An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
۱۹ ژانویه ۲۰۲۳

وزارت امور خارجه، با مشارکت وزارت بهداشت و خدمات انسانی، خبر تشکیل « گروه استقبال» را اعلام می‌کند. این یک برنامه پشتیبانی مالی خصوصی تازه است که مردم عادی آمریکا را قادر می‌سازد از پناهندگانی که از طریق «برنامه پذیرش پناهجویان ایالات متحده» وارد می‌شوند حمایت مالی کنند، از اسکان مجدد آنها به طور مستقیم پشتیبانی کنند، و با استقبال از این همسایگان تازه در جوامع محلی‌شان، تفاوت ایجاد کنند. این برنامه از آمریکایی‌ها دعوت می‌کند در شرایطی که پناهجویان زندگی تازه‌ای را در ایالات متحده می‌سازند، شریک و راهنمای آنها باشند و به آنها کمک کنند تا به همه توانایی‌های خود جامه عمل بپوشانند.

برنامه « گروه استقبال» جسورانه‌ترین نوآوری در زمینه اسکان مجدد پناهجویان در چهار دهه اخیر است. این برنامه برای تقویت و گسترش ظرفیت «برنامه پذیرش پناهجویان ایالات متحده» از طریق بهره‌گیری از انرژی و استعدادهای آمریکایی‌هایی با هر پیشینه و زمینه اجتماعی، که می‌خواهند به عنوان حامیان مالی خصوصی خدمت کنند، طراحی شده است. این شامل اعضای گروه‌های مذهبی و مدنی، کهنه‌سربازان، اعضای جوامع محلی با تبارهای دیگر، مشاغل، دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها، و موارد دیگر است. هدف ما این است که در نخستین سال اجرای این برنامه دست‌کم ۱۰هزار آمریکایی را بسیج کنیم تا به عنوان حامیان مالی خصوصی پا پیش بگذارند و به سوی دست‌کم ۵ هزار پناهجو از سراسر جهان دست خوشامدگویی دراز کنند. گروه استقبال بر واکنش فوق‌العاده مردم آمریکا در سال گذشته در استقبال از هم‌پیمانان افغان ما، اوکراینی‌های آواره از جنگ، و ونزوئلایی‌ها و دیگرانی که از خشونت و ستم گریخته‌اند، مبتنی است. ایالات متحده در رویارویی با این جابه‌جایی بی‌سابقه جهانی، به ایفای نقش رهبری جامعه بین‌المللی در واکنش‌های بشردوستانه، از جمله اسکان مجدد پناهجویان، ادامه خواهد داد. ما با راه‌اندازی « گروه استقبال» سنت محترممان در ارائه پناهگاه را ادامه می‌دهیم و روحیه و گشاده‌دستی مردم آمریکا را به نمایش می‌گذاریم؛ مردمی که به استقبال از پناهجویانِ نیازمندِ حمایت ما، متعهد هستند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره « گروه استقبال» یا برای این که یک حامی خصوصی شوید، از تارنمای «گروه استقبال» دیدار کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/launch-of-the-welcome-corps-private-sponsorship-of-refugees/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future