An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

جلسه اطلاع‌رسانی ویژه
دفتر سخنگو
از طریق کنفرانس تلفنی
۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲

مجری: عصر همگی بخیر، و از این که در تماس امروز به ما پیوستید، از شما سپاسگزارم. [مقام ارشد وزارت امور خارجه] و [مقام ارشد وزارت خزانه‌داری] همراه ما هستند. آنها درباره انتشار مجوز عمومی دی-۲ که امروز انجام شد و صادرات برخی خدمات، نرم‌افزارها، و سخت‌افزارهای مرتبط با ارتباطات به ایران را مجاز می‌کند، گفت‌و‌گو خواهند کرد. آنها امروز بدون ذکر نام‌شان صحبت خواهند کرد و شما می‌توانید برای گزارش خود از آنها به ترتیب به عنوان یک مقام ارشد وزارت خارجه و یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری یاد کنید.

یادآوری می‌شود، این تماس تا زمانی که به پایان نرسد اجازه انتشار ندارد، و فایل صوتی این جلسه نمی‌تواند پخش یا بازپخش شود. من اکنون میکروفون را در اختیار [مقام ارشد وزارت امور خارجه] و سپس [مقام ارشد وزارت خزانه‌داری] قرار می‌دهم و سپس شما را صدا خواهم کرد تا پرسش‌های‌تان را مطرح کنید. سپاسگزارم. [مقام ارشد وزارت امور خارجه]، ‌شما بفرمایید.

مقام ارشد وزارت امور خارجه: بسیار سپاسگزارم. سلام بر همگی. من [مقام ارشد وزارت امور خارجه] هستم. مهسا امینی به طرز غم‌انگیزی جان‌باخته است و اکنون حکومت ایران به جای این که به معترضان مسالمت‌جو، که به حق از بابت از دست دادن او خشمگین هستند، با رسیدگی به مشکلات اساسی که منجر به آن [مرگ مهسا امینی] شده است پاسخ دهد، فقط اعتراضات را با خشونت سرکوب می‌کند. و به عنوان بخشی از آن، روز چهارشنبه، حکومت ایران دسترسی بخش اعظم جمعیت ۸۰ میلیونی شهروندان خود به اینترنت را قطع کرد تا نگذارد آنها و سایر کشورهای جهان این سرکوب خشونت‌آمیز را ببینند.

در حالی که حکومت ایران دسترسی مردم را، هم به اینترنت جهانی و هم با یکدیگر قطع کرده است، ایالات متحده امروز به منظور پشتیبانی از برقراری جریان آزاد اطلاعات به سوی مردم ایران و نیز در میان آنها، اقدام کرده است. ایالات متحده در چند سال گذشته برای درک مشکلات فراروی شرکت‌های بزرگ فناوری ایالات متحده در زمینه ارائه دسترسی به ابزارهای ارتباطی شخصی برای مردم در ایران، با آنها به شدت تعامل کرده است. من فکر می‌کنم همه ما می‌دانیم که فناوری با چه سرعتی در حال حرکت است و به همان اندازه که همگام شدن هر یک از ما با آن به صورت جداگانه سخت است، تصور کنید که از منظر نظارتی چقدر دشوار است که با این تغییرات همگام باشید و مطمئن شوید که اهداف سیاست گذاری ما با چارچوبی که برقرار می‌کنیم برآورده می‌شود.

بنابراین، در نتیجه هماهنگی‌های انجام شده در طول یک سال و نیم گذشته، امروز وزارت خزانه‌داری ضمن صدور مجوز عمومی دی-۲، دستورالعمل‌های خود را در زمینه گسترش دامنه خدمات اینترنتی موجود در دسترس ایرانیان، به‌روز کرد. این مجوز عمومی به‌روز شده به طور چشمگیری حمایت از آزادی اینترنت در ایران را با هماهنگ کردن دستورالعمل‌های تحریم‌های ایالات متحده از طریق تغییرات در فناوری پیشرفته افزایش می‌دهد. این دستورالعمل به‌روز شده شرکت‌های فناوری را مجاز می‌کند که گزینه‌های بیشتری را در زمینه پلتفرم‌ها و خدمات ایمن، خصوصی، و خارجی به مردم ایران ارائه دهند. با این تغییرات، مردم ایران برای مقابله با تلاش‌های حکومت ایران برای نظارت و سانسور آنها مجهزتر خواهند شد.

