An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بازخوانی
۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱

مطلب زیر توسط ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، ارائه شده است:

آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، دیروز در واشنگتن دی.سی. با ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، دیدار کرد. وزیر خارجه بلینکن روز ملی فرانسه و پرده‌برداری از ماکت مجسمه آزادی، نمادی ماندگار از دوستی فرانسه و آمریکا، در محل اقامت سفیر فرانسه را شادباش گفت. دو وزیر خارجه درباره موضوع بحران اقلیم گفت‌و‌گو کردند و توافق کردند که یک همکاری دوجانبه را در زمینه انرژی پاک تشکیل دهند.

دو وزیر خارجه همچنین مسئله بازسامان‌دهی نیروهای فرانسه در ساحل و تلاش‌ها برای رسیدگی به وضعیت لبنان، از جمله ضرورت فوری رهبران آن کشور برای تشکیل دولتی که متعهد و قادر به اجرای اصلاحات به منظور مدیریت بحران اقتصادی لبنان است، را مورد بحث قرار دادند. آنها ابزارهای موجود برای پشتیبانی از حکومت‌داری دموکراتیک، صلح، و امنیت در هائیتی پس از ترور تکان‌دهنده رئیس جمهوری مویز را بررسی کردند. افزون بر این، آنها درباره ضرورت تلاش‌های مشترک ایالات متحده و اروپا برای ایستادن در برابر تجاوزگری روسیه و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر، شیوه‌های بازرگانی زورگویانه، و سیاست خارجی تهاجمی جمهوری خلق چین توافق کردند. آنها همچنین تلاش‌های مداوم برای بازگشت به رعایت متقابل برجام را مورد بررسی قرار دادند.

وزیران خارجه ایالات متحده و فرانسه درباره چگونگی بهره‌برداری از همکاری تنگاتنگ ۶۰ ساله در زمینه فضا گفت‌و‌گو کردند. وزیر خارجه بلینکن از فرانسه دعوت کرد که در پیاده‌سازی اصول دیرپای استفاده‌های صلح‌آمیز از فضای بیرونی [فضای خارج از جو زمین] برای پیشبرد ایمن و مسئولانه فعالیت‌های اکتشاف فضا به سوی ماه و مریخ از طریق توافقنامه آرتمیس به ایالات متحده بپیوندد.

وزیر خارجه بلینکن همچنین از طرح «ویلا آلبرتین» فرانسه استقبال کرد. این طرح ضمن تأسیس مراکز فرهنگی فرانسه در سراسر ایالات متحده، روابط نزدیک و احساس ارزش‌های مشترک ما را تقویت می‌کند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-french-foreign-minister-le-drian-2/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future