An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۲۷ ژانویه ۲۰۲۱

خانم ساکی: عصر به خیر. پرزیدنت بایدن همچنان به اجرای وعده اصلی خود مبنی بر اتخاذ اقدامی سریع و جسورانه به منظور مقابله با بحران اقلیمی ادامه می‌دهد و اقدامات روز نخست خود مبنی بر پیوستن دوباره به توافق پاریس و تقویت محافظت از هوا و آب پاکیزه ما و پاسخگو کردن آلاینده‌ها را توسعه می‌بخشد.

امروز او برای مقابله با بحران اقلیمی در داخل و خارج از کشور دست به اقدامات اجرایی خواهد زد و همزمان به ایجاد مشاغل پردرآمد اتحادیه‌ای، ایجاد زیرساخت‌های پایدار، و تأمین عدالت زیست‌محیطی خواهد پرداخت.

من امروز هیجان‌زد‌ه‌ام. در چهارچوب تلاش‌مان برای آوردن کارشناسان سیاست‌گذاری به سالن کنفرانس، دو میهمان بسیار ویژه همراه ما هستند. آنها با شما، با همه شما، درباره فرمان‌های اجرایی امروز صحبت خواهند کرد و به چند پرسش نیز پاسخ خواهند داد. و من همیشه – مثل همیشه وقتی زمان رفتن آنها برسد، نقش پلیس بد را ایفا خواهم کرد: جینا مکارتی، مشاور ملی در امور اقلیمی، و جان کری، وزیر خارجه پیشین و فرستاده ویژه ریاست جمهوری در امور اقلیمی – و رئیس سابق من. و یک روز بزرگ برای بوستون در سالن کنفرانس، بنا بر این – (خنده).

بسیار خوب، با این مقدمه، بفرمایید.

مدیر مکارتی: سپاس از شما. هر روز برای بوستون روز بزرگی است. از همه سپاسگزارم.

پرزیدنت بایدن امروز اقداماتی را که در نخستین روز انجام داده بود گسترش خواهد داد و برای عمل کردن به تعهداتی که جهت مقابله با بحران اقلیمی، همزمان با ایجاد کردن شغل‌های پردرآمد اتحادیه‌ای و دستیابی به عدالت زیست‌محیطی داده بود، گام‌های بیشتری را برخواهد داشت.

او و معاون رئیس جمهوری هریس در کارزار انتخاباتی‌شان بلندپروازانه‌ترین دیدگاه اقلیمی را که تاکنون یک تیم نامزد ریاست جمهوری اتخاذ کرده‌اند، ارائه کردند. او بیش از هر کس دیگری که تاکنون دیده‌ایم، زمان خود را صرف کارزار در مورد موضوع تغییرات اقلیمی کرد.

پرزیدنت همچنین به طور مداوم بحران اقلیمی را به عنوان یکی از چهار بحران وابسته‌به‌هم موجود، که به طور همزمان گریبانگیر کشور ما شده است، شناسایی کرده و خواستار پاسخ‌هایی است که بتواند به همه آن چهار مورد رسیدگی کند. و او برای اقدام کردن منتظر نمانده است. او از نخستین روز کار خود ما را به کار واداشت؛ چرا که علم به ما می‌گوید برای مبارزه با این چهار بحران به گونه‌ای که ارتباط آنها با هم تشخیص داده شود، حتی یک لحظه هم برای از دست دادن نداریم.

او همواره متعهد به ورود مجدد ایالات متحده – پوزش می‌خواهم، او نسبت به وارد کردن مجدد ایالات متحده به توافق اقلیمی پاریس متعهد شده است. و او ما را نیز متعهد کرده است که آن تهاجمی را که طی چهار سال گذشته علیه محیط زیست‌مان روی داده است، خنثی کنیم. و او اکنون اقدامات بیشتری را برای این که چالش تغییرات اقلیمی را واقعاً هدف قرار دهد، انجام داده است.

بنا بر این، امروز برای من روز بسیار خوبی است. پرزیدنت بایدن تنها یک هفته پس از روی کار آمدن خود به هدایت ما رو به جلو، با گستره و سرعتی که در خور دانش اقلیمی است، ادامه می‌دهد.