پیش از این که از دوستم [مقام ارشد وزارت خزانه‌داری] بخواهم که صحبت کند، فقط می‌خواهم بگویم که همه ما در وزارت امور خارجه چه قدر برای کاری که وزارت خزانه‌داری، نه تنها در یک سال و نیم گذشته، بلکه در یک هفته گذشته انجام داده است تا بتوانیم به بحرانی که در ایران شاهد هستیم واکنشی به نظر من بسیار عمیق و در زمان واقعی نشان دهیم، و کاری کنیم که به باور من می‌تواند تفاوتی معنادار را در توانایی مردم ایران برای برقراری ارتباط با جهان خارج و با یکدیگر رقم بزند، بسیار سپاسگزاریم. با ذکر این نکته، [مقام ارشد وزارت خزانه‌داری] بفرمایید.

مقام ارشد وزارت خزانه‌داری: [مقام ارشد وزارت امور خارجه]، بسیار سپاسگزارم و از این سخنان محبت‌آمیز تشکر می‌کنم. این موضوع امروز تنها با همکاری فشرده با همکاران‌مان در وزارت خارجه امکان‌پذیر شده است. عصر همه به خیر. من [مقام ارشد وزارت خزانه‌داری] از اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هستم.

دولت ایالات متحده متعهد است اطمینان یابد که مردم ایران می‌توانند از حق جهانی خود برای آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات از طریق اینترنت استفاده کنند. از این رو، به منظور پیشبرد این تعهد برای ترویج جریان آزاد اطلاعات به شهروندان ایران، که حکومت ایران همواره آن را از مردم خود دریغ کرده است، اوفک امروز مجوز عمومی ایران دی-۲ را صادر کرد. این مجوز دامنه صادرات مجاز نرم‌افزار و خدمات مرتبط با تبادل ارتباطات از طریق اینترنت به ایران را گسترش می‌دهد.

این مجوز گسترش‌یافته به شرکت‌های آمریکایی این امکان را می‌دهد که ابزارهایی را برای ایرانیان عادی فراهم کنند و به تلاش‌های آنها برای مقاومت در برابر ابزارهای سانسور و نظارت اینترنتی سرکوبگر که حکومت ایران به کار گرفته است، به ویژه در بحبوحه اعتراضات مردمی اخیر و قطع اینترنت پس از مرگ مهسا امینی، کمک کنند. مجوز عمومی دی-۲ علاوه بر ترویج جریان آزاد اطلاعات به مردم ایران، شامل به‌روز‌رسانی‌های مهمی برای انعکاس پیشرفت‌های فناورانه در زمینه نرم‌افزارهای ارتباطی و خدمات مرتبط در سال‌های اخیر است و محصولات و خدماتی را – آن دسته از محصولات و خدماتی را که برای صادرات یا صادرات مجدد به ایران مجاز هستند، ‌مشخص می‌کند.

مجوزهای عمومی خوداجرا هستند، به این معنی که هر فردی که از معیارهای ذکرشده در این مجوز عمومی برخوردار باشد، می‌تواند بدون اطلاع یا درخواست مجوز اضافی از اداره کنترل دارایی‌های خارجی، به فعالیت‌هایش ادامه دهد. اوفک از درخواست‌های مجوزهای خاص برای هر فعالیتی که تحت پوشش مجوز عمومی دی-۲ قرار نگیرد، استقبال می‌کند و ما برای مجوز فعالیت‌هایی که از آزادی اینترنت در ایران پشتیبانی کنند، اولویت قائل می‌شویم. مجوزهای خاص انفرادی هستند و عمومی نیستند.

ما تلاش خواهیم کرد که در هفته‌های آینده دستورالعمل‌های بیشتری را صادر کنیم. این دستورالعمل‌‌ها به کسب‌وکارها و سازمان‌های غیردولتی کمک می‌کند از مجوزهای جدید در مجوز عمومی دی-۲ استفاده کنند. تا آن زمان، چنان‌چه نتوانیم به هر پرسش فنی که ممکن است امروز داشته باشید پاسخ دهیم، پیشاپیش از درک شما قدردانی می‌کنیم.

دولت ایالات متحده به شناسایی این فرصت‌ها برای پشتیبانی از حق و توانایی مردم ایران برای برقراری ارتباط آزادانه و بدون ترس از اقدامات تلافی‌جویانه حکومت ادامه خواهد داد.

