An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۸ نوامبر ۲۰۲۱
بیانیه ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده

تیم لندرکینگ، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور یمن، و کتی وستلی، کاردار سفارت آمریکا در یمن، امروز از عدن در یمن دیدار کردند. آنها در این سفر با معین عبدالملک سعید نخست وزیر، احمد بن مبارک وزیر امور خارجه، لاملاس استان‌دار عدن، دیگر مقامات ارشد دولتی، و نمایندگان جامعه مدنی یمن ملاقات کردند.‌

این دیدار زمانی انجام می‌شود که مردم یمن از بی‌ثباتی اقتصادی شدید و نیز تهدیدهای امنیتی رنج می‌برند. فرستاده ویژه لندرکینگ تاکید کرد، اکنون زمان آن است که همه یمنی‌ها دست در دست هم به این جنگ پایان دهند و اصلاحات جسورانه‌ای را برای احیای اقتصاد، مبارزه با فساد، و کاهش رنج مردم انجام دهند.

کاردار وستلی تاکید کرد که ایالات متحده با استقبال از تعهد نخست وزیر، حضور دولت در یمن را تایید می‌کند؛ اما دولت باید به منظور به اجرا گذاشتن اصلاحاتی که به کاهش رنج ناشی از جنگ کمک می‌کند، تلاش بیشتری انجام دهد.

هیئت ایالات متحده از دولت یمن خواست که به تقویت هماهنگی داخلی، از جمله با شورای انتقالی جنوب و گروه‌های دیگر، ادامه دهد؛ چرا که تفرقه همه طرف‌ها را ناتوان می‌کند و فقط سبب تشدید رنج می شود. هیئت ایالات متحده و دولت جمهوری یمن در جریان گفت‌و‌گوهای خود این موضوع را که حمله حوثی‌ها به مأرب چگونه شرایط انسانی را وخیم‌تر کرده و مانع از صلح شده است، مورد بحث قرار دادند.

دولت ایالات متحده از کشورهای منطقه و دیگر کشورها می‌خواهد که پشتیبانی اقتصادی از یمن را افزایش دهند و یادآور می‌شود که بهبود خدمات اساسی و فرصت‌های اقتصادی گامی مهم در جهت ایجاد بنیادی نیرومندتر برای صلح است.

این دیدار نشان می‌دهد که ایالات متحده همچنان نسبت به کمک به یمنی‌ها در شکل دادن به آینده‌ای روشن‌تر برای کشورشان متعهد است.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/special-envoy-lenderking-and-charge-westleys-visit-to-aden-yemen/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future