فرمان اجرایی امروز با بیان این مطلب آغاز می‌شود: «این سیاست این دولت است که ملاحظات اقلیمی باید یک عنصر اساسی سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده باشد.» اینجا است که مرد بزرگ وارد می‌شود. این به همکارم جان کری – نخستین فرستاده بین‌المللی در امور اقلیمی – این اختیار را می‌دهد که واقعاً روندی را رو به جلو حرکت دهد که رهبری آمریکا را در زمینه امور اقلیمی در سراسر جهان دوباره برقرار می‌کند. و شما موضوعات بیشتری را در این زمینه از آقای وزیر کری خواهید دید و خواهید شنید.

اما ما نیز باید سهم خودمان را اینجا، در خانه، انجام دهیم؛ چون در غیر این صورت قادر به ایجاد تغییرات جهانی، که لازمه مقابله با تغییرات اقلیمی است، نخواهیم بود.

بنا بر این، این فرمان اجرایی یک دفتر سیاست‌گذاری اقلیمی داخلی کاخ سفید را تأسیس می‌کند و به همه کسانی که برای رئیس‌‌جمهوری کار می‌کنند، دستور می‌دهد که از همه ابزارهایی که در اختیارمان قرار دارد، برای حل بحران اقلیمی استفاده کنند؛ چرا که ما رویکرد کل دولت را در پیش خواهیم گرفت. ما نیروی لازم برای اقتصادمان را با استفاده از انرژی پاک تأمین خواهیم کرد. ما این کار را به نحوی انجام خواهیم داد که میلیون‌ها شغل آمریکایی ایجاد خواهد شد؛ شغل‌هایی که درآمد خوبی دارند و مشاغلی خواهند بود که به کارگران فرصت عضویت در یک اتحادیه را خواهند داد.

زیرا، همان‌گونه که پرزیدنت بایدن بارها به ما گفته است، وقتی او به تغییرات اقلیمی فکر می‌کند، نخستین چیزی که به ذهن او می رسد مشاغل است. و باید هم این گونه باشد؛ زیرا مردم در این کشور به شغل نیاز دارند. و مسئله، میسر کردن آن به خلاقانه‌ترین و چشمگیرترین روشی است که دولت فدرال می‌تواند به پیش برود. و ما اطمینان خواهیم یافت که هیچکس از قلم نخواهد افتاد. و در رابطه با عدالت زیست‌محیطی، من نه فقط درباره جوامع محلی، بلکه درباره کارگران هم صحبت می‌کنم.

این فرمان اقداماتی تاریخی را برای برطرف کردن بی‌عدالتی زیست‌محیطی انجام می‌دهد. این فرمان برای رسیدگی به عدالت زیست‌‌محیطی هم یک گروه اقدام ویژه بین‌سازمانی کاخ سفید را ایجاد می‌کند و هم یک شورای مشورتی را تشکیل می‌دهد. این فرمان به وزارت بهداشت و خدمات انسانی دستور می‌دهد که یک دفتر تغییرات اقلیمی و برابری بهداشتی را ایجاد کند؛ زیرا هر چه باشد، تغییرات اقلیمی چشمگیرترین چالش بهداشت عمومی زمان ما است.

و این فرمان اجرایی همچنین وزارت دادگستری را موظف می‌کند که یک دفتر عدالت اقلیمی را ایجاد کند؛ زیرا ما جوامعی که آسیب دیده‌اند را می‌شناسیم و می‌دانیم که باید همین امروز اعمال کردن استانداردها را آغاز کنیم و اطمینان یابیم که آنها بخشی از راه حل هستند و در مکان‌هایی که می‌توانیم، سرمایه‌گذاری کنیم. در واقع، این فرمان اجرایی متعهد می‌شود که ۴۰ درصد از سرمایه‌گذاری ما در زمینه انرژی پاک به جوامع محروم اختصاص یابد تا آنها بتوانند از مشاغل تازه‌ای که موجود هستند، بهره‌مند شوند و آن آینده بهتر را مشاهده کنند.

فرمان پرزیدنت بایدن یک کارگروه در زمینه جوامع محلی ذغال‌سنگ و نیروگاهی ایجاد می‌کند؛ چرا که ما باید اطمینان پیدا کنیم که در این گذار، همه سازمان‌های دولت از تمام ابزارهای موجود در اختیارشان برای فرستادن منابع به سوی آن جوامع محلی استفاده می‌کنند. و آن، تعهدات بلندمدت برای بهره‌گیری از منابع طبیعی گسترده ما به منظور کمک به آینده انرژی پاک‌مان را برآورده می‌کند.

