An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه ند پرایس، سخنگو
۱۶ فوریه ۲۰۲۱

ایالات متحده از حوثی‌ها می خواهد که پیشروی‌شان به سوی مأرب را متوقف کنند، همه اقدامات نظامی‌شان را قطع کنند، و به مذاکرات روی بیاورند. حمله حوثی‌ها به مأرب کار گروهی است که نسبت به صلح یا پایان دادن به جنگی که مردم یمن را پریشان کرده است، پایبند نیستند. بنا بر برآورد «دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور بشردوستانه» (یو‌ان‌اُ‌سی‌اچ‌اِی) از زمان آغاز جنگ تاکنون حدود یک میلیون یمنی برای گریختن از خشونت حوثی‌ها، به مأرب پناه برده‌اند. مأرب تحت کنترل دولت مشروع یمن است. این حمله تنها موجب افزایش شمار آوارگان داخلی و تشدید بحران انسانی در یمن خواهد شد؛ یمنی که هم اکنون بدترین فاجعه انسانی جهان در آن روی داده است.

اگر حوثی‌ها در مورد رسیدن به یک راه حل سیاسی مذاکره شده جدی هستند، باید همه پیشروی‌های نظامی را متوقف کنند و از انجام سایر اقدامات بی‌ثبات‌کننده و به طور بالقوه مرگبار، از جمله حملات فرامرزی به عربستان سعودی، خودداری کنند. آنها باید متعهد شوند که در روند سیاسی تحت رهبری سازمان ملل متحد مشارکت سازنده خواهند داشت و با تلاش‌های دیپلماتیک به رهبری تیم لندرکینگ، فرستاده ویژه ایالات متحده در یمن، به طور جدی تعامل خواهند کرد. اکنون زمان پایان دادن به این مناقشه است. هیچ ‌گونه راه‌حل نظامی وجود ندارد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/the-houthis-must-cease-the-assault-on-marib/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future