An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر ند پرایس، سخنگو
۲ مارس ۲۰۲۱
جلسه مطبوعاتی وزارتخانه
گزیده‌ها

پرسش: فقط خیلی سریع. شما فکر می‌کنید که تحریم‌های امروز [علیه دو تن از رهبران حوثی‌ها] چه پیامی را برای ایران فرستاده است؟ چرا که من باور دارم ایران – در برخی از اسناد از ایران و روابط آن با چهره‌های یمنی نام برده شده بود. و آن جنگ با یمن و عربستان سعودی چگونه بر کاری که شما می‌خواهید با ایران انجام دهید، تأثیر می‌گذارد؟

آقای پرایس: خوب، ببینید، آن چه ما امروز در این بیانیه گفتیم این است که نمی‌توان انکار کرد ایران بر شعله‌های آتش جنگ در یمن دمیده است. ایران تنش‌ها را تشدید کرده است. ایران یک وضعیت در آستانه انفجار را، که مدت‌ها در یمن ادامه داشته، بدتر کرده است و آن کشور را به تنش، اشتباه محاسباتی، و بی‌ثباتی منطقه‌ای بیشتر تهدید می‌کند. البته انصارالله برای تهیه اسلحه و سایر انواع پشتیبانی به ایران متکی است. و بنا بر این، وقتی ما درباره رویکردمان نسبت به ایران صحبت کرده‌ایم، در مورد پیشنهادی درباره برنامه هسته‌ای ایران – پیشنهادی که روی میز قرار دارد و مدت‌ها است که روی میز قرار داشته است – صحبت کرده‌ایم.

ما همچنین در مورد آن به عنوان یک عنصر لازم، اما نه کافی، حرف زده‌ایم؛ زیرا آن چه که – نخست [پرزیدنت] بایدن در دوران نامزدی – و اکنون پرزیدنت بایدن [به عنوان رئیس جمهوری] پیشنهاد کرده است، همان چشم‌انداز به اصطلاح «رعایت کردن در برابر رعایت کردن» است. همان ایده که می‌گوید اگر ایران رعایت کردن برجام را از سرگیرد، ایالات متحده نیز چنین خواهد کرد. ما سپس آن [توافق هسته‌ای] را طولانی‌تر و تقویت خواهیم کرد. اما از آن به طور موقت به عنوان بستری برای مذاکره در مورد توافقنامه‌های بعدی، که دیگر جنبه‌‌‌های فعالیت‌های شرورانه را پوشش می‌دهد، استفاده خواهیم کرد.

و ما درباره برنامه موشکی بالستیک ایران نیز حرف زده‌ایم. اما مشخص است که وقتی پای فعالیت‌های شرورانه ایران در میان است، ما باید درباره ماجراجویی خطرناک ایران در منطقه صحبت کنیم. آن موضوع قطعاً چیزی است که ما می‌خواهیم به آن رسیدگی کنیم. آن قطعاً چیزی است که ما در آینده به آن خواهیم پرداخت؛ زیرا [آن موضوع] این اوضاع در آستانه انفجار را که در یمن شاهد آن هستیم، بدتر می‌کند.

پرسش: در رابطه با ایران. گام بعدی در مورد ایران چیست؟ آیا منتظر خواهید ماند تا آنها پای میز بیایند؟ شما می‌خواهید – آیا بر آنها فشار بیشتر – تحریم‌ها، وارد خواهید کرد؟ گام بعدی چیست؟

آقای پرایس: خوب، من فکر می‌کنم همان‌طور که دیروز گفتم، وقتی صحبت از ایران در میان است ما هم‌چنان مایل هستیم دوباره برای دیپلماسی معنی‌دار به منظور کمک کردن به یک بازگشت متقابل به رعایت تعهدات برجامی، تعامل کنیم. ما قصد داریم با همتایان‌مان در ۱+۵، قطعاً شرکای اروپایی‌مان که در ۱+۵ حضور دارند، در تماس نزدیک باشیم. ما هم اکنون مدتی است که موضع‌مان را کاملاً روشن کرده‌ایم. ما آماده‌ایم با ایران ملاقات کنیم تا موضوع مسیر پیش‌رو برای بازگشت متقابل به رعایت برجام را بررسی کنیم. ما همچنین می‌دانیم که یک بازگشت متقابل به رعایت تعهدات برجامی، بدون وارد شدن همه طرف‌ها به دیپلماسی سازنده اتفاق نخواهد افتاد. ما در رابطه با آن دیپلماسی سازنده به دقت با شرکا و هم‌پیمانان اروپایی‌مان هماهنگ خواهیم بود. این کار اصولی خواهد بود. این کار همراه با آگاهی خواهد بود. و این کار برای دستیابی به یک هدف انجام خواهد شد و آن هدف، اطمینان یافتن از این موضوع است که ایران هرگز نخواهد توانست یک جنگ‌افزار هسته‌ای به دست آورد و نیز این که محدودیت‌های قابل راستی‌آزمایی بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال می‌شود.