و با بیان این مطلب من بار دیگر میکروفون را در اختیار همکارانم در وزارت امور خارجه قرار می‌دهم. خدمت شما، [مجری].

مجری: بسیار سپاسگزارم. گرداننده جلسه، خواهش می‌کنم برای طرح پرسش، دستورالعمل‌های نوبت گرفتن به منظور پیوستن به تماس را تکرار کنید.

گرداننده جلسه: قطعاً. خانم‌ها و آقایان، اگر می‌خواهید سوالی بپرسید، خواهشمند است روی صفحه کلید تلفن خود اول عدد ۱ و سپس ۰ را فشار دهید.

مجری: عالی. سپاس فراوان. اگر ممکن است به سراغ خط سیمون لوئیس از رویترز برویم.

گرداننده جلسه: سیمون روی خط است.

پرسش: سلام. سپاسگزارم. با سپاس از این که این کار را انجام می‌دهید. نمی‌دانم آیا می‌توانم از این مقامات بخواهم که کمی بیشتر در مورد پیامدهای واقعی این امر توضیح دهند. برای بازگشت به موضوع می‌گویم استارلینک اعلام کرده بود که می‌خواهد برای دریافت مجوز درخواست دهند، اما پاسخ وزارت خزانه‌داری این بود که برای مواردی مانند استارلینک، آنها واقعاً نیازی ندارند – این استثنا از قبل اعمال شده است، یا واقعاً نیازی نیست. پس من فرض می‌کنم که این به طور مستقیم به استارلینک مربوط نیست و شما دارید درباره اجازه دادن به شرکت‌ها برای ارائه پلتفرم‌ها و خدمات امن و خصوصی صحبت می‌کنید.

اما اگر رژیم ایران در واقع اینترنت را قطع کرده است، آیا این کار به مردم کمک می‌کند که به اینترنت جهانی دسترسی پیدا کنند؟ ما داریم در مورد شرکت‌ها و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، سایت‌های پیام‌رسان ویدیویی، و از این دست موارد صحبت می‌کنیم. بدیهی است که شما نمی‌توانید بدون اتصالات اولیه اینترنت به آنها دسترسی داشته باشید. بنابراین، آیا می‌توانید برای من توضیح دهید که اقدام امروز دقیقاً چگونه آنلاین شدن را – به معنای واقعی کلمه آنلاین شدن در صورت مسدود شدن اینترنت را – برای ایرانیان تسهیل می‌کند؟ امیدوارم منظور من را درک کرده باشید. سپاسگزارم.

مقام ارشد وزارت خزانه‌داری: عالی. خوب، من خوشحالم – این [مقام ارشد وزارت خزانه‌داری] است و با کمال میل شروع می‌کنم. نخست آن که اگر به آن چه که مجوز عمومی دی-۲ ایران گسترش می‌دهد فکر کنید، می‌بینید که واقعاً سه مورد است – من می‌توانم بگویم که سه چیز در مجوز عمومی دی-۲ ایران گسترش یافته است. اول این که ابزار ارتباطی موجود تحت دی-۱ در سطح پایین قرار داشت. و بنابراین کاری که دی‌-۲ انجام می‌دهد این است که ابزارهای ارتباطی مجاز را به روز می‌کند و گسترش می‌دهد تا به نوعی با دوران مدرن مطابقت داشته باشد. بنابراین همه چیز، از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی گرفته تا پلت‌فرم‌های همکاری، کنفرانس، بازی‌های الکترونیکی، ابزارهای دیگری که شاید در گذشته به طور انحصاری برای ارتباطات شخصی نبودند – چیزهایی مانند ابزارهای نقشه‌برداری و موارد دیگر – را در بر می‌گیرد. بنابراین – و مهمتر از همه کاری که انجام می‌دهد این است که دسترسی به خدمات مبتنی بر رایانش ابری را گسترش می‌دهد.

اهمیت این در چیست؟ در این است که امروزه بسیاری از وی‌پی‌ان‌ها و انواع دیگر ابزارهای ضد نظارتی از طریق رایانش‌ابری ارائه می‌شوند. و به همیم دلیل این اقدام برای گسترش مجوز خدمات مبتنی بر رایانش ابری اهمیت داشت. همچنین مهم بود که به ارائه‌دهندگان خدمات رایانش ابری راهنمایی کنیم تا آنها درک کنند که مسئولیت‌های آنها در رابطه با بررسی دقیق واقعاً قابل مدیریت است. و بنابراین ما امروز آن را فراهم کردیم.

