An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۱۰ مه ۲۰۲۲

جان بس معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده، سفیر بث جونز هماهنگ‌کننده تلاش‌های جابه‌جایی افغانستانی‌ها، و دیگر مقامات ارشد دیروز با نمایندگان یک ائتلاف خودسازمان‌یافته متشکل از بیش از ۱۸۰ سازمان – از جمله کهنه‌سربازان، غیرنظامیان خط مقدم، مددکاران اجتماعی، وکلا، سازمان‌های غیرانتفاعی، کارکنان کنگره، و کارمندان بخش خصوصی – که برای حمایت از جابه‌جایی و اسکان مجدد هم‌پیمانان و شرکای افغانستانی ما تلاش می‌کنند، دیدار کردند.

این دیدار بخشی از همکاری مستمر وزارت امور خارجه با این ائتلاف و تقدیر از تعهد فوق‌العاده‌ای است که شهروندان ایالات متحده برای پشتیبانی از دوستان و هم‌پیمانان افغانستانی ما انجام داده‌اند.

بس، معاون وزیر، سفیر جونز، و مقامات ارشد، از نمایندگان این ائتلاف بابت رهبری و مشارکت‌شان قدردانی کردند و به روایت‌های افغانستانی‌هایی که زندگی تازه‌شان را در ایالات متحده آغاز کرده‌اند، گوش فرا دادند. نمایندگان این ائتلاف نمونه‌ای از کمک‌های خارق‌العاده افراد و جوامع سراسر کشور هستند که به تحقق یافتن تعهد کشورمان نسبت به هم‌پیمانان افغانستانی ما، از جمله با استقبال از ده‌ها هزار نفر در جوامع‌مان – همان‌گونه که مردم آمریکا بارها پیش از این در طول تاریخ‌مان با سخاوتمندی و مهربانی انجام داده‌اند – کمک می‌کنند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/senior-officials-meet-with-afghan-relocation-supporters/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future