An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر ند پرایس،‌ سخنگو
پنجشنبه، ۲ آوریل ۲۰۲۱
جلسه مطبوعاتی وزارتخانه 

گزیده‌ها

[…]

خانم پورتر: […] این آخر هفته دو هزار روز از زمان دستگیری سیامک نمازی توسط ایران، به دلیل این که شهروند ایالات متحده است، می‌گذرد. سیامک نمازی در زمان دستگیری خود در اکتبر ۲۰۱۵ بازرگانی بود که در ایران زندگی می‌کرد. وقتی پدر او، باقر نمازی ۸۴ ساله، برای کمک به آزاد شدن پسرش به ایران سفر کرد، دولت ایران او را هم دستگیر کرد.

سیامک و باقر هر دو دستگیر شدند و بنا بر اتهامات بی‌پایه به ده سال حبس محکوم شدند. در نتیجه، خانواده نمازی برای مدت پنج سال و نیم در رنج بوده‌اند و در همین حال، دولت ایران هم‌چنان به رفتار کردن با شوهر، پدر، پسر، و برادرشان به عنوان مهره‌هایی برای گروکشی سیاسی ادامه می‌دهد. این نقطه عطف هولناک باید سبب آزرده‌خاطر شدن همه باورمندان به حاکمیت قانون، شود.

ما از ایران می‌خواهیم که همه شهروندان ایالات متحده را که به ناحق در ایران بازداشت شده‌اند، از جمله نمازی‌ها، عماد شرقی، و مراد طاهباز – که یک شهروند بریتانیا است – بی‌درنگ و به شکلی ایمن آزاد کند. ایران همچنین باید برای سرنوشت رابرت لوینسون و دیگر شهروندان آمریکایی که در ایران ناپدید یا ربوده شده‌اند، پاسخگو شود. اقدام منزجرکننده بازداشت‌های ناحق با هدف کسب منافع سیاسی – چه در ایران باشد و چه در هر نقطه دیگر جهان – باید بی‌درنگ متوقف شود.

[…]

پرسش: سلام. سپاسگزارم که پرسشم را می‌شنوید. من می‌خواهم بدانم که آیا می‌توانید درباره جلسه هفته آینده در وین با امضاءکنندگان توافق هسته‌ای ایران، این که کدام یک از مقامات ایالات متحده در آن جلسه خواهند بود، و این که چه نوع معافیت از تحریم‌ها ممکن است پیشنهاد شود تا ایران گام‌هایی را برای معکوس کردن اقدامات خود در نقض این توافق بردارد، جزئیات بیشتری را ارائه دهید؟ سپاس از شما.

خانم پورتر: سپاس از پرسش‌تان. ما هیچ‌گونه اعلان مشخصی درباره جزئیات افرادی که از ایالات متحده در آن جلسه شرکت خواهند کرد، نداریم و فقط به عنوان یک یادآوری [می‌گوییم که] این گام نخست مناسب رو به جلو است و ما به نوعی – ما قطعاً می خواهیم بر این مهم تأکید کنیم. و بدیهی است که در رابطه با موضوعات مورد گفت‌وگو، ما در رابطه با گام‌های هسته‌ای که ایران باید برای بازگشت به رعایت کردن مفاد برجام بردارد، صحبت خواهیم کرد. و ما هیچ تحریم خاصی را از قبل اعلام نخواهیم کرد، اما قطعاً این را خواهیم گفت که گام‌های کاهش تحریم‌ها که ایالات متحده باید بردارد تا به رعایت کردن [مفاد برجام] بازگردد، نیز از موضوعات مورد گفت‌وگو خواهد بود.

لطفاً بگذارید سراغ خط شان تاندون برویم.

پرسش: (غیرقابل شنیدن) آیا می‌توانم پرسشی را پیرو موضوع ایران مطرح کنم؟ به نظر شما دقیقاً چه چیزی – شما در آن جا دنبال چه چیزی هستید؟ من می‌دانم که شما به اقدامات ایران اشاره کردید. صحبت‌هایی توسط اتحادیه اروپا درباره اتخاذ نوعی اقدام هماهنگ مطرح شده است. آیا این چیزی است که شما در آن جا، در وین، به دنبال انجام آن خواهید بود، تا برای هماهنگ کردن این اقدام تلاش کنید؟

[…]

خانم پورتر: سپاس از شما. در پاسخ به پرسش نخست‌تان درباره گفت‌وگوها در وین، من قبل از این جلسه پیش‌دستی نمی‌کنم. اما بر این تأکید می‌کنم که بدیهی است هدف، بازگشتی متقابل به رعایت برجام است.

[…]

پرسش: […] آیا می‌توانید این را تأیید کنید که راب مالی نماینده ایالات متحده در گفت‌وگوهای وین خواهد بود؟

[…]

خانم پورتر: […] من می‌خواهم تأکید کنم که ما در حال حاضر هیچ‌گونه اعلانی درباره نمایندگی یا پرسنل ایالات متحده در مذاکرات وین نداریم.

[…]


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-april-2-2021/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future