موارد دیگری که در این مجوز عمومی گسترش پیدا کرده – و قبلاً هم مختصراً به آن اشاره کردم – این است که محدودیت اتصال سرویس‌های مجاز به ارتباطات شخصی را از بین می‌برد. این بازخوردی بود که ما از بسیاری از شرکت‌های فناوری گرفتیم و آنها گفتند که این محدودیت و ابهام در مقررات واقعاً برای آنها یک معضل بغرنج بود. بنابراین، ما این محدودیت را که مربوط به ارتباط شخصی بود حذف کردیم.

نکته آخر، اما در عین حال مهم – و این تا حدی به پرسش شما در مورد استارلینک برمی‌گردد – ما در این مجوز عمومی خط‌مشی صدور مجوزهای خاص را گسترش دادیم. به یاد داشته باشید که یک مجوز عمومی خوداجرا است. اما مجوزهای خاص، مجوزهایی هستند که به صورت خصوصی برای فعالیت‌هایی که ممکن است خارج از حوزه مجوز عمومی دی‌-۲ باشند، داده می‌شود. ما امروز آن خط مشی را گسترش دادیم. این خط مشی کاملاً پیشگامانه است و سیاستی است که از این برنامه‌ها، به‌ویژه فعالیت‌های ضد نظارتی و سایر فعالیت‌هایی که تحت پوشش مجوز عمومی دی-۲ نیست، پشتیبانی می‌کند. بنابراین، ما از این درخواست‌های دریافت مجوز استقبال می‌کنیم. اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری با همراهی همکاران‌مان در وزارت امور خارجه برای رهنمودهای سیاست خارجی، آنها را تسریع خواهد کرد. بنابراین ما از ثبت درخواست استارلینک و دیگران استقبال می‌کنیم. [۱]

ممکن است این پرسش در دل پرسش اصلی شما نهفته باشد که آیا استارلینک – آن چه که به دنبال انجام آن است – لزوماً در محدوده این مجوز عمومی قرار می‌گیرد یا نه. درک ما از استارلینک این است که آن چه آنها ارائه می‌دهند کالایی در سطح تجاری خواهد بود و سخت‌افزاری است که تحت پوشش مجوز عمومی قرار نمی‌گیرد. بنابراین، این چیزی است که آنها باید برای آن به خزانه‌داری درخواست دهند. [۲]

برای اظهارنظر بیشتر از [مقام ارشد وزارت امور خارجه] می‌خواهیم صحبت کنند.

مقام ارشد وزارت امور خارجه: فکر می‌کنم تنها چیزی که خیلی کوتاه به آن اضافه می‌کنم این است که، در پاسخ به سوال شما، این موضوع باقی می‌ماند که دولت ایران ابزارهای سرکوب‌کننده، از جمله ابزارهای سرکوب‌کننده برای ارتباطات و اینترنت، را در اختیار دارد. من فکر می‌کنم کاری که این مجوز عمومی انجام می‌دهد، کاری که سیاست صدور مجوزی که [مقام ارشد وزارت خزانه‌داری] به آن اشاره کرد انجام می‌دهد، این است که مقابله کردن با برخی از این ابزارهای سرکوب‌کننده را برای مردم ایران بسیار آسان‌تر می‌کند. این بدان معنا نیست که آن [ابزارها] دیگر وجود ندارند. و بنابراین، من فکر می‌کنم این همان چیزی است که ما پیش‌بینی می‌کنیم طی هفته‌های آتی در ارتباط با بخش خصوصی گسترش پیدا کند و سپس آن‌ها می‌توانند از نظر خدمات موجود در ایران در بازه زمانی مشابه آن را رد کنند.

مجری: بسیار سپاسگزارم. لطفا به سراغ گیتا آرین از صدای آمریکا برویم.

گرداننده جلسه: بسیار خوب، یک لحظه.

پرسش: آیا خط من باز است؟

گرداننده جلسه: حالا خط شما باز است.

