An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بازخوانی
۲۴ ژانویه ۲۰۲۳

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، مطلب زیر را ارائه کرده است:

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، و یوشیماسا هایاشی، وزیر امور خارجه ژاپن، امروز میزبانی مشترک جلسه‌ای را با جی۷ و دیگر شرکای مهم برعهده داشتند تا بار دیگر بر پشتیبانی جمعی از بخش انرژی اوکراین تاکید کنند. آقای بلینکن هدایت بحث در مورد تلاش‌های جاری برای تسریع تحویل تجهیزات انرژی به اوکراین را برعهده داشت. او با ستایش از پایداری مستمر شهروندان اوکراین، بر بسته جدید ۱۲۵ میلیون دلاری ایالات متحده برای پشتیبانی از تاب‌آوری زیرساخت‌های انرژی اوکراین، از جمله خرید ترانسفورماتورهای خودکار ولتاژ بالا، ارائه توربین‌های گازی سیار برای پشتیبانی از خدمات عمومی ضروری، و توزیع تجهیزات تعمیر پست توزیع، تاکید کرد. وزیر خارجه ایالات متحده و همتایانش بار دیگر توقف حملات روسیه به مردم اوکراین و سیستم‌های انرژی و گرمایش آنها را خواستار شدند.

این گروه متعهد شد که به هماهنگی نزدیک برای تحویل دادن تجهیزات و ارائه پشتیبانی‌های بشردوستانه در زمستان امسال، تهیه زیرساخت‌های ضروری، و پشتیبانی از چشم‌انداز بلندمدت اوکراین برای نوسازی و کربن‌زدایی شبکه انرژی خود و ادغام آن با سیستم اروپایی، ادامه دهد. وزیر امور خارجه ایالات متحده بر تعهد قاطع ایالات متحده برای پشتیبانی از اوکراین تا هر زمانی که طول بکشد، تاکید کرد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-g7-partners-on-ukraine-energy-sector-support/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future