An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بازخوانی
۱۲ اکتبر ۲۰۲۲

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه، مطلب زیر را ارائه کرده است:

وندی شرمن، قائم مقام وزیر امور خارجه، امروز در میزگردی به میزبانی سازمان غیردولتی «طرح شبکه جهانی» که بر مسائل مربوط به آزادی اینترنت متمرکز است، به طور مجازی با بیش از ۲۰ شرکت فناوری جهان گفت‌و‌گو کرد. او بر تعهد ایالات متحده برای امکان‌پذیر کردن جریان آزاد اطلاعات در سطح جهان، به ویژه برای کشورهایی که تحت تحریم هستند، از جمله ایران، تاکید کرد. دیگر مقامات ارشد وزارت امور خارجه و اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک) نیز در این جلسه او را همراهی می‌کردند. خانم شرمن تاکید کرد که مجوز عمومی دی-۲ با هدف آسان کردن دسترسی بیشتر به امنیت بسترها و خدمات آنلاین برای مردم ایران صادر شده است. او بر تعهد ایالات متحده برای کمک به ایرانیان، به ویژه با توجه به نیاز حیاتی آنها به دسترسی گسترده به خدمات اینترنتی، در شرایطی که حکومت‌شان اعتراضات مسالمت‌آمیز را با خشونت سرکوب می‌کند، تأکید کرد. او گفت که مجوز عمومی دی-۲ فرصتی برای شرکت‌های فناوری است تا از طریق اینترنت ابزارهای ضروری را برای مردم ایران، به منظور برقراری ارتباط آنها با یکدیگر و با جهان بیرون، فراهم کنند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/deputy-secretary-shermans-meeting-with-technology-companies-on-supporting-internet-freedom-for-the-iranian-people/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future