پرسش: بله، سپاسگزارم. سلام. یک پرسش که مطمئنم شما می‌توانید مشخصا به آن پاسخ دهید – اما بقیه را هنوز مطمئن نیستم. آیا هیچ‌گونه – اولا آیا این مجوز عمومی از لحاظ زمانی نامحدود است؟ و دوم این که، آیا شرکت‌های غیرآمریکایی هم می‌توانند از آن بهره ببرند؟ و همچنین – این جا جایی است که من چند پرسش فنی دارم – آیا خدماتی که این شرکت‌ها ارائه می‌دهند – آیا آنها غیرقابل رخنه هستند و آیا خود مردم ایران می‌توانند به آسانی و بدون نیاز به چیزی که ممکن است تحت کنترل حکومت ایران باشد به این خدمات ارائه شده دسترسی پیدا کنند؟ سپاسگزارم.

مقام ارشد وزارت خزانه‌داری: حتما – من [مقام ارشد وزارت خزانه داری] هستم. با کمال میل اول من پاسخ می‌دهم. بله این مجوز عمومی از لحاظ زمانی نامحدود است. تاریخ انقضا ندارد. مجوز عمومی – البته تا جایی که مقررات ما به صادرات خاصی از کالاهای ایالات متحده، صادرات مجدد کالاهای ایالات متحده به خارج از کشور مربوط می‌شود، تا جایی که محدوده‌ای از مقررات ما وجود دارد که فعالیت غیرآمریکایی‌ها را ممنوع می‌کند، آنها در محدوده این مجوز عمومی مجاز هستند. بنابراین، در آن جا در زبان به کار رفته در متن مجوز خواهید دید که ویژه آمریکایی‌ها است. در آن موارد به این دلیل است که فرد غیرآمریکایی تحت تأثیر این مقررات قرار نمی‌گیرد. اما تا حدی که قرار بگیرند، مجوز عمومی آنها را زیر پوشش قرار می‌دهد.

مجری: بسیار خوب، عالی. سپاسگزارم. لطفا به سراغ بهمن کلباسی از بی‌بی‌سی برویم.

گرداننده جلسه: سپاسگزارم. یک لحظه. و خط شما باز است.

پرسش: از شما برای انجام این کار سپاسگزارم. آیا ارزیابی شما این است که شرکت‌هایی مانند آمازون یا گوگل نیاز به پیگیری شما دارند تا به نوعی آنها را در زمینه این سیاست راهنمایی کنید؟ ما در مورد اعمال گاه بیش از حد سختگیرانه تحریم‌ها مدت‌ها مشکل داشته‌ایم و این امر مردم ایران را از خدماتی که حتی تحریم نبودند هم محروم کرده است. آیا – آیا با آنها در تماس هستید تا مطمئن شوید که از این خدمات بهره‌برداری و خدمات‌شان را دوباره برقرار می‌کنند؟

شما همچنین کمی در مورد استارلینک صحبت کردید و به این واقعیت پرداختید که آنها هنوز هم برای بخش سخت‌افزاری آن باید درخواست بدهند. اما به نظر می‌رسد که این به اصطلاح یک مشکل بنیادین است؛ چرا که ما داریم ارتباط متقابل با مخاطبان‌‌مان در ایران را از دست می‌دهیم. به نظر می‌رسد دسترسی – در واقع دسترسی مهمترین مسئله است. و بدیهی است که به همین دلیل حل آن هم در اولویت قرار دارد. آیا برنامه‌ای برای فعال بودن در این زمینه وجود دارد و آیا می‌توان کارهای بیشتری در این زمینه انجام داد؟ سپاسگزارم.

مقام ارشد وزارت خزانه‌داری: خوب [مقام ارشد وزارت امور خارجه]، من مطمئنم که شما چیزهای بیشتری دارید که به این موضوع اضافه کنید. اما همکاری بلندمدت وزارتخانه‌های امور خارجه و خزانه‌داری برای برقراری تماس و برقراری ارتباط با این شرکت‌های فناوری اطلاعات بوده است تا مسائل آنها را درک کنیم. و تغییراتی که امروز ایجاد کرده‌ایم مستقیما بازتاب‌دهنده نظراتی است که در آن گفت‌و‌گوها بیان شده است. این کاری است که اوفک و وزارت امور خارجه مرتب انجام می‌دهند، یعنی تماس و استقبال از مکالمات و جلسات با شرکت‌هایی که به نوعی در محدوده نظارتی ما هستند یا، در مواردی مانند این، شرکت‌هایی که ما می‌خواهیم مجوزهایی بگیرند و بتوانند از آنها استفاده کنند و درک کنند که چه نیازهای دیگری ممکن است داشته باشند.

