An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۳ دسامبر ۲۰۲۱

پادشاهی بلژیک و ایالات متحده امروز در بروکسل میزبان جلسه‌ای با حضور نمایندگان ارشد دیپلماتیک گروه کوچک ائتلاف جهانی برای شکست داعش بودند. سوفی ویلمز، قائم‌مقام نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک، و جان گادفری، سرپرست سمت فرستاده ویژه ایالات متحده در ائتلاف جهانی، در آغاز این جلسه پیشرفت مستمر به دست آمده علیه داعش در عراق و سوریه، و نیز وابستگان و شاخه‌های داعش در سراسر جهان را به اطلاع شرکای خود رساندند. آن دو همچنین ورود بورکینا فاسو به این ائتلاف به عنوان هشتاد و چهارمین عضو آن را خوشامد گفتند.

گادفری، فرستاده ویژه، با اشاره به تمرکز این ائتلاف بر جلوگیری از ظهور مجدد داعش در عراق و سوریه، بر حمایت مستمر از به کارگیری تلاش‌های ائتلاف علیه تهدیدهای فزاینده داعش در مناطق دیگر با تمرکز بر وابستگان داعش در منطقه زیر صحرای آفریقا و در افغانستان، تاکید کرد. لوکا فرانچتی پاردو، معاون قائم‌مقام ارشد معاون سیاسی ایتالیا، و گادفری، فرستاده ویژه، ایجاد «گروه تمرکز آفریقا» در این ائتلاف و پیوستن مراکش و نیجر به ایالات متحده و ایتالیا به عنوان رؤسای مشترک آغازین این گروه را اعلام کردند. «گروه تمرکز آفریقا» این ائتلاف را قادر خواهد ساخت که برنامه‌های ظرفیت‌سازی غیرنظامی را برای کمک به مقابله با تهدید داعش در سراسر آفریقا به انجام رساند و آن تلاش‌ها را با طرح‌های میدانی موجود هماهنگ کند.

در رابطه با عراق، شرکای ائتلاف مراتب حمایت‌شان را از انتخابات اخیر عراق و تلاش‌های مستمر آن کشور برای تشکیل یک دولت جدید اعلام کردند. این ائتلاف مشتاقانه چشم‌به‌راه ادامه مشارکت راهبردی خود با دولت جدید در ادامه نبرد علیه داعش است. این ائتلاف نسبت به حمایت از نیروهای امنیتی عراق، از جمله پیشمرگه، برای مقابله با تهدیدات کنونی و آینده متعهد می‌ماند.

در رابطه با سوریه گادفری، فرستاده ویژه، تعهد مستمر این ائتلاف را نسبت به کارزار شکست داعش در کنار نیروهای دموکراتیک سوریه و دیگر نیروهای شریک که به مقابله با تهدید موجود از سوی این گروه ادامه می‌دهند، ابراز کرد. این ائتلاف نسبت به برقراری ثبات و توسعه اقتصادی در مناطق آزاد شده از چنگ داعش و مقابله با چالش‌های امنیتی جدی جنگجویان داعش که در شمال‌شرقی سوریه بازداشت شده‌اند و اعضای خانواده‌هایی که در اردوگاه‌های آوارگان به سر می‌برند، متعهد است. شرکای ائتلاف تلاش‌های انجام شده توسط دولت عراق برای بازگرداندن بازداشت‌شدگان داعش و خانواده‌های آنها به کشورهایشان را ستود و گادفری، فرستاده ویژه، از دیگر کشورهای مبدأ خواست که جنگجویان تروریست خارجی خود را بپذیرند، بازپروری کنند، و در صورت لزوم آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

شرکای ائتلاف از سران مشترک کارگروه‌های «ارتباطات»، «جنگجویان تروریست خارجی»، و «باثبات‌‌سازی» ائتلاف شکست داعش، به دلیل تسریع جلسات اخیرشان با هدف تمرکز مذاکرات بر داعش خراسان و تهدیدهای آن، تشکر کردند. شرکای ائتلاف از پادشاهی بلژیک برای میزبانی گرم و تمهیداتی که در شرایط پرچالش اتخاذ کرده است، سپاسگزاری کردند. آنها به طور ویژه از اکسل کنس مدیر کل وزارت امور خارجه بلژیک، سفیر نیکلاس نیهون، و تیم‌های آنها برای تلاش‌های متعهدانه‌شان قدردانی کردند.

این ائتلاف در عزم خود برای دستیابی به شکست پایدار داعش در هر جا که فعالیت کند، و مجازات کسانی که در قبال جرائم آن مسئول هستند، متحد و مصمم می‌ماند.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/political-directors-small-group-meeting-of-the-global-coalition-to-defeat-daesh-isis/ )

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future