An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۴ فوریه ۲۰۲۱
بازخوانی

مطلب زیر توسط ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، ارائه شده است:

آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه، امروز با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت‌و‌گو کرد. وزیر خارجه بلینکن و وزیر خارجه لاوروف موضوع تمدید توافق «استارت نو» (New START) و نیاز به یک کنترل جدید تسلیحاتی که به همه جنگ‌افزارهای هسته‌ای روسیه و تهدید فزاینده چین بپردازد، را مورد بحث قرار دادند. وزیر خارجه بلینکن بر عزم پرزیدنت بایدن در محافظت از شهروندان آمریکا و اقدام قاطعانه در پاسداری از منافع ایالات متحده در واکنش به اقدامات روسیه – اقداماتی که به ما یا همپیمانان‌مان آسیب می‌رساند – تأکید کرد. این شامل آزادی پال ویلن و تِرِوِر رید است تا آنها بتوانند به خانه و نزد خانواده‌های‌شان در ایالات متحده بازگردند. وزیر خارجه بلینکن موضوعات مداخله روسیه در انتخابات ۲۰۲۰ ایالات متحده، تجاوزگری نظامی روسیه در اوکراین و گرجستان، مسموم کردن الکسی ناوالنی، حادثه «سولارویندز»، و موارد دیگر را مطرح کرد. وزیران خارجه دو کشور متعهد شدند که به گفت‌و‌گوها درباره موضوعات مورد نگرانی دو طرف ادامه دهند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-russian-foreign-minister-lavrov/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future