شما [مقام ارشد وزارت امور خارجه] نکات‌تان را بگویید.

مقام ارشد وزارت امور خارجه: با تشکر، [مقام ارشد وزارت خزانه داری]. من فقط – فقط تاکید می‌کنم که برای پاسخ به پرسش شما، ما و دولت، به عنوان کل یک مجموعه، می‌خواهیم در زمینه ارتباط با عوامل بخش خصوصی کاملاً فعال باشیم و فعال هستیم تا آنها بدانند که این مجوز عمومی چه چیزی را زیر پوشش قرار می‌دهد. و همان‌طور که [مقام ارشد وزارت خزانه‌داری] پیشتر گفت، هر یک از آنها که ایده‌هایی داشته باشند و بخواهند آنها را دنبال کنند و احیانا به مجوزهای اضافی نیاز داشته باشند، بخشی از این تعهد ما برای اولویت دادن به این‌گونه درخواست‌های مجوزهای خاص، از سوی وزارتخانه‌های امور خارجه و خزانه‌داری است، به طوری که آنها در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.

مجری: بسیار سپاسگزارم. لطفا به سراغ لورا روزن برویم.

گرداننده جلسه: یک لحظه. الان خط شما باز است.

پرسش: از شما برای انجام این کار بسیار سپاسگزارم. من پرسش‌هایی دارم که ممکن است شما هم داشته باشید. آیا می‌توانید راهنمایی کنید که اگر مردم بخواهند برای کمک به زنان در ایران کمک‌های مالی انجام دهند، چه کاری – از نظر قانونی اجازه دارند چه کار دارند؟

مقام ارشد وزارت خزانه‌داری: خوب، سپاس فراوان از این پرسش. ما در حال حاضر در تارنمای‌مان این دستورالعمل را داریم. اما می‌خواهیم – این یک پرسش عالی است که ببینیم آیا می‌توانیم برخی از مجوزهای موجود را که مختص سازمان‌های غیردولتی و توانایی کمک مالی به آنها است، مشخص کنیم.

مجری: خیلی ممنون. آیا می‌توانیم به خط رابین رایت از نیویورکر برویم؟

گرداننده جلسه: یک لحظه. و حالا خط شما باز است.

پرسش: از شما برای انجام این کار سپاسگزارم. برای – شماری از ما دیروز رئیس جمهوری ایران را دیدیم، و من می‌خواهم حوزه پرسش‌ها را کمی گسترده‌تر کنم و این را بپرسم: با توجه به لحن سرسختانه او، هم در نشست‌ها با خبرنگاران و هم در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آیا می‌توانید برای ما روشن کنید که اوضاع از چه قرار است؟ او بسیار ستیزه‌جو به نظر می‌رسید، و ظاهرا بسیار مصمم بود که در مورد مسائل باقیمانده سازش نکند، و مطمئناً این برداشت را در ما ایجاد کرد که مذاکرات هسته‌ای – هسته‌ای به این زودی‌ها به جایی نخواهد رسید. بنابراین، فکر می‌کنم، در صورت امکان، ما – همه ما از شنیدن اطلاعات روزآمد در این رابطه سپاسگزار خواهیم شد.

مقام ارشد وزارت امور خارجه: مطمئنا. سپاسگزارم رابین. من خیلی سریع این را پاسخ می‌دهم، اما می‌‌خواهم – بعد از آن می‌خواهم به اخباری که قصد داریم درباره مجوز عمومی توضیح دهیم، بازگردم. ببینید، به نظر من در این مورد که ما این هفته هیچ چیز مثبت خاصی در نیویورک نشنیدیم، حق با شما است. همان‌طور که شما اشاره کردید، طرف ایرانی درباره این مسائل حل ‌نشده پادمانی در آژانس صحبت می‌کند و نتیجه ما در این‌جا بسیار واضح است: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرسش‌هایی را مطرح کرده است که ایران باید به آنها پاسخ دهد تا آژانس مطمئن شود که هیچ‌گونه مواد هسته‌ای خارج از پادمان در ایران وجود ندارد. این دقیقا اصل اساسی مأموریت آژانس در کمک به اجرای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای است و ما ۱۰۰ درصد از تلاش‌های مستقل آنها برای اجرای این ماموریت پشتیبانی می‌کنیم.