آن فرمان مکثی را اعمال می‌کند و اجاره‌نامه‌های جدید نفت و گاز در زمین‌ها و آب‌های عمومی فدرال را مورد بررسی قرار می‌دهد. این مطابق با قولی است که پرزیدنت بایدن بارها داده است و موضع او در برابر تلاش‌ها برای مخدوش کردن قولش بسیار روشن و واضح بوده است. و آن فرمان مقدار تعیین شده به عنوان هدف برای تولید [انرژی] بادی دریایی تا سال ۲۰۳۰ را به دو برابر افزایش می‌دهد.

افزون بر این، او در نظر دارد یک یادداشت ریاست جمهوری را امضاء کند که هدف از آن برقراری دوباره صداقت علمی در سراسر دولت فدرال و به دست آوردن دوباره اعتماد عمومی است، و متعهد می‌شود که راه حل‌ها را بر مبنای بهترین دانش و داده‌های موجود پایه‌گذاری کند.

بنا بر این، امروز، یک روز بسیار بزرگ برای علم و برای تلاش‌های ما در زمینه تقویت اقتصادمان با استفاده از شغل‌های پردرآمد اتحادیه‌ای است.

با سپاس فراوان از شما.

وزیر کری: عصر همگی به خیر. بسیار خوشحالم که اینجا هستم. نخست بگذارید بگوییم که این باعث افتخار من است که اینجا همراه با جینا هستم. من یکی از طرفداران بزرگ جینا هستم. من و جینا در دوران کارزار انتخاباتی همکاری بسیار نزدیکی داشتیم و برای آوردن کارکنان برنی سندرز و جلب حمایت آنها از طرح اقلیمی بایدن، فعالیت کردیم. و او بی‌نقص‌ترین فرد برای حضور در طرف داخلی این معادله به شمار می‌رود؛ طرفی که پیچیده است. و هیچکس بهتر از او جزئیات را نمی‌داند و هیچکس در گردآوردن همه برای حرکت کردن در یک مسیر، مؤثرتر از او نیست.

همچنین بسیار خوشحالم که با جن ساکی اینجا هستم. او گفت که – هیچکس رئیس او نبود؛ اما من افتخار این را داشتم که با او همکاری کنم. و او – ما هفت سال پیش در اتاق کنفرانس وزارت خارجه جمع شدیم. مشخص است که او اکنون ارتقاء سمت پیدا کرده است، اما هیچ یک از اصول بنیادین خود و تعهدی که نسبت به بیان تمام حقیقت به شما، بیان حقیقت به مردم آمریکا، با صراحت و شفافیت بسیار زیاد، دارد را از دست نداده است. و از این که این جا با او هستم، بسیار خوشحالم.

خطر تغییرات اقلیمی هم اکنون از هر زمان دیگری بیشتر است. این خطری واقعی و موجود است. ما از این واژه به سادگی استفاده می‌کنیم و از کنار آن می‌‌گذریم، اما یک دستورکار بزرگ جهانی را پیش روی‌مان داریم و پرزیدنت بایدن عمیقاً نسبت به آن متعهد است – توجه او کاملاً متمرکز بر این موضوع شده است و شما می‌توانید این را با توجه به این فرمان اجرایی و دیگری – طرح بازگشت فوری به توافق پاریس – تشخیص دهید. به همین خاطر است که او به سرعت به توافق پاریس بازگشت؛ چرا که او می داند این یک امر فوریتی است.

او همچنین می‌داند که توافق پاریس به تنهایی کافی نیست – به ویژه نه در زمانی که تقریباً ۹۰ درصد همه آلاینده‌های این سیاره – آلاینده‌های جهانی – از خارج از مرزهای ایالات متحده می‌آیند. ما می‌توانیم همین فردا به [میزان آلایندگی] صفر برسیم، و مشکل همچنان حل‌نشده باقی می‌ماند.

بنا بر این، به همین خاطر است که پرزیدنت بایدن امروز، یک هفته پس از آغاز به کار خود، این مجموعه فرمان‌های اجرایی اضافی را برای کمک کردن به ما جهت حرکت رو به جلو در این مسیر امضاء خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که گستره و مقیاس اقدام اقلیمی بلندپروازانه هم جهانی و هم ملی – یعنی اینجا در خانه – است.

