An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲

جنگ توجیه‌ناپذیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، علیه اوکراین میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان در معرض خطر فزاینده ناامنی غذایی قرار داده است. تهاجم همه‌جانبه کرملین به اوکراین، یکی از بزرگترین صادرکنندگان مواد غذایی در جهان، به آسیب‌دیدگی یا ویرانی کامل بسیاری از شاهراه‌ها، خطوط راه‌آهن، بندرها، و تأسیسات ذخیره‌سازی مواد غذایی اوکراین، که برای رساندن کالاهای کشاورزی این کشور به بازارهای بین‌المللی ضروری است، منجر شده است. این اقدامات تضمین می‌کند که آسیب‌پذیرترین مردم جهان نیز رنج ناشی از این جنگ را احساس خواهند کرد.

امروز «رصدخانه جنگ» که وزارت امور خارجه ایالات متحده از آن پشتیبانی می‌کند، یک ارزیابی مستقل، بی‌سابقه، و دقیق از تأثیر ویرانگر جنگ روسیه بر تأسیسات ذخیره‌سازی مواد غذایی در اوکراین را منتشر کرد. ارزیابی می‌شود که ۱۵.۷ درصد از تأسیسات ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی اوکراین – یا به دلیل تصرف شدن توسط روسیه و نیروهای همسو با روسیه، یا به دلیل تخریب، آسیب دیدن، یا ویرانی آنها به حدی که ذخایر موجود درون آن به مخاطره افتاده است – تحت تأثیر این جنگ قرار گرفته‌اند. این گزارش یادآور می‌شود که ویرانی عامدانه چنین تأسیساتی ممکن است جنایت جنگی و نقض پروتکل الحاقی ۱ سال ۱۹۷۷ کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ باشد. ایالات متحده خواستار پژوهش‌های بیشتر از طریق سازوکارهای مناسب است. این گزارش و تحلیل‌های دیگر به صورت آنلاین در تارنمای «رصدخانه جنگ» (Conflict Observatory) موجود است.

روسیه بحران امنیت غذایی جهانی را تشدید کرده، در افزایش چشمگیر قیمت گندم نقش داشته، و همه را برای سیر کردن شکم مردم گرسنه و آسیب‌پذیر به تقلا انداخته است. تابستان امسال توافقی میان روسیه و اوکراین با میانجی‌گری سازمان ملل متحد و ترکیه منعقد شد تا صادرات غلات از بنادر دریای سیاه اوکراین به نحوی ایمن میسر شود. از اول اوت، این توافق قیمت جهانی مواد غذایی را کاهش داده و بیش از ۲.۷ میلیون تن غلات را به بازارهای جهانی آورده است. اما اگر آسیب دیدن زیرساخت‌های کشاورزی اوکراین در جنگ همچنان ادامه پیدا کند، این پیشرفت در امنیت غذایی جهانی به مخاطره خواهد افتاد.

اوکراین در سال ۲۰۲۲ به صحنه بدترین خشونت‌های گسترده هشت دهه گذشته اروپا تبدیل شده است. با توانایی اندک کشاورزان اوکراینی در زمان جنگ برای انجام فعالیت‌های‌شان، پر کردن ذخایر و منابع غذایی کاهش‌یافته‌شان، و آماده‌سازی برای فصل‌های کاشت در آینده، رنج‌ها و دشواری‌های داخلی وخیم‌تر شده است. پیامدهای تجاوز روسیه بسیار فراتر از اروپا رفته و اکنون تندرستی و رفاه ده‌ها میلیون نفر در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است. ایالات متحده از ماه فوریه تاکنون به منظور افزایش عملیات امنیت غذایی اضطراری در کشورهای دچار ناامنی غذایی، بیش از ۵.۷ میلیارد دلار کمک بشردوستانه ارائه کرده است.

ایالات متحده، به خاطر مردم خودش و مردمی که در سرتاسر جهان به محصولات برداشت شده از زمین‌های کشاورزی اوکراین اتکا دارند، قاطع و استوار در کنار اوکراین که از آزادی خودش دفاع می‌کند، خواهد ایستاد. پشتیبانی ما از اوکراین تزلزل‌ناپذیر است.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/documenting-russias-destructive-impact-on-food-storage-in-ukraine/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future