وقتی آنها بگویند که پاسخ‌های مورد نیازشان را دریافت کرده‌اند، آن گاه این مسائل – تا جایی که به ما مربوط می‌شود – این مسائل دیگر باز نخواهد بود. اما تا زمانی که آنها اطلاعات مورد نیاز خود را به دست نیاورده باشند، این مسائل باز می‌مانند. اگر ایران می‌خواهد این مسائل را – اگر ایران می‌خواهد این مسائل را حل کند، راهش بسیار ساده است. آنها فقط باید پاسخ‌ها و دسترسی‌های لازم را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دهند. و چارچوب زمانی که این اتفاق بیافتد واقعا در دست ایران است.

مجری: خیلی ممنون. آیا می‌توانیم به سراغ خط الکس رئوف‌اوغلو برویم؟

گرداننده جلسه: سپاسگزارم. و حالا خط شما باز است.

پرسش: سلام، از شما برای انجام این کار بسیار سپاسگزارم. فقط می‌خواهم ببینم که آیا می‌توانید یک جدول زمانی در مورد این که مردم عادی ایران ​​از چه زمانی از این خدمات بهره‌مند می‌شوند، به ما ارائه دهید. دلیل پرسش من این است که احساس کلی این است که این، در کوتاه مدت – در کوتاه مدت، کمک چندانی به ایرانیان در جریان اعتراضات آنها نخواهد کرد. اما البته در بلندمدت هم از نظر اجازه دادن به فناوری‌ها برای استفاده از این ابزارها به جای ابزارهای تحت کنترل دولت، و البته این که دولت نیز از استفاده از این بهانه تبلیغاتی برای توجیه اطلاعات ملی [نامفهوم] خودداری کند، کمک خواهد کرد. بسیار سپاسگزارم.

مقام ارشد وزارت خزانه داری: خوب، از پرسش شما بسیار سپاسگزارم. صحبت کردن از جانب شرکت‌های بخش خصوصی در مورد سرعت تغییر مسیر آنها برای ارائه خدمات اضافی کار دشواری است. بنابراین، من شما را به شرکت‌هایی که ممکن است علاقه‌مند به استفاده از این مجوز عمومی گسترش‌یافته باشند ارجاع می‌دهم.

مجری: عالی. فکر می‌کنم برای یک پرسش دیگر وقت داریم. آیا می‌توانیم به خط فاطمه حسین از آسوشیتدپرس برویم؟

گرداننده جلسه: سپاس. یک لحظه. خط شما باز است.

پرسش: سپاسگزارم. از این که این پرسش‌ها را مطرح کردید سپاسگزارم. دو پرسش دارم. نخست آن که، آیا این اقدام برای صدور مجوز – آیا این با دیگر قوانین ایران هم مغایرت دارد یا فقط مغایر با آن دسته از قوانین ایران است که شرکت‌های خارجی را از ارائه اینترنت یا سایر خدمات مخابراتی به ایران منع می‌کند؟

و من می‌خواهم به موضوعی که رابین پرسید هم اشاره کنم – صدور مجوز عمومی امروز، در کنار سرازیر شدن سیل تحریم‌ها علیه ایران در سال جاری، بر ورود دوباره به توافق هسته‌ای چه تأثیری می‌گذارد؟ از پاسخ شما به نظر می‌رسد که ایالات متحده همچنان نسبت به مشارکت در آن بسیار متعهد است و این مجوزها با ورود مجدد به توافق هسته‌ای ارتباطی ندارد.

مقام ارشد وزارت امور خارجه: بسیار سپاسگزارم. این [مقام ارشد وزارت امور خارجه] است. من اول پاسخ می‌دهم و سپس اگر [مقام ارشد وزارت خزانه‌داری] حرف دیگری داشته باشد می‌تواند اضافه کند. آیا – من متخصص قوانین مخابراتی ایران نیستم. من نمی‌دانم که آیا چیزی در این جا، به طور ضمنی یا به صراحت، ناقض قوانین ایران است یا نه. من فکر می‌کنم اگر به برخی از نخستین پرسش‌هایی که مطرح شد مراجعه کنیم می‌بینیم که این مجوز کلی همه ابزارهای سرکوب ارتباطاتی را که حکومت ایران متوجه مردم خود کرده است، حذف نمی‌کند. فکر می‌کنم این کار باعث می‌شود که به مرور زمان مردم ایران ابزار بیشتری برای مقابله با این تلاش‌های سرکوبگرانه حکومت ایران در اختیار داشته باشند.

