An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بازخوانی
۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، مطلب زیر را ارائه کرده است:

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، امروز با رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن، در نیویورک دیدار کرد. او در این دیدار بر پشتیبانی نیرومند ایالات متحده از این شورا و رهبری رئیس آن، العلیمی، تاکید کرد. آقایان بلینکن و العلیمی درباره فوریت تمدید و گسترش آتش‌بس با میانجی‌گری سازمان ملل پیش از ۲ اکتبر بحث و گفت‌و‌گو کردند. وزیر امور خارجه ایالات متحده از رهبری دولت جمهوری یمن در زمینه آتش‌بس تا به امروز، که آرامش و امیدواری به شدت مورد نیاز را به ارمغان آورده و همزمان زندگی میلیون‌ها یمنی را در سراسر کشور بهبود بخشیده است، قدردانی کرد. آقایان بلینکن و العلیمی بر پشتیبانی خود از اقدامات بیشتر تحت آتش‌بس، از جمله بازگشایی جاده‌ها در تعز و سایر مناطق، گسترش پروازهای تجاری از فرودگاه صنعا، و تضمین پرداخت حقوق به ده‌ها هزار آموزگار، پرستار، و دیگر کارمندان دولت که سال‌ها بدون حقوق کار کرده‌اند، تاکید کردند. آنها ابراز امیدواری کردند که حوثی‌ها نیز از چنین اقدامات مهمی برای کمک به یمنی‌ها پشتیبانی کنند. آقای بلینکن یادآور شد که این توقف درگیری‌ها بهترین فرصت برای دستیابی به یک آتش‌بس سراسری و دائمی و آغاز یک فرآیند سیاسی فراگیر تحت نظارت سازمان ملل متحد است؛ فرآیندی که شامل مطالبه یمنی‌ها برای عدالت، پاسخگویی، و جبران موارد نقض حقوق بشر باشد. او از ادامه کار تیم لندرکینگ، فرستاده ویژه در امور یمن، با شورای رهبری ریاست جمهوری یمن و دیگر شرکا در منطقه برای گسترش دامنه و زمان آن قدردانی کرد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-yemeni-presidential-leadership-council-president-al-alimi-2/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future