اشاره کرد. بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، ضمن تکرار نگرانی‌های مستمر ما از این بابت که روسیه در هر لحظه ظرفیت آغاز حمله به اوکراین را دارد، بر نیاز به تنش‌زدایی قابل راستی‌آزمایی، معتبر، و معنادار تأکید کرد. وی تاکید کرد، در حالی که تجاوز بیشتر روسیه به اوکراین منجر به واکنش سریع، شدید، و متحد دو سوی اقیانوس اطلس خواهد شد، ما همچنان به مسیر دیپلماتیک متعهد هستیم و بر این باوریم که هنوز پنجره‌ای برای حل مسالمت‌آمیز این بحران وجود دارد.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-russian-foreign-minister-lavrov-8/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future