An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا
۳۱ ژانویه ۲۰۲۲

ایالات متحده از نیروهای دموکراتیک سوریه (اس‌دی‌اف) به دلیل واکنش دلاورانه و مؤثر آنها به حملات مستمر داعش به بازداشتگاه حسکه و ناحیه اطراف آن تقدیر می‌کند. ما صمیمانه‌ترین مراتب تسلیت‌مان را به خانواده‌های رزمندگان و نگهبانان نیروهای دموکراتیک سوریه که کشته شده‌اند و نیز به جوامع محلی که تحت تأثیر خشونت‌های انجام شده توسط داعش قرار گرفته‌اند، تقدیم می‌کنیم. تاکتیک‌های مذبوحانه و خشونت‌آمیز داعش یک یادآور جدی برای جهانیان است؛ یادآوری که می‌گوید این گروه تروریستی همچنان یک تهدید به شمار می‌رود که می‌توان و باید آن را شکست داد.

در نتیجه واکنش مؤثر نیروهای دموکراتیک سوریه، با مشارکت نیروهای ایالات متحده و ائتلاف، به این تلاش که برای آزاد کردن اعضای بازداشت شده داعش روی داد، رهبران ارشد داعش دستگیر یا کشته شدند. این نبرد یادآور آن است که شکست پایدار داعش به پشتیبانی جوامع بین‌المللی نیاز دارد.

ما از شرکای‌مان در «ائتلاف جهانی برای شکست دادن داعش» – ائتلافی که تلاش‌های آن توانسته است با موفقیت، قلمرو تصرف شده توسط داعش را پس بگیرد – می‌خواهیم که شرایط نگهداری ایمن و انسانی جنگجویان بازداشت‌شده داعش را بهبود بخشند، از طرح‌های بازپروری پشتیبانی کنند، و شهروندان خود و دیگر بازداشت‌شدگان باقی‌مانده در شمال شرق سوریه را بی‌درنگ به کشورهایشان بازگردانند. دولت ایالات متحده به برنامه‌های ایجاد ثبات و برنامه‌های دیگر در منطقه به منظور پشتیبانی از این تلاش ها ادامه خواهد داد.

ایالات متحده، به واسطه این ائتلاف، به شکست پایدار داعش توسط، با همراهی، و از طریق شرکای محلی‌مان متعهد می‌ماند.


برای مشاهده محتوای اصلی:  https://www.state.gov/the-foiled-attack-on-syrian-detention-facility/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future