An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بازخوانی
۱۴ اکتبر ۲۰۲۱

مطلب زیر توسط ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه، ارائه شده است:

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، دیروز در واشینگتن دی.سی. به همراه یائیر لاپید، وزیر امور خارجه و نخست وزیر جایگزین اسرائیل، و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در یک نشست سه جانبه برای گرامی‌داشت نخستین سالگرد عقد «پیمان‌های ابراهیم» و توافق‌های عادی‌سازی روابط میان آن دو کشور، دیدار کرد. وزیر امور خارجه بلینکن از گرم شدن روابط میان اسرائیل و امارات متحده عربی، از جمله گشایش سفارتخانه‌های دو کشور، انتصاب سفیران، پروازهای مستقیم تازه، ده‌ها مورد مبادله فرهنگی، و روابط رو‌به‌رشد اقتصادی و بازرگانی، که به سود مردم هر دو کشور و منطقه بوده است، استقبال کرد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین بر تعهد دولت ایالات متحده نسبت به پیشبرد یک راه حل مذاکره‌شده دو کشوری و به‌کار‌گیری این توافق‌ها در راستای رسیدن به آن هدف، تاکید کرد.

آقای بلینکن و دو وزیر امور خارجه اهمیت افزایش تلاش‌های مشترک برای مبارزه با افراط گرایی خشونت‌آمیز و نفرت، و نیز فرصت‌هایی برای همکاری مشترک به منظور مقابله با چالش‌های امنیتی منطقه‌ای را، که در نتیجه بحران اقلیمی تشدید شده است، مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار دادند. آنها تصمیم گرفتند دو کارگروه سه جانبه را – یکی در مورد همزیستی مذهبی و دیگری در مورد آب و انرژی – راه‌اندازی کنند.

کارگروه همزیستی مذهبی به دنبال پیشبرد گفت‌و‌گوی بین ادیان و بین‌ فرهنگ‌ها و مبارزه با عدم مدارا و نفرت مذهبی، از جمله از طریق همکاری میان رهبران مذهبی و معنوی، علما، و دولت‌های مربوطه آنها خواهد بود. دومین کارگروه مسائل مربوط به مدیریت آب و انرژی را با هدف تسریع اتخاذ انرژی پاک به عنوان بخشی از همکاری‌های فزاینده منطقه‌ای برای مقابله با بحران آب و هوا، مورد بررسی قرار خواهد داد. این وزیران امور خارجه توافق کردند که با هم کار کنند، برای همراه کردن دیگران به منظور رسیدگی با این چالش‌ها تلاش کنند، و به اتفاق هم، آینده‌ای پایدارتر و برخوردار از‌همکاری‌ بیشتر، بسازند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-israeli-foreign-minister-and-alternate-prime-minister-yair-lapid-and-uae-foreign-minister-sheikh-abdullah-bin-zayed/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future