امروز، به ترتیبی که او امضاء خواهد کرد – و جینا برای‌تان توضیح داده است – او موضوع اقلیم را به عنوان محور مرکزی برنامه‌ریزی‌های سیاست خارجی، دیپلماسی، و آمادگی امنیت ملی تعیین می‌کند. این امر بسترهای تازه و به شدت مورد نیازی را برای هماهنگ کردن اقدام اقلیمی در سراسر سازمان‌ها و ادارات فدرال به وجود می‌آورد. و از همه مهمتر این که این فرمان دستور یک ارزیابی اطلاعاتی ملی را درباره پیامدهای امنیتی تغییرات اقلیمی صادر می‌کند تا درکی به مراتب عمیق‌تر نسبت به چالش‌ها را در اختیار همه ما قرار دهد.

این اولین بار است که یک رئیس‌جمهوری چنین کاری می‌کند. و ۱۷ سازمان اطلاعاتی ما گرد هم خواهند آمد و ارزیابی خواهند کرد تا مشخص شود که خطرات و آسیب‌ها و تهدیدهای بالقوه دقیقاً چیست.

این فرمان به وزارت خارجه دستور می‌دهد یک بسته انتقالی را آماده کند و خواهان مشاوره و رضایت سنا در زمینه متمم کیگالی به پروتکل مونترال است – متممی که اگر به تصویب برسد و به طور کامل در سراسر جهان اجرا شود، به خودی خود می‌تواند دمای زمین را به میزان نیم درجه کامل حفظ کند – و این ناچیز نیست.

و آن، روندی را برای ما تعیین می‌کند تا یک هدف جدید فرازجویانه پاریس، و یک طرح مالی اقلیمی ایالات متحده را تهیه کنیم. هر دوی این‌ها برای این که ما بتوانیم کشورهای جهان را گرد هم آوریم تا بلندپروازی آنها افزایش یابد و وقتی ما برای توافق بعدی پاریس به گلاسکو می‌رویم نتیجه‌بخش باشد، بسیار مهم است.

بنا بر این دوستان من، این تنها راهی است که جهان می‌تواند به اتفاق موفق شود و از این رو تکرار می‌کنم، که این موضوعی است که شکست به هیچ وجه یکی از گزینه‌ها محسوب نمی‌شود.

همانگونه که پرزیدنت در مسیر انتخاباتی خود متعهد شد، او اکنون اعلام می‌کند که کمتر از سه ماه دیگر، یعنی روز ۲۲ آوریل، در روز زمین، میزبان یک اجلاس رهبران درباره موضوع تغییرات اقلیمی خواهد بود. این شامل یک جلسه در سطح رهبران انجمن اقتصادهای بزرگ است. ما به مرور زمان جزئیات بیشتری را برای ارائه کردن در اختیار خواهیم داشت.

اما تشکیل این اجلاس – این اجلاس برای تضمین این که سال ۲۰۲۱ سالی خواهد بود که دوران از دست رفته در چهار سال گذشته را جبران خواهد کرد، بسیار مهم است. و نیز کنفرانس اقلیمی سازمان ملل – یا آن طور که نامیده می‌شود، سی‌اُ‌پی۲۶ – که بریتانیا در ماه نوامبر میزبان آن خواهد بود – برای اطمینان یافتن از این که آن یک موفقیت نامحدود است، اهمیت فراوانی دارد.

مسیر به گلاسکو نه تنها با وعده‌ها، بلکه با پیشرفت، آن هم با سرعتی که ما همه می‌توانیم به آن افتخار کنیم، مشخص خواهد شد. و جینا همه تلاش خود را به کار خواهد بست تا اطمینان حاصل کند که این امر تحقق می‌یابد. جهان ما را بر اساس آن چه که می‌توانیم این جا در خانه انجام دهیم، می‌سنجد.

بنا بر این، با این اقدامات اجرایی امروز ما بر این باوریم که در این مسیر چند گام به جلو رفته‌ایم.


برای مشاهده محتوای اصلی:( https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/01/27/press-briefing-by-press-secretary-jen-psaki-special-presidential-envoy-for-climate-john-kerry-and-national-climate-advisor-gina-mccarthy-january-27-2021/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future