An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر ند پرایس، سخنگو
پنجشنبه، ۱۱ فوریه ۲۰۲۱
جلسه مطبوعاتی وزارتخانه

گزیده‌ها

آقای پرایس: عصر به خیر.

فقط یک موضوع در صدر دستور کار امروز قرار دارد. دادگاهی در روسیه الکساندر ایوشین، یکی از شاهدان یهوه، را به دلیل اعتقادات مذهبی‌اش به هفت سال و نیم زندان محکوم کرد. این رکوردی بی‌سابقه از لحاظ طول محکومیت برای یکی از شاهدان یهوه در رابطه با اعتقادات مذهبی او است. ایالات متحده سرکوب مداوم شاهدان یهوه و سایر اقلیت‌های مذهبی مسالمت‌آمیز توسط روسیه را به شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کند. ایالات متحده تأیید می‌کند که به عنوان یک مسئله حقوق بشری، همه مردم حق دارند به حکم وجدان خودشان، باورمند یا بی‌باور باشند.

[…]

پرسش: […] پرزیدنت اوباما قبل از برجام می‌گفت که دستیابی به یک جنگ‌افزار هسته‌ای برای ایران غیرقابل قبول است، صراحتاً مهار یک ایران هسته‌ای به عنوان یک گزینه در سیاست را رد می‌کرد، و همه گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب را حفظ می‌کرد. آیا این – آیا این دولت نیز به دست آوردن یک جنگ‌افزار هسته‌ای توسط ایران را غیرقابل قبول می‌داند؟

آقای پرایس: پرزیدنت بایدن، نامزد ریاست جهموری بایدن، آنها بسیار واضح بودند.  سیاست ما –

پرسش: هر دو آنها یک نفر هستند.

آقای پرایس: جو بایدن، هم به عنوان یک نامزد ریاست جمهوری و هم به عنوان رئیس‌جمهوری، بسیار واضح بوده است. ما یک ایران مسلح به جنگ‌افزار هسته‌ای را نخواهیم پذیرفت. رویکرد ما – و همان طور که ما درباره آن صحبت کرده‌ایم،‌ ما یک رویکرد دیپلماتیک را دنبال می‌کنیم – اطمینان یافتن از این موضوع خواهد بود که ایران هرگز به یک جنگ‌افزار هسته‌ای دست نخواهد یافت. این، مهمترین بخش برنامه جامع اقدام مشترک سال ۲۰۱۵ بود. این یک اصل هدایت‌کننده در رویکرد ما در قبال این چالش خواهد بود، آنها – همین و بس.

[…]

پرسش: […] شما از آغاز سخنان خود درباره ایران گفته‌اید که شما – که دولت در حال رایزنی با دوستان، شرکا، هم‌پیمانان، و کنگره درباره نحوه برخورد با این موضوع، موضوع هسته‌ای، و توافق هستید. حالا ایران اعلام کرده است که انتخابات ریاست جمهوری آنها در ماه ژوئن برگزار خواهد شد. غرب، رئیس‌جمهوری کنونی ایران را فردی میانه‌رو می‌داند و صحبت‌های زیادی درباره احتمال حضور تندروها در میان نامزدهای رقابت انتخاباتی آینده وجود دارد. این دولت در رویکرد خود در قبال ایران به دنبال چه چیزی است؟ آیا شما اکنون در حال توافق کردن با روحانی به اصطلاح «میانه‌رو‌» هستید؟ یا یک – چه – آیا این یک رویکرد فراگیر کلی است که، فارغ از آن که چه کسی رئیس‌جمهوری است و رویکرد او چیست، در پی آن هستید؟

آقای پرایس: من فکر می‌کنم ما از این دیدگاه به آن موضوع نگاه نمی‌کنیم. ما از دریچه امنیت ملی خودمان، امنیت شرکا و هم‌پیمانان‌مان در منطقه به آن نگاه می‌کنیم و به همین خاطر است که من در پاسخ به پرسش مایکل کاملاً واضح گفتم که هسته اصلی سیاست ما، سیاست پرزیدنت، درک این موضوع است که نباید به ایران اجازه داده شود سلاح هسته‌ای تولید کند. بنا بر این، فارغ از مجموعه بازیگران، این موضوع کماکان یک اصل بنیادین برای ما خواهد بود. دقیقاً به همین خاطر است که پرزیدنت فرمولی را ارائه کرده که اکنون برای همه کسانی که در این اتاق هستند، بسیار آشنا است. اگر ایران رعایت کامل توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را از سر بگیرد، ما نیز چنین خواهیم کرد. ما به دنبال طولانی کردن و تقویت کردن ملاحظات آن توافق هستیم. ما از آن به عنوان بستری برای مذاکره و ایجاد توافق‌های بعدی به منظور رسیدگی به دیگر زمینه‌های فعالیت بدخواهانه ایران استفاده خواهیم کرد.

این رویکرد ما خواهد بود. من فکر نمی‌کنم که ما اجازه بدهیم تحولاتی که در جاهای دیگر روی می‌دهند، هیچ گونه تغییری را در آن رویکرد ایجاد کنند.

[…]


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-february-11-2021)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future