پرسش: آیا هیچ گونه دیداری با اروپایی‌ها یا سایر شرکای‌مان برای گفت‌وگو در این باره برگزار خواهد شد یا –

آقای پرایس: خوب، ما از نزدیک با پی۳ – و به طور گسترده‌تر ۱+۵ درباره مسیر آینده هماهنگ خواهیم شد. و همان‌طور که گفته‌ایم – و ما چند هفته نخست کار این دولت را به انجام همین کار، رایزنی نزدیک با هم‌پیمانان، شرکا، و اعضای کنگره گذراندیم. هر سه آنها برای ما بسیار مهم هستند. ما هیچ کاری را بدون هماهنگی نزدیک با هر سه این عناصر انجام نخواهیم داد. همان‌طور که دیروز گفتم، اگر ما چنین نتیجه‌گیری کنیم که برای تعامل در گفت‌وگو با ایران به همراه شرکا و هم‌پیمانان‌مان راه بهتری وجود دارد، ما نسبت به قالب کارمان تعصبی نداریم. آن‌چه ما درباره‌اش تعصب داریم هدف نهایی ما است و آن این است که اطمینان یابیم ایران هرگز نمی‌تواند یک جنگ‌افزار هسته‌ای به دست آورد.

مایکل.

پرسش: ند، آیا شما با این موضع ایران که می‌گوید وقتی دولت ترامپ – وقتی پرزیدنت ترامپ توافق را ترک کرد، ایران در حال رعایت کردن آن بود، موافقید؟ و اگر چنین است، پاسخ شما به موضع ایران مبنی بر این که نخست ایالات متحده باید آن اقدام ترامپ را لغو کند و سپس از آن جا کار را به پیش ببریم، چیست؟

آقای پرایس: پاسخ من دقیقاً همان چیزی است که همین الان گفتم. ایالات متحده مسیر رو به جلویی را به دو طریق معنادار مشخص کرده است: یکی راهبردی و دیگری تاکتیکی. مسیر راهبردی همان چیزی است که از آن با عنوان «رعایت کردن در برابر رعایت کردن» یاد کرده‌ایم. اگر ایران رعایت کامل برجام را از سر بگیرد، ما هم آماده خواهیم بود که همان کار را انجام دهیم. ما نیز تعهدات‌مان را مطابق برجام انجام خواهیم داد. پیشنهاد تاکتیکی که ما ارائه کرده‌ایم، دقیقاً آن چیزی است که ما – حدوداً یکی دو هفته پیش – گفتیم، که اگر اتحادیه اروپا بخواهد میانجی برگزاری یک جلسه شود، ما آماده خواهیم بود که به همراه شرکا و هم‌پیمانان اروپایی‌مان در آن شرکت کنیم. باز هم می‌گویم که ما فکر می‌کنیم از سرگیری رعایت کردن – رعایت کردن در برابر رعایت کردن – نمی‌تواند بدون آن که همه طرف‌های این جزئیات را مورد بحث قرار دهند، اتفاق بیافتد. این همان چیزی است که ما روی میز قرار داده‌ایم. این همان چیزی است که ما برای مشارکت در آن آماده‌ایم.

پرسش: و آیا هیچ گونه جابه‌جایی درباره دارایی‌های ایران در کره جنوبی روی داده است؟ هر گونه مذاکرات یا هر چیز دیگری که بتوانید در مورد احتمال لغو مسدودیت آنها گزارش کنید؟

آقای پرایس: من این موضوع را در چهارچوب چیزهایی که ما می‌خواهیم درباره آنها در قالب گفت‌وگوهای احتمالی با ایرانیان صحبت کنیم، قرار می‌دهم. تکرار می‌کنم، ما نسبت به قالب متعصب نیستیم. ما روی عناصر دیگر، از جمله هدف اصلی ما در این مورد تعصب داریم.

پرسش: یک پرسش دیگر درباره ایران.

آقای پرایس: حتماً.

پرسش: اسرائیل، ایران را از بابت حمله به کشتی خود در خلیج فارس مقصر دانسته است. آیا در این مورد حرفی برای گفتن دارید؟

آقای پرایس: ببخشید، درباره چه –

پرسش: کشتی.

آقای پرایس: آها، کشتی در خلیج فارس. خوب، بله، ما قطعاً خواستار انجام تحقیقات درباره آن هستیم. اما در مورد ارزیابی مقامات اسرائیلی من باید شما را به آنها ارجاع دهم. من چیز دیگری ندارم که از این جا اضافه کنم.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-march-2-2021/#israel)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future