An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه
دفتر سخنگو
۱۲ مه ۲۰۲۱
بازخوانی

مطلب زیر توسط ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، ارائه شده است:

آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت‌و‌گو کرد. وزیر خارجه نگرانی خود را نسبت به حملات موشکی به اسرائیل بیان کرد، جان باختن مردم در نتیجه این حملات را تسلیت گفت، و بر حمایت نیرومند ایالات متحده از حق اسرائیل برای دفاع از خود تأکید کرد. وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل موضوع خشونت‌های جاری در اورشلیم را مورد گفت‌وگو قرار دادند و وزیر خارجه بار دیگر از همه طرف‌ها خواست تنش‌ها را کاهش دهند و خشونت‌ها را متوقف کنند. وزیر خارجه بر ضروری بودن این امر که اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها باید بتوانند در ایمنی و امنیت زندگی کنند و به طور برابر از آزادی، امنیت، رفاه، و دموکراسی برخوردار باشند، تأکید کرد. وزیر خارجه بلینکن و نخست وزیر نتانیاهو ضمن تأیید وجود مشارکت پایدار میان ایالات متحده و اسرائیل، متعهد شدند که با یکدیگر در رابطه با چالش‌های پیش رو همکاری کنند.


برای مشاهده محتوای اصلی:( https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-israeli-prime-minister-netanyahu/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future