An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر ند پرایس، سخنگو
چهار‌شنبه، ۳ فوریه ۲۰۲۱
جلسه مطبوعاتی وزارتخانه

گزیده‌ها

آقای پرایس: عصر به خیر. من می‌دانم که دیروز، روز گراندهاگ بود. اما بگذارید جلسه مطبوعاتی امروز را دقیقاً با گفتن همان چیزی که دیروز در زمان ورودم گفتم، آغاز کنم. پوزش می‌خواهم. البته ما در انتظار همکاران‌مان در کاخ سفید بودیم تا جلسه‌شان را به پایان برسانند، که همین کار را هم کردند. حال با بیان این مطلب بگذارید آغاز کنیم.

ما پیش از هر چیز یکی دو موضوع داریم. نخست آن که امروز ایالات متحده و فدراسیون روسیه رویه‌های قانونی لازم برای تمدید پیمان «استارت نو» (New START) به مدت پنج سال را تکمیل کردند. تمدید پیمان «استارت نو» برای مدت پنج سال این اطمینان را ایجاد می‌کند که تا چهارم فوریه ۲۰۲۶ محدودیت‌های قابل راستی‌آزمایی بر موشک‌های بالستیک قاره‌پیما (آی‌سی‌بی‌ام‌)، موشک‌های بالستیک شلیک‌شونده از زیردریایی (اس‌ال‌بی‌ام‌)، و بمب‌افکن‌های سنگین برقرار خواهد بود و از یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای به طور بالقوه نامحدود، جلوگیری خواهد شد.

استارت نو هر کلاهک هسته‌ای روسیه را که روی یک موشک بالستیک قاره‌پیما نصب می‌شود و می‌تواند در مدت تقریباً ۳۰ دقیقه به ایالات متحده برسد، محدود می‌کند. ایالات متحده، با مشورت کنگره و هم‌پیمانان و شرکای ایالات متحده، از مدت زمان ارائه شده در نتیجه تمدید پنج ساله پیمان «استارت نو» برای پیگیری یک کنترل تسلیحاتی با فدراسیون روسیه – یک کنترل تسلیحاتی که به همه جنگ‌افزارهای هسته‌ای روسیه بپردازد – استفاده خواهد کرد. برای توضیحات بیشتر شما را به بیانیه وزیر خارجه بلینکن که اوایل امروز منتشر شد، ارجاع می‌دهم.

دوم، ما اعتراضات مسالمت آمیز بر ضد انتصاب یک رئیس جدید در دانشگاه بغازیچی ترکیه را به دقت زیر نظر داریم. ما نسبت به بازداشت دانشجویان و سایر تظاهرکنندگان نگران هستیم و اظهارات ضددگرباشان را، که پیرامون این تظاهرات مطرح شده است، به شدت محکوم می‌کنیم. آزادی بیان، حتی سخنانی که ممکن است برای برخی ناخوشایند باشد، از مؤلفه‌های مهم یک دموکراسی پویا و کارآمد است و باید مورد محفاظت قرار بگیرد. جوامع صلح‌آمیز، مرفه، و فراگیر به جریان آزاد اطلاعات و ایده‌ها وابسته‌اند.

ایالات متحده محافظت از حقوق بشر را در اولویت قرار می‌دهد و شانه به شانه همه کسانی که برای حقوق دموکراتیک بنیادین خود مبارزه می‌کنند، می‌ایستد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-february-3-2021/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future