در مورد پرسش دوم، بله، دقیقاً می‌توانم آن چه را که شما گفتید تأیید کنم. این دولت قاطعانه به بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام متعهد است. ما ارزیابی می‌کنیم که این شدیدا در راستای منافع ملی ایالات متحده است و به همکاری با متحدان و شرکای‌مان ادامه خواهیم داد تا بتوانیم آن را به نتیجه برسانیم و اجرای مجدد آن را آغاز کنیم. من در حال حاضر فکر می‌کنم خود طرف ایرانی باید در مورد عبور از برخی مسائلی که مطرح کرده‌ است، و فراتر از محدوده برجام است، تصمیم بگیرد. از جمله مسائل پادمانی باقی‌مانده که رابین مطرح کرد، یا حل و فصل مسائل پادمانی باقی‌مانده، که همان طور که گفتم اختیار این کار با آنها است.

و این اقدام – و همان‌طور که اشاره کردید تحریم‌هایی که در هفته‌ها، ماه‌ها، و سال‌های اخیر اعمال کرده‌ایم – فکر می‌کنم همه این‌ها فقط یادآور شالوده دیدگاه ما نسبت به برجام است. به این معنی که برجام همیشه به عنوان یک توافق هسته‌ای در نظر گرفته شده بود که برای برنامه هسته‌ای ایران محدودیت‌های به شدت نظارت شده تعیین کند. و دقیقاً همان کار را می‌کند، و ما می‌خواهیم به همان جا برگردیم و دقیقاً همین کار را انجام دهیم. هدف از این توافق هرگز رسیدگی به سایر موارد نگرانی در مورد سیاست‌های ایران – اعم از پهپادی، گسترش تسلیحات، پشتیبانی از نیروهای نیابتی منطقه، و شبکه‌های تروریستی، و یا همان‌طور که در این هفته‌ها به طرز غم‌انگیزی می‌بینیم، نقض حقوق بشر و ظلم و ستم حکومت بر مردم خودش – نیست و نبوده است.

ما چه در حال مذاکره برای بازگشت به برجام باشیم، چه در برجام باشیم، و چه نباشیم به استفاده از تمام ابزارهای در دسترس‌مان برای رسیدگی به دیگر نگرانی‌هایی که درباره ایران داریم، ادامه می‌دهیم. و این – من فکر می‌کنم، این همان چیزی است که ما با این مجوز عمومی در پشتیبانی از حق اساسی مردم ایران برای برقراری ارتباط نشان می‌دهیم. این همان چیزی است که شما هفته گذشته – هفته جاری با اعمال تحریم علیه پلیس امنیت اخلاقی، که مسئول مرگ دلخراش مهسا امینی در بازداشت بود، و هفته گذشته در مورد پهپاد و فناوری سایبری و هر چیز دیگری که قرار است با برجام یا بدون آن ادامه دهیم – مشاهده کردید.

مجری: عالی. بسیار سپاسگزارم. به این ترتیب تماس ما به پایان می‌رسد. از همه شما برای این که به ما پیوستید بسیار سپاسگزاریم و از سخنرانان‌مان نیز برای وقتی که گذاشتند تشکر می‌کنم. و باز دیگر از همه شما و از وقتی که گذاشتید، سپاسگزارم. سپاس.

[۱] یا اگر پرسشی درباره این که آیا ارائه این سرویس به ایران از قبل مجاز است یا نه، با ما تماس بگیرید. ارجاع به [۱]

[۲] افزون بر مجوزهای گسترش‌یافته برای نرم‌افزار و خدمات، مجوز عمومی-دی‌۲ همچنان به سخت‌افزارهای خاص، از جمله پایانه‌های ماهواره‌ای مصرف‌کننده مسکونی، که پیشتر در سال ۲۰۱۴ تحت مجوز عمومی-دی‌۱ مجاز شده بود، مجوز می‌دهد


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/briefing-with-senior-administration-officials-on-the-administrations-efforts-to-advance-the-free-flow-of-information-for-the-iranian-people/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future